Õppimine

Kuidas tunniplaani (õpingukava) koostada?

 1. Tunniplaani (õpingukava) koostamist alusta akadeemilises kalendris ettenähtud ajal õppeinfosüsteemi kaudu.
 2. ÕIS-i tuleb sisse logida. Selleks kasuta Tallinna Ülikooli kasutajakontot. Registreerumisel on abiks ÕIS-i kasutusjuhend.
 3. Tunniplaani (õpingukava) koostamisel võta aluseks õppekava nominaalne jaotus, mille koostab instituut. Õppekava nominaalse jaotuse saad õppenõustajalt või leiad selle lehe alumisest osast.
 4. Akadeemiline üksus sisestab kohustuslikud õppeained ASIO-sse õpperühma tunnuse järgi (nt: KAALB-1, alushariduse pedagoog 1. õppeaasta - tähis "kõ" õpperühma tunnusel tähendab kaug- või tsükliõppe rühma). Õppekavas loetletud vabaained valib üliõpilane lähtuvalt õppekava eesmärgist ja oma huvist.
 5. Õppeainete nimekirja, toimumise aja ja kohaga on eelnevalt võimalik tutvuda ASIO-s. Seal saab andmeid vaadata ja otsida erinevate tunnuste (sh õpperühma, aine koodi, aine nime, õppejõu nime jm) järgi. Eraldi on välja toodud tugi- ja üldained ning õppetasemed.

Õppekavaga määratletud ained jagunevad:

 • kohustuslikeks;
 • valikaineteks, mida üliõpilane valib õppekavaga määratud õppeainete loetelust;
 • vabaaineteks, mida võib üliõpilane vabalt valida erinevate ülikoolide sama astme õppekavade õppeainete loetelust ja/või tugiainete nimekirjast. 

Näiteks: kui õppeakava näeb ette, et üliõpilane läbib üleülikoolilise aine kohustuslikus korras, siis kohustusliku aine sisestab akadeemiline üksus ASIO-sse rühma tähist kasutades. Kui õppekava näeb ette, et üliõpilane läbib vabaaine, siis seda ainet tunniplaani (ASIO-sse) rühmatähisega ei sisestata, üliõpilane valib aine vabal valikul ning peab aine toimumisaega ise ASIO-st vaatama.

Sessioonõppe õppesessioonid

Sessioonõppe õppetöö graafik 2021/2022. õppeaastal

Sessioonõppe õppetöö graafik 2022/2023. õppeaastal

Korraldus "Haridusteaduste instituudi sessioonõppe õppesessioonide ajad õppeaastal 2021/2022"

Korraldus "Haridusteaduste instituudi bakalaureuse- ja rakenduskõrgharidusõppe sessioonõppe õppesessioonide ajad 2022/2023. õppeaastal"

Õppekavade nominaaljaotused

Tunniplaani koostamise aluseks on nominaaljaotus, mille koostamise eest vastutab õppekava kuraator.

Nominaaljaotused on leitavad õppeinfosüsteemist ÕIS järgmiselt:

NB! Nominaaljaotused on uuendamisel, täpsustatud info avaldatakse hiljemalt tunniplaanide avalikustamise tähtajaks.

 • rakenduskõrgharidusõpe: ÕIS > vasakul menüüst valida "Õppekavad" > üleval menüüst valida "Rakendus" > tekkinud menüüst valida "Haridusteaduste Instituut" > tekkinud menüüs valida õppekava(versioon) > valida "Vaata rohkem.." > lehe lõpus valida "PEAERIALA:___" > tekkinud menüüs valida "NOMINAALJAOTUS"
 • bakalaureuseõpe: ÕIS > vasakul menüüst valida "Õppekavad" > üleval menüüst valida "Bakalaureus" > tekkinud menüüst valida "Haridusteaduste Instituut" > tekkinud menüüs valida õppekava(versioon) > valida "Vaata rohkem.." > lehe lõpus valida "PEAERIALA:___" > tekkinud menüüs valida "NOMINAALJAOTUS"
 • magistriõpe: ÕIS > vasakul menüüst valida "Õppekavad" > üleval menüüst valida "Magister" > tekkinud menüüst valida "Haridusteaduste Instituut" > tekkinud menüüs valida õppekava(versioon) > valida "Vaata rohkem.." > lehe lõpus valida "PEAERIALA:___" > tekkinud menüüs valida "NOMINAALJAOTUS"
 • bakalaureuse- ja magistriõppe integreeritud õpe: ÕIS > vasakul menüüst valida "Õppekavad" > üleval menüüst valida "Integreeritud" > tekkinud menüüst valida "Haridusteaduste Instituut" > tekkinud menüüs valida õppekava(versioon) > valida "Vaata rohkem.." > lehe lõpus valida "PEAERIALA:___" > tekkinud menüüs valida "NOMINAALJAOTUS"