Nõustamine

elleks, et õppimine haridusteaduste instituudis oleks mõnus, aitavad kõiki üliõpilasi nende muredes nii õppespetsialistid kui ka -nõustajad, aga ka õppekavade kuraatorid, rahvusvahelistumise ja praktikaspetsialistid ning õpetajakoolituse praktikakoordinaator. 

Kelle poole pöörduda

Alus- ja alghariduse akadeemiline suund
Õppekava nimetus Kood Õppenõustaja Õppespetsialist Õppekava kuraator/juhtiv õppejõud
Alushariduse pedagoog (BA) KAALB Katerina Chikhran Aili Tamm Evelyn Neudorf
Alushariduse pedagoog (MA) KAALM Katerina Chikhran Aili Tamm Silvi Suur
Klassiõpetaja (BA, INT) KAKLI Katerina Chikhran Kerli Rand Anne Uusen
Õpetajahariduse ja kasvatusteaduste akadeemiline suund
Õppekava nimetus Kood Õppenõustaja Õppespetsialist Õppekava kuraator/juhtiv õppejõud
Kasvatusteadused (MA) KAKTM Katerina Chikhran Aili Tamm Maria Erss
Kasvatusteadused (PhD) KAKTD Elina van der Toorn Elina van der Toorn Inge Timoštšuk
Mitme aine õpetaja (MA) KAMOM Katerina Chikhran Kerli Rand Kadi Georg
Pedagoogika (BA) KAPB Katerina Chikhran Kerli Rand Tiina Anspal
Elukestva ja mitteformaalõppe akadeemiline suund
Õppekava nimetus Kood Õppenõustaja Õppespetsialist Õppekava kuraator  
Andragoogika (BA) KAANB Katerina Chikhran Aili Tamm Katrin Karu  
Andragoogika (MA) KAANM Katerina Chikhran Aili Tamm Larissa Jõgi  
Kutsepedagoogika (BA) KAKPB Katerina Chikhran Kerli Rand Meidi Sirk  
Kutseõpetaja (MA) KAKPM Katerina Chikhran Kerli Rand

Reeli Liivik

 
Noorsootöö (RKH) TPNR Katerina Chikhran Kerli Rand Tanja Dibou  
Noorsootöö korraldus (MA) TPNM Katerina Chikhran Kerli Rand Ilona-Evelyn Rannala  
Kaasava hariduse akadeemiline suund
Õppekava nimetus Kood Õppenõustaja Õppespetsialist Õppekava kuraator/juhtiv õppejõud
Eripedagoogika (BA) KAEPB Katerina Chikhran Aili Tamm Ene Varik-Maasik

Eripedagoogika (MA)

KAEPM Katerina Chikhran Aili Tamm Tiiu Tammemäe
Kaasav haridus (MA) KAKHM.HR Katerina Chikhran Aili Tamm Tiiu Tammemäe
Hariduse juhtimise ja -innovatsiooni akadeemiline suund
Õppekava nimetus Kood Õppenõustaja Õppespetsialist Õppekava kuraator
Hariduse juhtimine (MA) KAHJM Katerina Chikhran Kerli Rand Eve Eisenschmidt
Haridusinnovatsiooni juhtimine (MA) KAEIM Salome Khurtsidze Salome Khurtsidze Eve Eisenschmidt
Praktika info

tlu.praktika@tlu.ee

Rahvusvahelistumine

Õppimine välismaal (Erasmus+ vahetusõpingud, välispraktika), välisriikide üliõpilaste õppimine haridusteaduste instituudis - Kerli Rand

Kes ja millises küsimuses aitab?

Õppenõustaja:
 • nõustab õppekavaga seotud küsimustes;
 • vaatab läbi üliõpilaste avaldusi;
 • nõustab õpingukavade koostamisel;
 • korrastab ja väljastab õpingukaarte;
 • koostab õppeteenustasu arveid;
 • edastab hindamiseks VÕTA taotlusi;
 • väljastab tõendeid. 
Õppespetsialist:
 • koostab ja sisestab ASIOsse tunniplaane;
 • kontrollib tulemusi ÕISis (eksamiajad, hindamislehed, tulemuste sisestamine).
Õppekava kuraator:
 • nõustab üliõpilasi õppeainete valikul ja nende läbimises ning lõputöö teema valimisel;
 • tutvustab mobiilsusvõimalusi;
 • hindab VÕTA taotlusi;
 • määrab asendusaineid õppekava versiooni muutumisel;
 • koostab õppekava nominaaljaotuse. 
Rahvusvahelistumise spetsialist:
 • nõustab välisõppesse suunduvaid üliõpilasi;
 • nõustab üliõpilasi Erasmus+ programmi stipendiumiga seotud küsimustes;
 • haldab Erasmus+ lepinguid.
Praktika koordinaator:
 • vormistab praktikate dokumentatsiooni;
 • nõustab praktikale suundujaid;
 • korraldab koostööd praktikakoolide ja -lasteaedadega, erialade praktikaorganisatsioonidega.