HTI teadusseminaride sarjas tutvustatakse instituudi töötajate võtmetähtsusega uurimissuundi ja -tegevusi HTI enda töötajatele ja tudengitele kui ka kolleegidele teistest instituutidest ja organisatsioonidest eesmärgiga edendada nii valdkonnasisest kui ka valdkondadeülest interdistsiplinaarset teaduskoostööd. Teadusseminare korraldavad nii tippkeskus, õppimise ja õpetamise uurimislabor EDUSPACE kui ka akadeemilised suunad ning uurimisrühmad ja projektide meeskonnad.

 

 

16.11 kell 14.00-15.30 - Uute tehnoloogiate kasutamise kogemused - vastuolud ja tulevikuperspektiivid ülikooli õppes - Larissa Jõgi, Meril Ümarik, Maire Tuul, Meidi Sirk, Tiiu Tammemäe, Ilona-Evelyn Rannala, Janika Leoste, Koidu Saia (ühiskonnateaduste instituut) ja Kaire Povilaitis. Diskutandina on kaasatud TLÜ ühiskonnateaduste instituudi sotsioloogia dotsent Triin Roosalu. 

Salvestus


19.10.2022 Halliki Põlda, Katrin Karu ja Eve-Liis Roosmaa (ÜTI) „Õppida saab kõikjal. Mitteformaalse ja formaalõppe lõimimise tavad“


21.09.2022 Richard Boon "Strateegiate õpetamine erivajadustega õpilastele kaasavas klassiruumis" 

Salvestus

 


6.06.2022 Maria Erss "Õpilaste tegevusvõimekus etniliselt ja kultuuriliselt lõhenenud ühiskonnas“

Salvestus


20.04.2022 Larissa Jõgi, Meril Ümarik, Meidi Sirk, Maire Tuul, Tiiu Tammemäe, Janika Leoste 
veebiseminar  "Tulevikutehnoloogiad kõrghariduses?“

Salvestus


9.03.2022 Brenda Morton "Trauma ja hariduse ristumiskoht:haavatavate laste ja noorte toetamine"

Salvestus


13.01.2022 EduSpace seminar “Õpi- ja õpetamisanalüütika võimalused” 


10.10.2021 Harry Fletcher-Wood seminar "Kuidas muuta kool õpetajatele atraktiivseks kohaks?" 

Salvestus


13.01.2022 EduSpace seminar "Haridusroboti Bee-Bot võimalused autistlike laste sotsiaalsete oskuste arendamisel"


4.05.2021 Katrin Aava, Katrin Karu HTI, LTI, DTI JA ÜTI ühine teadusseminar koostöös TLÜ Õppejõu TeadusELU grupiga


29.04.2021 Tõnu Viik, Juhan-Peep Ernits, Indrek Grauberg, Jüri Vain, Mihkel Kangur, Andrew James Roberts "Minu tulevikukolleeg robot" 


15.04.2021 Tobias Ley, Maria Assunção Flores (University of Minho, Portugal), Kirsi Wallinheimo (University of Helsinki, Soome), Anna Slotte (University of Helsinki, Soome) "Distantsõppe väljakutsed hariduses"


6.04.2021 "Visual data-enriched design technology for blended learning"


6.04.2021 HTI, LTI, DTI ja ÜTI ühine teadusseminar "Õppejõu muredest üliõpilaste õppimiseni" 
Katrin Aava, Katrin Karu


30.03.2021 Haridusuuendus ja -juhtimine – doktorantide ettekanne teemal "Õpetajate toeatamine õpilaste kaasatuse andmetest arusaamisel"


2.03.2021 HTI, LTI, DTI ja ÜTI ühine teadusseminar "Muutusprotsessid ülikoolis: õppimise ja õpetamise transformatiivsed praktikad" 
Larissa Jõgi, Meril Ümarik, Kai Pata, Mihkel Kangur

Salvestus  


10.–11.12.2020 Rahvusvaheline veebiseminar „Negotiating the Uncertainty of Researcher Careers“ 
Anu Tammeleht


7.12.2020 Mihkel Kangur, Janika Leoste, Kairi Mustjatse, Elyna Nevski, Kadri Mettis, Külli Kori, Ülle Kikas, Madis Vasser "Robootika ja MATIK-vahenditega maailma päästma"


3.12.2020 Elyna Nevski, Kaire Kollom, Larissa Jõgi, Triin-Ketlin Siska (Hasartmängusõltuvuse Nõustamiskeskuse psühholoog, pereterapeut), Annely Ajaots (Nissi Põhikooli direktor), Kairit Tammets "Üks tont käib ringi mööda Eestit – digitont"


19.11.2020 Gertha Teidla-Kunitsõn, Kristi Jüristo, Rain Mikser, Kristi Vinter-Nemvalts (HTM-i asekantsler), Rille Raaper (Durhami ülikool) "Mitteformaalõppe tähendus praktikute ja praktikate vaates"


30.10.2020 Hariduskonverents "Haridusmõte 2020" Mati Heidmets, Rain Mikser, Kätlin Vanari, Kairit Tammets, Eve Eisenschmidt, Piret Oppi, Tiia Õun, Maire Tuul ja Piia Varik


29.10.2020 Toimetulek sunnitud kaugõppega kõrghariduses


22.10.2020 Töötuba: Kuidas uurida tõenduspõhist kooliarendust?


21.10.2020 Eesti hariduse varjuküljed PISA põhjal


25.09.2020 Tallinna Ülikooli Teadusnädala veebiarutelu "Distantsõppe kogemused teadlaste vaatenurgast - kas tuleviku väetis?" Kairit Tammets, Katrin Poom-Valickis, Eve Eisenschmidt, Tobias Ley, Mart Laanpere ja Krista Loogma


25.09.2020 EDUSPACE uurimislabori avamisüritus


9.09.2020 Tiia Õun, Grete Arro, Larissa Jõgi, Maire Tuul, Priit Grünberg, Helmer Jõgi, Janika Leoste "Põimõpe – uus väljakutse õpetajale"


Veebipõhise kontaktõppe ABC juhendmaterjalid ja veebiseminarid


EXU Akadeemia seminaride sari ettevõtjatele