Liudmila Zaichenko doktoritöö "Teachers Agency Through the Morphogenetic Lens: The Case of Russian-medium Schools in Estonia" („Õpetajate tegevusvõimekus läbi morfogeneesi prisma: Eesti Vene õppekeelega koolide juhtum“) (29.01.2024)

Tutvu doktoritööga


Õnne Uus doktoritöö "The role of executive functions in school students' self-directed learning" („Täidesaatvate funktsioonide roll kooliõpilaste enesejuhitud õppimisel“) (18.09.2023)


Piret Oppi doktoritöö "Teacher leadership – supporting teachers’ collaborative learning in Estonian schools" („Õpetaja kui eestvedaja – õpetajate koostöise õppimise toetamiseks Eesti koolides“) (29.08.2023) Tutvu doktoritööga Pressiteade Intervjuu

Tutvu doktoritööga Pressiteade Intervjuu


Reet Kasepalu „Koostööpõhise õppimise ajal õpetajate toetamine kasutades õpianalüütika peegeldavat ja suunavat töölauda õpetaja teadvustatud sekkumise suurendamiseks“ (15.06.2023)

Tutvu doktoritööga Intervjuu


Rina Ronkainen „Tähenduslikud ja pikaajalise sihiga õpetajad Soomes ja Eestis“ (02.06.2023)

Tutvu doktoritööga Intervjuu


Tiina Peterson „Koolieelsete lasteasutuste õpetajate professionaalsus Euroopa kontekstis Eesti, Soome, Rootsi ja Ungari vaatenurgast“ (20.02.2023)

Tutvu doktoritööga Pressiteade Intervjuu


Anne-Mai Näkk „Klassiõpetajate juhendamispraktikate ja töömotivatsiooni seos õpilaste õppimisse kaasatusega“ (14.02.2023)

Tutvu doktoritööga Pressiteade Intervjuu


Mare Sadam „Ühiskonna väärtuste murdumine Eesti õpetajate tööelu narratiivides: eluajalooline uurimus“(28.09.2022)

Tutvu doktoritööga Intervjuu


Kristel Kotkas " Õpetamise ja õppimise tähendus Eesti õenduspraktikas peale õppekavareformi" (12.09.2022)

Tutvu doktoritööga Intervjuu


Ruta Petkute „Akadeemilise elu, teadmise ja hariduse instrumentaliseerimine: Leedu akadeemikute reageeringud Euroopa kõrghariduspoliitikale õppekavade ümberkujundamise osas“ (11.04.2022)

Tutvu doktoritööga Intervjuu


Kati Vinter "Eesti põhikooliõpilaste akadeemiline läbipõlemine: toimetuleku mehhanismide analüüs" (16.12.2021)

Tutvu doktoritööga  Intervjuu


Marika Ratnik "Using the arts to support children's well-being at school" (01.11.2021) 

Tutvu doktoritööga Intervjuu

Janika Leoste “Tehnoloogiliste innovatsioonide adopteerimine ja säilitamine õpetajate klassiruumi praktikates – õpperobotite matemaatikatundi integreerimise näide” (13.10.2021)
 

Tutvu doktoritööga  Intervjuu


Tiina Tambaum "Teenaged Tutors Facilitating the Acquisition of e-Skills by Older Learners" (13.09.2021)

Tutvu doktoritööga  Intervjuu


Stanislav Nemeržitski "Conditions for Creativity in Estonian School: Teachers’ and Students’ Beliefs about Creativity and Creative School Climate" („Tingimused loovuse soodustamiseks Eesti koolis: Õpetajate ja õpilaste uskumused loovuse ja loovust soodustava koolikliima kohta“) (08.07.2021) 

Tutvu doktoritööga  Intervjuu


Katrin Soika "Expanding opportunities on the use of concept mapping as an assessment tool in science education" („Loodusteaduslike teadmiste hindamine mõistekaardi meetodi abil“) (08.02.2021)

Tutvu doktoritööga  Intervjuu


Meidi Sirk „Kutseõpetajate muutuv professionaalsus“ (25.02.2021) 

Tutvu doktoritööga Intervjuu