SEEMIK

Uurimisrühma fookus on keskkonnahariduse ja suhtluse uurimisel ja parandamisel, olgu see siis kodanikuteaduse, hariduslike uuenduste, õpetajate pädevuste või teadlaste suhtlusoskuste kaudu. Uurimisrühma uurimishuvid hõlmavad keskkonnaga seotud väärarusaamade ja mõistete muutmise protsessi uurimist suhtluses ja hariduses.

Uurimisrühma kuulub ekspertiis järgmistes valdkondades:

  • Ökoloogia, sealhulgas veesüsteemid, ökosüsteemi teenused ja globaalne jätkusuutlikkus. Meeskond: Jaanus Terasmaa, Liisa Puusepp, Mihkel Kangur.
  • Hariduspsühholoogia ja haridusteadus, sealhulgas õpetajate pädevused, õuesõpe, digitaalsete uuenduste ja õppemängude kasutamine hariduses ning hariduspsühholoogia keskendudes keskkonnaga seotud väärarusaamadele ja mõistete muutmise protsessile. Meeskond: Grete Arro, Elina Malleus-Kotšegarov, Triinu Jesmin, Terje Väljataga.
  • Suhtlus, sealhulgas suhtlusuuringute meetodid, teaduse suhtlus teoorias ja praktikas ning teadlaste suhtlusoskuste koolitus. Meeskond: Esta Kaal, Arko Olesk.