HTI teadusseminarid

HTI teadusseminaride sarjas tutvustatakse instituudi töötajate võtmetähtsusega uurimissuundi ja -tegevusi HTI enda töötajatele ja tudengitele kui ka kolleegidele teistest instituutidest ja organisatsioonidest eesmärgiga edendada nii valdkonnasisest kui ka valdkondadeülest interdistsiplinaarset teaduskoostööd. Teadusseminare korraldavad nii tippkeskus, õppimise ja õpetamise uurimislabor EDUSPACE kui ka akadeemilised suunad ning uurimisrühmad ja projektide meeskonnad.

Toimunud
24.04.2024 "Eesti PISA edu võlud ja valu" Eve Eisenschmidt, Mati Heidmets, Kätlin Vanari, Triin Lauri Salvestus
17.04.2024 "Eesti noor kodanikuna ICCS 2022 uuringu tulemuste valguses: kuidas noori võimestada?" Meril Ümarik, Maarja Tinn, Tanja Dibou, Karolin Mäe Salvestus
20.03.2024 "Valmisolek kaasahaaravate tehnoloogiatega praktiliseks õppeks kõrghariduses" Kai Pata, Terje Väljataga, Mairi Matrov, Andrea Annus Salvestus
17.01.2024

"Akadeemilise töö võlu ja valu"

Larissa Jõgi, Meril Ümarik, Kaire Povilaitis

Salvestus

 

15.11.2023

"Vaimset tervist toetava õpikeskkonna kujundamine kutseõppeasutuses" Meril Ümarik, Terje Väljataga, Krista Loogma, Inna Bentsalo, Õnne Uus

Salvestus

 

01.11.2023 TLÜ ja Malta Ülikooli ühine teadusseminar Meril Ümarik, Larissa Jõgi, Kaire Povilaitis (TLÜ), Maria Cutajar (Malta Ülikool), Aytuna Yamac (Tampere Ülikool)  Salvestus
18.10.2023 "Kuidas viia teadust haridustehnoloogia ettevõtetesse" Janika Leoste, Sirly Väät, Martin Sillaots (DTI)  
24.05.2023 "Tracing Variation in Higher Education Teachers’ Experiences of Networked Technologies for Teaching" Malta Ülikooli professor Maria Cutajar  
17.04.2023 "Noppeid õpetajakoolituse üliõpilaste monitooringust" Katrin Poom-Valickis, Kati Aus
Piret Oppi
 
16.03.2023 "Self-assessment tool for competences of digital youth work" Lasse Siurala Salvestus
15.03.2023 "Toetust vajavad noored kutsehariduses: komplekssed tegurid mõjutamas noorte toimetulekut" Meril Ümarik, professor Krista Loogma, Terje Väljataga, Inna Bentsalo Salvestus 
 Lisainfo
8.03.2023 "Supporting student success, motivation, and well-being in a time of extremes: A self-determination theory perspective" Martin Lynch 

Salvestus 1 
Salvestus 2

15.02.2023 "7 põhjust, miks kaugosalusrobotid saaksid veebipõhist õpet inimlikumaks muuta" Janika Leoste HTI, Sirje Virkus DTI ja TTÜ IT Kolledžist Katrin Kangur, Tiina Kasuk ja Kristel Marmor Salvestus
Veebipõhise kontaktõppe ABC juhendmaterjalid ja veebiseminarid
EXU Akadeemia seminaride sari ettevõtjatele

