STEAM

 

Klastri tegevusse on kaasatud nelikheeliksi erinevad osapooled:

  • kuue instituudi teadlased;
  • Eesti ja rahvusvahelised haridustehnoloogiaettevõtted;
  • õpetajad ja erialaliidud;
  • Eesti hariduspoliitikud ja hariduseksperdid.

Klastri lisaeesmärk on arendada täidetavate teadusprojektide tulemusi edasi ning levitada neid tulemusi ühiskonnas.

Klastri tegevus on jaotatud kolme tööpaketi vahel:

  1. STEAM õppe didaktika ja seostamine üldkompetentside arendamisega, koordinaator prof. Priit Reiska
  2. Distants- ja hajaõppe innovaatilised praktikad ja hindamismeetodid, koordinaator vanemteadur Janika Leoste
  3. Töökohapõhised personaliseeritud õppevahendid ja metoodika, koordinaator prof. Sirje Virkus

Klastri liikmed kogunevad igakuistele infovahetus-seminaridele. Kaks korda aastas toimuvad võrgustumisüritused nelikheeliksi teiste osapooltega. Täiendavalt töötavad 3–5-liikmelised missioonirühmad uute projektitaotluste esitamiseks või projektivõimekuse ürituste läbiviimiseks. Klastrit koordineerib Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituut.