Noor õpetaja

PostiaadressNarva mnt 25, 10120 Tallinn

Telefon(+372) 6199 527

Mis ja kuidas?

Tugiprogramm alustas õpetaja kutseaastana aaastal 2004 ja on sellest ajast olnud järjepidevalt toeks ja partneriks Eesti õpetajale ja koolidele. Programmi eesmärk on toetada alustavat õpetajat mitmekülgselt kooliellu ja -töösse sisseelamisel, väljakutsetega toimetulemisel ja enese parima mina leidmisel õpetajana.

Programmi teaduspõhiseks aluseks on haridusuuringud õpetaja toimetulekust esimestel tööaastatel - vt ka "Huvitavat ja kasulikku".

Tugiprogrammi tegevuse raamid:

  • programmi riiklikuks on haridusvaldkonna riiklik arengukava
  • tegevus lähtub Haridus- ja Teadusministri määrusest "Õpetajate koolituse raamnõuded"
  • programmi sisu ja vormi aja- ja eesmärgikohasena hoidmiseks tegutseb alates 2023. aasta algusest nõukoda. Nõu annavad valdkonna eksperdid Tallinna ja Tartu ülikoolist ja Haridus- ja Teadusministeeriumist.

Alustava õpetaja tugiprogrammi ülesehitus Tallinna Ülikoolis:

Sihtgrupp

Tugiprogramm

Arenguprogramm

Alustav õpetaja

Alustava õpetaja tugiprogramm

 

Kuidas alustav õpetaja leiab tasakaalu?

Kutseõpetaja kohanemisaasta

 

Vahetame vaatenurkaarengut toetav koostöö koolis

Mentor

Kuidas õpetajate mentorina tasakaalu hoida?

MentorlusArengut Toetav Koostöö Koolis

Kui palju maksab?

Alustava õpetaja tugiprogrammi toetab Haridus- ja Teadusministeerium ning neis osalemise eest tasuma ei pea.

 

Kellele?

Alustava õpetaja tugiprogramm pakub vajaduspõhist tuge kogenud ja professionaalsete koolitajate toetusel erinevatele sihtgruppidele.

  • Tugiprogrammi on oodatud tööd alustanud lasteaia-, üldharidus- ja kutsekooli õpetaja. 
  • Juba kogenud õpetaja saab osaleda mentorikoolitusel, et pakkuda veelgi tõhusamat tuge kolleegidele töökohal.
  • Kõikidele sihtgruppidele on hilisemaks sidususe hoidmiseks välja töötatud supervisiooniprogrammid.

 

Huvitavat ja kasulikku