Kasvatusteaduste doktoriõppekava

Doktoriõppesse ootame õppima kasvatusteaduste või sellega seonduvas valdkonnas magistritaseme (või sellega võrdsustatud) haridust omavaid võimekaid üliõpilasi, kel on huvi ja motivatsioon omandada kõrgtaseme kvalifikatsioon instituudi viljeldavast teadustemaatikast.

Kasvatusteadused Õppekava (ÕIS)