Õppimine

Kuidas tunniplaani (õpingukava) koostada?

 1. Tunniplaani (õpingukava) koostamist alusta akadeemilises kalendris ettenähtud ajal õppeinfosüsteemi kaudu.
 2. ÕIS-i tuleb sisse logida. Selleks kasuta Tallinna Ülikooli kasutajakontot. Registreerumisel on abiks ÕIS-i kasutusjuhend.
 3. Tunniplaani (õpingukava) koostamisel võta aluseks õppekava nominaalne jaotus, mille koostab instituut. Õppekava nominaalse jaotuse leiad õppeinfosüsteemist, juhised selleks käesoleva lehe alumisest osast.
 4. Akadeemiline üksus sisestab kohustuslikud ained ja valikained ASIO-sse õpperühma tunnuse järgi (nt: KAALB-1, alushariduse pedagoog 1. õppeaasta - tähis "sõ" õpperühma tunnusel tähendab sessioon- või tsükliõppe rühma). Vabaained valib üliõpilane lähtuvalt õppekava eesmärgist ja oma huvist.
 5. Õppeainete nimekirja, toimumise aja ja kohaga on eelnevalt võimalik tutvuda ASIO-s. Seal saab andmeid vaadata ja otsida erinevate tunnuste (sh õpperühma, aine koodi, aine nime, õppejõu nime jm) järgi. 

Õppekavaga määratletud ained jagunevad:

 • kohustuslikeks, mida tuleb õpingute jooksul kindlasti läbida;
 • valikaineteks, mida üliõpilane valib õppekavaga määratud õppeainete loetelust;
 • vabaaineteks, mida võib üliõpilane vabalt valida erinevate ülikoolide sama astme õppekavade õppeainete loetelust.

Näiteks: kui õppeakava näeb ette, et üliõpilane läbib üleülikoolilise aine kohustuslikus korras, siis kohustusliku aine sisestab akadeemiline üksus ASIO-sse rühma tähist kasutades. Kui õppekava näeb ette, et üliõpilane läbib vabaaine, siis seda ainet tunniplaani (ASIO-sse) rühmatähisega ei sisestata, üliõpilane valib aine vabal valikul ning peab aine toimumisaega ise ASIO-st vaatama.

Sessioonõppe õppesessioonid

Õppekavade nominaaljaotused

Tunniplaani koostamise aluseks on nominaaljaotus, mille koostamise eest vastutab õppekava kuraator.

Nominaaljaotused on leitavad õppeinfosüsteemist ÕIS järgmiselt:

NB! Nominaaljaotused on uuendamisel, täpsustatud info avaldatakse hiljemalt tunniplaanide avalikustamise tähtajaks.

 • rakenduskõrgharidusõpe: ÕIS > vasakul menüüst valida "Õppekavad" > üleval menüüst valida "Rakendus" > tekkinud menüüst valida "Haridusteaduste Instituut" > tekkinud menüüs valida õppekava(versioon) > valida "Vaata rohkem.." > lehe lõpus valida "PEAERIALA:___" > tekkinud menüüs valida "NOMINAALJAOTUS"
 • bakalaureuseõpe: ÕIS > vasakul menüüst valida "Õppekavad" > üleval menüüst valida "Bakalaureus" > tekkinud menüüst valida "Haridusteaduste Instituut" > tekkinud menüüs valida õppekava(versioon) > valida "Vaata rohkem.." > lehe lõpus valida "PEAERIALA:___" > tekkinud menüüs valida "NOMINAALJAOTUS"
 • magistriõpe: ÕIS > vasakul menüüst valida "Õppekavad" > üleval menüüst valida "Magister" > tekkinud menüüst valida "Haridusteaduste Instituut" > tekkinud menüüs valida õppekava(versioon) > valida "Vaata rohkem.." > lehe lõpus valida "PEAERIALA:___" > tekkinud menüüs valida "NOMINAALJAOTUS"
 • bakalaureuse- ja magistriõppe integreeritud õpe: ÕIS > vasakul menüüst valida "Õppekavad" > üleval menüüst valida "Integreeritud" > tekkinud menüüst valida "Haridusteaduste Instituut" > tekkinud menüüs valida õppekava(versioon) > valida "Vaata rohkem.." > lehe lõpus valida "PEAERIALA:___" > tekkinud menüüs valida "NOMINAALJAOTUS"