Õppimine

Kuidas tunniplaani (õpingukava) koostada?

  1. Tunniplaani (õpingukava) koostamist alusta akadeemilises kalendris ettenähtud ajal õppeinfosüsteemi kaudu.
  2. ÕIS-i tuleb sisse logida. Selleks kasuta Tallinna Ülikooli kasutajakontot. Registreerumisel on abiks ÕIS-i kasutusjuhend.
  3. Tunniplaani (õpingukava) koostamisel võta aluseks õppekava nominaalne jaotus, mille koostab instituut. Õppekava nominaalse jaotuse saad õppenõustajalt või leiad selle lehe alumisest osast.
  4. Akadeemiline üksus sisestab kohustuslikud õppeained ASIO-sse õpperühma tunnuse järgi (nt: KAALB-1, alushariduse pedagoog 1. õppeaasta - tähis "kõ" õpperühma tunnusel tähendab kaug- või tsükliõppe rühma). Õppekavas loetletud vabaained valib üliõpilane lähtuvalt õppekava eesmärgist ja oma huvist.
  5. Õppeainete nimekirja, toimumise aja ja kohaga on eelnevalt võimalik tutvuda ASIO-s. Seal saab andmeid vaadata ja otsida erinevate tunnuste (sh õpperühma, aine koodi, aine nime, õppejõu nime jm) järgi. Eraldi on välja toodud tugi- ja üldained ning õppetasemed.

Õppekavaga määratletud ained jagunevad:

  • kohustuslikeks;
  • valikaineteks, mida üliõpilane valib õppekavaga määratud õppeainete loetelust;
  • vabaaineteks, mida võib üliõpilane vabalt valida erinevate ülikoolide sama astme õppekavade õppeainete loetelust ja/või tugiainete nimekirjast. 

Näiteks: kui õppeakava näeb ette, et üliõpilane läbib üleülikoolilise aine kohustuslikus korras, siis kohustusliku aine sisestab akadeemiline üksus ASIO-sse rühma tähist kasutades. Kui õppekava näeb ette, et üliõpilane läbib vabaaine, siis seda ainet tunniplaani (ASIO-sse) rühmatähisega ei sisestata, üliõpilane valib aine vabal valikul ning peab aine toimumisaega ise ASIO-st vaatama.

Õppekavade nominaaljaotused

Tunniplaani koostamise aluseks on nominaaljaotus, mille koostamise eest vastutab õppekava kuraator.

Sessioonõppe õppetöö graafik 2019/2020 õppeaastal.

Bakalaureuse-, rakenduskõrgharidus- ja integreeritud õpe
Õpetajaharidus ja kasvatusteadus Õppekava kood (number tähistab sisseastumisaastat)
Alushariduse pedagoog KAALB/17, KAALB/18, KAALB/19
Klassiõpetaja KAKLI/15KAKLI/16KAKLI/17, KAKLI/18, KAKLI/19
Kutsepedagoogika KAKPB/16KAKPB/17, KAKPB/18, KAKPB/19
Pedagoogika KAPB/17, KAPB/18, KAPB/19
Elukestev ja mitteformaalõpe  
Andragoogika KAANB/17, KAANB/18, KAANB/19
Noorsootöö TPNR/17TPNR/18, TPNR/19
Kaasav haridus  
Eripedagoogika KAEPB/17KAEPB/18, KAEPB/19
Sotsiaalpedagoogika RKSPB/19
Magistriõpe
Õpetajaharidus ja kasvatusteadus Õppekava kood (number tähistab sisseastumisaastat)
Alushariduse pedagoog KAALM/18, KAALM/19
Kasvatusteadused KAKTM/18, KAKTM/19
Kutseõpetaja KAKPM/18, KAKPM/19
Mitme aine õpetaja KAMOM/18, KAMOM/19
Elukestev ja mitteformaalõpe  
Andragoogika KAANM/18, KAANM/19
Noorsootöö korraldus TPNM/18, TPNM/19
Kaasav haridus  
Eripedagoog-nõustaja KAEPM/18, KAEPM/19
Haridusjuhtimine ja -innovatsioon  
Hariduse juhtimine KAHJM/18, KAHJM/19
Kõrvaleriala
Õpetajaharidus ja kasvatusteadused Õppekava kood (number tähistab sisseastumisaastat)
Pedagoogika alused KAPB/18, KAPB/19