Õppimine

Kuidas tunniplaani (õpingukava) koostada?

  1. Tunniplaani (õpingukava) koostamist alusta akadeemilises kalendris ettenähtud ajal õppeinfosüsteemi kaudu.
  2. ÕIS-i tuleb sisse logida. Selleks kasuta Tallinna Ülikooli kasutajakontot. Registreerumisel on abiks ÕIS-i kasutusjuhend.
  3. Tunniplaani (õpingukava) koostamisel võta aluseks õppekava nominaalne jaotus, mille koostab instituut. Õppekava nominaalse jaotuse saad õppenõustajalt või leiad selle lehe alumisest osast.
  4. Akadeemiline üksus sisestab kohustuslikud õppeained ASIO-sse õpperühma tunnuse järgi (nt: KAALB-1, alushariduse pedagoog 1. õppeaasta - tähis "kõ" õpperühma tunnusel tähendab kaug- või tsükliõppe rühma). Õppekavas loetletud vabaained valib üliõpilane lähtuvalt õppekava eesmärgist ja oma huvist.
  5. Õppeainete nimekirja, toimumise aja ja kohaga on eelnevalt võimalik tutvuda ASIO-s. Seal saab andmeid vaadata ja otsida erinevate tunnuste (sh õpperühma, aine koodi, aine nime, õppejõu nime jm) järgi. Eraldi on välja toodud tugi- ja üldained ning õppetasemed.

Õppekavaga määratletud ained jagunevad:

  • kohustuslikeks;
  • valikaineteks, mida üliõpilane valib õppekavaga määratud õppeainete loetelust;
  • vabaaineteks, mida võib üliõpilane vabalt valida erinevate ülikoolide sama astme õppekavade õppeainete loetelust ja/või tugiainete nimekirjast. 

Näiteks: kui õppeakava näeb ette, et üliõpilane läbib üleülikoolilise aine kohustuslikus korras, siis kohustusliku aine sisestab akadeemiline üksus ASIO-sse rühma tähist kasutades. Kui õppekava näeb ette, et üliõpilane läbib vabaaine, siis seda ainet tunniplaani (ASIO-sse) rühmatähisega ei sisestata, üliõpilane valib aine vabal valikul ning peab aine toimumisaega ise ASIO-st vaatama.

Õppekavade nominaaljaotused

Tunniplaani koostamise aluseks on nominaaljaotus, mille koostamise eest vastutab õppekava kuraator.

Sessioonõppe õppetöö graafik 2020/2021 õppeaastal.

NB! Nominaaljaotused on uuendamisel, täpsustatud info avaldatakse hiljemalt tunniplaanide avalikustamise tähtajaks.

Bakalaureuse-, rakenduskõrgharidus- ja integreeritud õpe
Õpetajaharidus ja kasvatusteadus Õppekava kood (number tähistab sisseastumisaastat)
Alushariduse pedagoog KAALB/18, KAALB/19, KAALB/20
Klassiõpetaja KAKLI/16KAKLI/17, KAKLI/18, KAKLI/19, KAKLI/20
Pedagoogika KAPB/18, KAPB/19, KAPB/20
Elukestev ja mitteformaalõpe  
Andragoogika KAANB/18, KAANB/19, KAANB/20
Kutsepedagoogika KAKPB/17, KAKPB/18, KAKPB/19, KAKPB/20
Noorsootöö TPNR/18, TPNR/19, TPNR/20
Kaasav haridus  
Eripedagoogika KAEPB/18, KAEPB/19, KAEPB/20
Sotsiaalpedagoogika KASPB/19, KASPB/20
Magistriõpe
Õpetajaharidus ja kasvatusteadus Õppekava kood (number tähistab sisseastumisaastat)
Alushariduse pedagoog KAALM/19, KAALM/20
Kasvatusteadused KAKTM/19, KAKTM/20
Mitme aine õpetaja KAMOM/19, KAMOM/20
Elukestev ja mitteformaalõpe  
Andragoogika KAANM/19, KAANM/20
Kutseõpetaja KAKPM/18, KAKPM/19, KAKPM/20
Noorsootöö korraldus TPNM/19, TPNM/20
Kaasav haridus  
Eripedagoog-nõustaja KAEPM/19, KAEPM/20
Haridusjuhtimine ja -innovatsioon  
Hariduse juhtimine KAHJM/19, KAHJM/20
Haridusinnovatsiooni juhtimine KAEIM/19, KAEIM/20
Kõrvaleriala
Õpetajaharidus ja kasvatusteadused Õppekava kood (number tähistab sisseastumisaastat)
Pedagoogika alused KAPB/19, KAPB/20