Õppimine

Sessioonõppe õppesessioonid

Bakalaureuse-, rakenduskõrghariduse ja integreeritud õppe nominaaljaotused

Eriala

Tunniplaan

Nominaaljaotus

Alushariduse pedagoog

Tunniplaan on ASIOs

Õppekava versioon KAALB/24.HR

Õppekava versioon KAALB/23.HR

Õppekava versioon KAALB/22.HR

Andragoogika Tunniplaan on ASIOs

Õppekava versioon KAANB/24.HR

Õppekava versioon KAANB/23.HR

Õppekava versioon KAANB/22.HR

Eripedagoogika Tunniplaan on ASIOs

Õppekava versioon KAEPB/24.HR

Õppekava versioon KAEPB/23.HR

Õppekava versioon KAEPB/22.HR

Klassiõpetaja Tunniplaan on ASIOs

Õppekava versioon KAKLI/24.HR

Õppekava versioon KAKLI/23.HR

Õppekava versioon KAKLI/22.HR

Õppekava versioon KAKLI/21.HR

Õppekava versioon KAKLI/20.HR

Kutsepedagoogika Tunniplaan on ASIOs

Õppekava versioon KAKPB/24.HR

Õppekava versioon KAKPB/23.HR

Õppekava versioon KAKPB/22.HR

Õppekava versioon KAKPB/21.HR

Noorsootöö Tunniplaan on ASIOs

Õppekava versioon TPNR/24.HR

Õppekava versioon TPNR/23.HR

Õppekava versioon TPNR/22.HR

Pedagoogika Tunniplaan on ASIOs

Õppekava versioon KAPB/24.HR

Õppekava versioon KAPB/23.HR

Õppekava versioon KAPB/22.HR

Vaata magsitriõppe nominaaljaotusi siin.

Kuidas tunniplaani (õpingukava) koostada?

  1. Tunniplaani (õpingukava) koostamist alusta akadeemilises kalendris ettenähtud ajal õppeinfosüsteemi kaudu.
  2. ÕIS-i tuleb sisse logida. Selleks kasuta Tallinna Ülikooli kasutajakontot. Registreerumisel on abiks ÕIS-i kasutusjuhend.
  3. Tunniplaani (õpingukava) koostamisel võta aluseks õppekava nominaalne jaotus, mille koostab instituut. Õppekava nominaalse jaotuse leiad õppeinfosüsteemist, otselingid vt eespool.
  4. Akadeemiline üksus sisestab kohustuslikud ained ja valikained ASIO-sse õpperühma tunnuse järgi (nt: KAALB-1 - alushariduse pedagoog 1. õppeaasta; kui õppekaval on kaks õppevormi, tähistab tähis "sõ" õpperühma tunnusel sessioonõppe rühma). Vabaained valib üliõpilane lähtuvalt õppekava eesmärgist ja oma huvist.
  5. Õppeainete nimekirja, toimumise aja ja kohaga on eelnevalt võimalik tutvuda ASIO-s. Seal saab andmeid vaadata ja otsida erinevate tunnuste (sh õpperühma, aine koodi, aine nime, õppejõu nime jm) järgi. 

Õppekavaga määratletud ained jagunevad:

  • kohustuslikeks, mida tuleb õpingute jooksul kindlasti läbida;
  • valikaineteks, mida üliõpilane valib õppekavaga määratud õppeainete loetelust;
  • vabaaineteks, mida võib üliõpilane vabalt valida erinevate ülikoolide sama astme õppekavade õppeainete loetelust.

Näiteks: kui õppeakava näeb ette, et üliõpilane läbib üleülikoolilise aine kohustuslikus korras, siis kohustusliku aine sisestab akadeemiline üksus ASIO-sse rühma tähist kasutades. Kui õppekava näeb ette, et üliõpilane läbib vabaaine, siis seda ainet tunniplaani (ASIO-sse) rühmatähisega ei sisestata, üliõpilane valib aine vabal valikul ning peab aine toimumisaega ise ASIO-st vaatama.