Kooliarendusmeeskond

image-20240409100529-1Tegevuste fookuses on haridusjuhtimisalase võimekuse arendamine, rõhutades selle valdkonna olulisust Eesti haridussüsteemi ees seisvate väljakutsete lahendamisel ning tehes tihedat koostööd erinevate osapooltega hariduse juhtimise valdkonnas.

Meie tegevused

  • Pakume haridusjuhtidele õppeprogramme ja täienduskoolitusi.
  • Teostame uuringuid ja seirame haridusjuhtimise valdkonda.
  • Koondame ja jagame teaduspõhist teavet hariduse juhtimise kohta ning analüüsime ja esitleme haridusasutuste juhtimise parimaid praktikaid.
  • Osaleme aktiivselt haridusaruteludes ja poliitikakujundamises.
  • Toetame haridusjuhtimise valdkonna organisatsioonide, teadlaste ja praktikute võrgustikku.
  • Loome sidemeid rahvusvaheliste teadlaste ja erialaorganisatsioonidega.