Õpilased õppimas

2018. aastal alustas Tallinna Ülikool koostöös Tartu Ülikooliga projekti “Kaasava hariduse õppekava õpetamise kvaliteedi arendamine ja tõhustamine” (TÕA19009 "Developing and enhanching the teaching quality of inclusive education curriculum" (1.02.2019−31.01.2024). 

EEA grants

Projekti tulemusena pakutakse nii tegutsevatele kui ka tulevastele õpetajatele teadmisi, oskusi ja pädevusi, mis on vajalikud kaasava õppe edendamiseks ning hariduslike erivajadustega õpilaste segregatsiooni vähendamiseks. Seda tehakse läbi kaasava hariduse tõhustamise, innovatiivsete praktikate väljatöötamise ning nende katsetamise ja rakendamisena õpetajakoolituse valdkonnas. 


Projekti eesmärk oli:

 • koolitada õpetajaid, et nad suudaksid tõhusamalt rakendada kaasava hariduse põhimõtteid Eesti koolides ja lasteaedades;
 • arendada välja kõrgetasemelised kursused ja viia läbi valdkonna teadustööd, arendades Tartu Ülikooli ja Tallinna Ülikooli uurimisrühmade kompetentse kaasava hariduse valdkonnas.

Projekti käigus töötati välja ja viidi läbi viis erinevat täiendkoolitusprogrammi koolide ja lasteaedade meeskondadele. Kokku oli programmides 129 osalejat. Koolitusprogrammide alusel avati Tartu Ülikoolis ja Tallinna Ülikoolis magistriõppekavad "Kaasav haridus". Õppekavadel immatrikuleeritud õppijate koguarv on 183. Tegemist on Eesti kontekstis unikaalsete õppekavadega, mis annavad lõpetajatele magistrikraadi ja vanemõpetaja kvalifikatsiooni koos lisapädevusega seoses hariduslike erivajadustega õpilaste toetamisega. Uurimisrühmade teadusvõimekuse tõstmise eesmärgil asus projekti raames neli doktoranti doktoritöö raames kaasava hariduse teemal teadustööd tegema. Kaks doktoritööd uurivad projekti käigus välja töötatud täienduskursusi. Projekti uurimisrühm on avaldanud mitmeid teadusartikleid ja tutvustanud projekti tegevusi arvukatel sündmusetel. Kõik projekti tegevused viidi läbi Oslo Ülikooli ja Stavangeri Ülikooli ekspertide toetusel.

Projektis loodi kaasava hariduse magistriõppekava.


Projekti töörühmad

Kaasava hariduse Tallinna Ülikooli töörühm: Piret Soodla, Katrin Poom-Valickis, Tiia Õun, Triin Ulla, Tiiu Tammemäe, Ene Varik-Maasik, Maris Juhkam, Eliis Ait, Lii Lilleoja Kadi Lukanenok.

Kaasava hariduse Tartu Ülikooli töörühm: Äli Leijen, Margus Pedaste, Tiina Kivirand, Pille Nelis, Lii Kaudne, Gerli Silm, Carolina Šuman, Eneli Liblik, Marje Johanson.


