Haridusteaduste instituudi bakalaureuse- ja rakenduskõrghariduse õppekavad

Alus- ja algharidus

Alushariduse pedagoog päeva- ja sessioonõpe | tasuta õppekohad
Klassiõpetaja päeva- ja sessioonõpe | tasuta õppekohad

Elukestev ja mitteformaalõpe

Andragoogika sessioonõpe | tasuta õppekohad
Kutsepedagoogika sessioonõpe | tasuta õppekohad
Noorsootöö sessioonõpe | tasuta õppekohad

Kaasav haridus

Eripedagoogika           päeva- ja sessioonõpe | tasuta õppekohad

Õpetajaharidus ja kasvatusteadus

Pedagoogika      päeva- ja sessioonõpe | tasuta õppekohad