Haridusteaduste instituudi magistriõppekavad
2021/2022. õa sisseastumise ajakava

Õpetajaharidus ja kasvatusteadus

Alushariduse pedagoog sessioonõpe | tasuta õppekohad
Mitme aine õpetaja sessioonõpe | tasuta õppekohad
Kasvatusteadused sessioonõpe | tasuta õppekohad

Haridusjuhtimine ja -innovatsioon

Hariduse juhtimine sessioonõpe | tasuta õppekohad
Haridusinnovatsiooni juhtimine sessioonõpe | ingliskeelne õpe, tasuline

Elukestev ja mitteformaalõpe

Andragoogika sessioonõpe | tasuta õppekohad
Noorsootöö korraldus sessioonõpe | tasuta õppekohad
Kutseõpetaja sessioonõpe | tasuta õppekohad

Kaasav haridus

Eripedagoogika sessioonõpe | tasuta õppekohad
Kaasav haridus sessioonõpe | tasuta õppekohad

Sisseastumise ajakava

2021/2022. õa sisseastumise ajakava

21. juuni – 1. juuli Avalduste esitamine infosüsteemis SAIS.

28.–29. juuni ja 1. juuli

Lisadokumentide esitamine ülikoolis kohapeal reedel kell 10.00–16.00, laupäeval 11.00–14.00, esmaspäeval ja teisipäeval kell 10.00–16.00 Tallinna Ülikoolis (Narva mnt 29, Astra maja) ja Haapsalu kolledžis. Kohapeale ootame lisadokumente tooma neid kandidaate, kellel läbi www.sais.ee süsteemi avaldust esitades riiklikest andmebaasidest hariduse andmeid saada ei ole võimalik ja ka neid, kellel puudub ID kaart ja internetis avalduse esitamise võimalus.
2. juuli

Lisadokumentide esitamine ülikoolis kohapeal kell 10.00–16.00.

NB! Avaldust 2. juulil enam esitada ei saa! Kohapeale saab tuua ainult lisadokumente varem esitatud avalduse juurde.

5.–14. juuli

Sisseastumiseksamid.

  Magistri- ja doktoriõppe nimekirjad avalikustatakse jooksvalt pärast vastuvõtueksami tulemuste selgumist, kuid hiljemalt 15. juulil.
  NB! Õppetööle registreerumine toimub kolme päeva jooksul alates sellest, kui kandidaadile õppekohta pakutakse. 
19. august Õppekohtade täitmise tähtaeg, õppelepingu sõlmimise viimane tähtaeg.
Avalduste esitamine
  • Sisseastumisel saab esitada avaldused kuni kahele erialale.
  • Dokumendid saab esitada elektroonsel kujul, kasutades sisseastumise infosüsteemi ehk SAIS-i, kuhu sisenemine toimub ID-kaardi või mobiil-ID abil aadressil www.sais.ee.
  • Ülikooli võetakse vastu kandidaadid, kes on esitanud dokumendid õigel ajal ning kelle sisseastumiseksamite põhjal arvutatud punktisumma on võrdne vastaval erialal nõutud lävendiga või ületab seda.
Hea teada
  • Minimaalne eesti keele riigieksami tulemus kandideerimiseks on 40 punkti.
  • Eestikeelsel õppekaval täiskoormusega õppimine on tasuta. Inglisekeelsetel õppekavadel ja osakoormusega õppimine on tasuline.
  • Õppida võib nii täis- kui osakoormusega.
  • Nagu teisteski avalik-õiguslikes ülikoolides Eestis, on Tallinna Ülikoolis kasutusel euroopalik 3+2 õppekavade süsteem, mis koosneb 3-aastasest bakalaureuseõppest ja 2-aastasest magistriõppest.
  • Õppekava pikkus aastates ei tähenda, et üliõpilane peab õppekava läbima vastava arvu aastatega. Nimelt mõõdetakse õppekava pikkust nominaalajaga, mille järgi 1 nominaalaasta võrdub 60 ainepunktiga.
  • Kandidaadid, kes ei ole sooritanud riigieksameid (1996 ja enne seda keskkooli lõpetanud, kutsekoolis ning välismaal keskhariduse omandanud isikud), saavad kõrghariduse esimese astme õppekavadele kandideerides vastuvõtupalli 100% ulatuses vastuvõtueksami tulemusest.
  • Välisriigis omandatud haridust tunnustab ülikool lähtuvalt Eesti ENIC/NARIC Keskuse hinnangust ja soovitusest. Hinnangu saamine võtab aega kuni 30 päeva, seega palume võtta see hinnang võimalusel juba enne vastuvõtuperioodi algust.
Lisainfo

Kui sul on tekkinud küsimusi sisseastumise kohta või soovid teada rohkem ülikoolis õppimisest, võta ühendust meie vastuvõtuspetsialistiga.

Telefon (eesti keeles): 640 9135
Telefon (vene keeles): 640 9333
NB! Telefoni teel saab infot tööpäeviti 9.00–15.00.
E-post: vastuvott@tlu.ee