Uurimisrühma publikatsioonid

TLÜ õppejõudude osalemisel avaldatud artiklid kohalikes meediakanalites


Avalikud esinemised TLÜ õppejõudude osalemisel

 •  Maris Juhkam, TLÜ hariduskonverents 2022: "20 aastat eripedagoogikat Tallinna Ülikoolis", 23.09.2022, M. Juhkam “Õppeprogramm Me loeme”.
 • Triin Ulla, TLÜ hariduskonverents 2022: "20 aastat eripedagoogikat Tallinna Ülikoolis, 23.09.2022, T. Ulla “Profiles of inclusive education attitudes of teacher education students”.
 • Triin Ulla, ECER conference, 01.09.2022, “Changes in teacher education students’ self-efficacy and attitudes towards the implementation of inclusive education in teacher education”.
 • Maris Juhkam, Society for the Scientific Studies of Reading Conference, 13.07–16.07.2022, “Effects of the Reciprocal Teaching on reading comprehension, metacognitive knowledge of reading strategies and reading fluency of 3rd grade students with and without learning difficulties".
 • K. Poom-Valickis, T. Ulla, ATEE2020 (postponed to 2021), 10.09.2021, "Supporting positive attitudes towards the implementation of inclusive education in initial teacher education".
 • Ulla, T., & Poom-Valickis, K. (2023). Course aspects of an inclusive education course that support positive changes in teacher attitudes and self-efficacy for implementing inclusive education. European Educational Research Association: ECER Glasgow, 22–25 August, 2023 – suuline ettekanne.
 • Maris Juhkam, EARL 2023 konverents: “Accuracy of teachers’ perceptions on students’ reading fluency”, 25.08.2023 – suuline ettekanne.
 • Tiiu Tammemäe, ettekanne TLÜ akadeemilistele töötajatele: “The Joys and Challenges of an Inclusive Education Curriculum”, 12.09.2023. 
 • Tiiu Tammemäe, “Implementation of inclusive education in Estonian schools” lecture Liepaja, Latvia. Erasmus-BIP project (koostöös Läti ja Leedu kolleegidega), 18.10.23. 
 • Katrin Poom-Valickis, The potential of action research to support positive attitudes toward inclusive education and adaptive expertise in initial teacher education, ATEE Winter Conference, Braga Portugal, 26–28 October, 2023 – suuline ettekanne.
 • Maris Juhkam's presentation at the Special Education 55 Conference at the University of Tartu, 20.10.2023 "The impact of the peer teaching method on students' reading skills".
 • Maris Juhkam, Triin Ulla, töötuba "Kaasav haridus teooriast praktikani". TLÜ hariduskonverents 2022: "20 aastat eripedagoogikat Tallinna Ülikoolis", 23.09.2022.
 • Maris Juhkam, Reading Association Conference "Reading disability: from beliefs to support" 14.–15.10.2022, Maris Juhkam's presentation "Intervention programme We read".
 • Tiiu Tammemäe, Piret Soodla, “Inclusive education in Estonia” ettekanne 02.02.2022, Erasmus+ project "TEACH: Training, Experiencing And Changing" (õpetajad Eestist, Poolast, Itaaliast ja Hispaaniast). 

Teadusartiklid TLÜ õppejõudude osalemisel

 • Juhkam, M., Soodla, P., Aro, M. (2022). How Accurate are Teachers and Support Specialists when Judging Students’ Literacy Skills? Special Educational Service as an External Factor Influencing Judgements. Dyslexia: An International Journal of Research and Practice.
 • Juhkam, M., Soodla, P. (2022). Development of Estonian students' reading skills and types of reading errors: A descriptive study in a language with transparent orthography. Estonian Papers in Applied Linguistics.
 • Kivirand, T., Leijen, Ä., Lepp, L., & Tammemäe, T. (2021). Designing and Implementing An In-service Training Course for School Teams on Inclusive Education: Reflections from Participants. 
 • Kivirand, T., Leijen. Ä., Lepp, L., & Malva, L. (2020). Kaasava hariduse tähendus ja tõhusa rakendamise tegurid Eesti kontekstis: õpetajaid koolitavate või nõustavate spetsialistide vaade. Eesti Haridusteaduste Ajakiri. Estonian Journal of Education, 8(1), 2020, 48–71. 
 • Ulla, T., & Poom-Valickis, K. (2023). Program support matters: A systematic review on teacher-and school related contextual factors facilitating the implementation of social-emotional learning programs. Frontiers in Education, 7, 1013. 
 • Ulla, T., & Poom-Valickis, K. (2023). Contextual factors contributing to quality implementation of the PAX good behaviour game in Estonia: the view of experienced coaches. Eesti Haridusteaduste Ajakiri. Estonian Journal of Education, 11(1), 130–158.
 • Tammemäe, T., Lilleoja, L., & Nelis, P. (2023). Participants’ evaluations of the meaningful implementation of Inclusive Education in preschool for team training. Eesti Haridusteaduste Ajakiri. Estonian Journal of Education, 11(1), 75–102.
 • Poom-Valickis, K. & Ulla, T. (Forthcoming). The potential of action research to support positive attitudes toward inclusive education in initial teacher education. TEPE Book Series by Brill publishing.