Teadusseminarid 2020-2022

16.11.2022 "Uute tehnoloogiate kasutamise kogemused – vastuolud ja tulevikuperspektiivid ülikooli õppes" Larissa Jõgi, Meril Ümarik, Maire Tuul, Meidi Sirk, Tiiu Tammemäe, Ilona-Evelyn Rannala, Janika Leoste, Koidu Saia (ÜTI) ja Kaire Povilaitis, Triin Roosalu (DTI) Salvestus
19.10.2022 „Õppida saab kõikjal. Mitteformaalse ja formaalõppe lõimimise tavad“ Halliki Põlda, Katrin Karu ja Eve-Liis Roosmaa (ÜTI)  
21.09.2022 "Strateegiate õpetamine erivajadustega õpilastele kaasavas klassiruumis" Richard Boon Salvestus
06.06.2022 "Õpilaste tegevusvõimekus etniliselt ja kultuuriliselt lõhenenud ühiskonnas“ Maria Erss Salvestus
20.04.2022 Tulevikutehnoloogiad kõrghariduses?“ Larissa Jõgi, Meril Ümarik, Meidi Sirk, Maire Tuul, Tiiu Tammemäe, Janika Leoste Salvestus
09.03.2022 "Trauma ja hariduse ristumiskoht:haavatavate laste ja noorte toetamine" Brenda Morton Salvestus
13.01.2022 “Õpi- ja õpetamisanalüütika võimalused” Eduspace seminar  
10.10.2021 "Kuidas muuta kool õpetajatele atraktiivseks kohaks?" Harry Fletcher-Wood Salvestus
13.01.2022 "Haridusroboti Bee-Bot võimalused autistlike laste sotsiaalsete oskuste arendamisel" Eduspace seminar  
04.05.2021 HTI, LTI, DTI JA ÜTI ühine teadusseminar koostöös TLÜ Õppejõu TeadusELU grupiga Katrin Aava, Katrin Karu  
29.04.2021 "Minu tulevikukolleeg robot" Tõnu Viik, Juhan-Peep Ernits, Indrek Grauberg, Jüri Vain, Mihkel Kangur, Andrew James Roberts  
15.04.2021 "Distantsõppe väljakutsed hariduses" Tobias Ley, Maria Assunção Flores (University of Minho, Portugal), Kirsi Wallinheimo (University of Helsinki, Soome), Anna Slotte (University of Helsinki, Soome)  
06.04.2021 "Visual data-enriched design technology for blended learning"    
06.04.2021 HTI, LTI, DTI ja ÜTI ühine teadusseminar "Õppejõu muredest üliõpilaste õppimiseni" Katrin Aava, Katrin Karu  
30.03.2021 "Õpetajate toeatamine õpilaste kaasatuse andmetest arusaamisel" Haridusuuendus ja -juhtimine – doktorantide ettekanne  
02.03.2021 HTI, LTI, DTI ja ÜTI ühine teadusseminar "Muutusprotsessid ülikoolis: õppimise ja õpetamise transformatiivsed praktikad" Larissa Jõgi, Meril Ümarik, Kai Pata, Mihkel Kangur Salvestus  
10.–11.12.2020 „Negotiating the Uncertainty of Researcher Careers“ Anu Tammeleht  
07.12.2020 Robootika ja MATIK-vahenditega maailma päästma" Mihkel Kangur, Janika Leoste, Kairi Mustjatse, Elyna Nevski, Kadri Mettis, Külli Kori, Ülle Kikas, Madis Vasser  
03.12.2020 "Üks tont käib ringi mööda Eestit – digitont" Elyna Nevski, Kaire Kollom, Larissa Jõgi, Triin-Ketlin Siska (Hasartmängusõltuvuse Nõustamiskeskuse psühholoog, pereterapeut), Annely Ajaots (Nissi Põhikooli direktor), Kairit Tammets (DTI)  
19.11.2020 "Mitteformaalõppe tähendus praktikute ja praktikate vaates" Gertha Teidla-Kunitsõn, Kristi Jüristo, Rain Mikser, Kristi Vinter-Nemvalts (HTM-i asekantsler), Rille Raaper (Durhami ülikool)  
30.10.2020 Hariduskonverents "Haridusmõte 2020" Mati Heidmets, Rain Mikser, Kätlin Vanari, Kairit Tammets (DTI), Eve Eisenschmidt, Piret Oppi, Tiia Õun, Maire Tuul ja Piia Varik Salvestus
29.10.2020 "Toimetulek sunnitud kaugõppega kõrghariduses"    
22.10.2020 Töötuba: Kuidas uurida tõenduspõhist kooliarendust?    
21.10.2020 "Eesti hariduse varjuküljed PISA põhjal" Maie Kitsing (HTM) Salvestus
25.09.2020 "Distantsõppe kogemused teadlaste vaatenurgast - kas tuleviku väetis?" Kairit Tammets (DTI), Katrin Poom-Valickis, Eve Eisenschmidt, Tobias Ley, Mart Laanpere (DTI) ja professor Krista Loogma Salvestus
25.09.2020 Eduspace labori avamisüritus   Salvestus
09.09.2020 "Põimõpe – uus väljakutse õpetajale" Tiia Õun, Grete Arro, Larissa Jõgi, Maire Tuul, Priit Grünberg, Helmer Jõgi, Janika Leoste