Õnnelikud tudengid

Siit leiad lõpetamisega seonduva info. 


Lõpueksami sooritamine

Lõpueksami sooritamist sätestab õppekorralduse eeskirja § 26 ja 28. Tutvu lõpueksamile sooritamisele pääsemise tingimuste, lõpueksamile registreerimise ja lõpueksamite sooritamise ajakavaga alloleval lingil. 

Vaata infot siit


Lõputöö kaitsmine

Lõputöö kaitsmist sätestab õppekorralduse eeskirja § 26 ja 27. Tutvu lõputöö kaitsmisele pääsemise tingimuste, lõputöö esitamise tähtaja, lõputöö deklareerimise ja lõputööde kaitsmise ajakavaga alloleval lingil.

Vaata infot siit


Diplom kiitusega (cum laude)

Diplom kiitusega (cum laude) antakse välja rakenduskõrgharidusõppe, bakalaureuseõppe, bakalaureuse- ja magistriõppe integreeritud õppekavadel põhineva õppe või magistriõppe õppekava täies mahus läbinule, kes täitis järgmised tingimused:

  • kaitses lõputöö ja/või sooritas lõpueksami hindele “A”;
  • kaalutud keskmine hinne õpingute vältel oli 4,60 või kõrgem, kusjuures arvestatakse kõiki akadeemilisele õiendile kantavaid hindeid.

Lõpuaktused

Haridusteaduste instituudi 2023/24. õppeaasta lõpuaktused toimuvad 17. juunil 2024.

Ajakava

Kell 10.00
Alushariduse pedagoog, BA
Eripedagoogika, BA

Kell 12.00
Alushariduse pedagoog, MA
Eripedagoogika, MA
Kaasav haridus, MA
Klassiõpetaja, INT

Kell 14.00
Andragoogika, BA
Kutsepedagoogika, BA
Noorsootöö, RKH
Pedagoogika, BA

Kell 16.00
Andragoogika, MA
Hariduse juhtimine, MA
Haridusinnovatsiooni juhtimine, MA
Kasvatusteadused, MA
Kutseõpetaja, MA
Mitme aine õpetaja, MA
Noorsootöö korraldus, MA