Haridusteaduste instituudi teadusprojektid

Valik TLÜ haridusteaduste instituudi käimasolevaid projekte.

FEWL - Formaalhariduse ja töökohal õppe lõimimise teadusuuringute edendamine

2023-2025

Täitjad: IngeTimoštšukKrista LoogmaMaria ErssReeli LiivikJanika LeosteKaidi NurmikMaret AasaTriin RoosaluMerle PajusAnne-Mai NäkkHelene UppinErle NeemeMarti Taru

FEWL Twinning projekt suurendab võimekust uurida töökohal õppe lõimimist formaalharidusega võttes fookusesse ka põhikoolijagümnaasiumi õpilased, sest kogemused autentsetes töökeskkondades väljaspool kooli toetavad terviklikku vaadet õppimisele sh lõimitud õpet, ja loovad aluse elukutse valikuks.

Projekti veebileht

ETIS

Projekti rahastab Euroopa Horisont Twinning programm.

 

EdTech Talents

2023-2027

Täitjad: Janika LeosteMaire TuulMartin SillaotsAija SakovaSirje VirkusDunja JusufovskiMart LaanpereKaja MädamürkKristjan KaskMadis SaluveerKadri MettisMatti Juhani RossiSirly Väät

Projekt keskendub digitaalsete haridustehnoloogiate arendamisele ja akadeemiliste ringkondade ja ettevõtete vahelise koostöö toetamisele.

Projekti veebileht

ETIS

Projekti rahastab Euroopa Komisjon.

Academy4Business

2023-2025

Täitjad: Janika LeosteSirly VäätMeidi SirkSirje VirkusKatrin MännikSirje Rekkor

Läbi rahvusvahelise koostöö arendatakse ja katsetatakse uuenduslikku kursust ettevõtliku mõtteviisi arendamiseks ja toetamiseks EdTech valdkonnas, et toetada teadumussiiret ülikoolide ja ettevõtete vahel ja tõsta partnerülikoolide ettevõtlusalase õppetegevuse kvaliteeti. Tulemina valmib hübriidkursus akadeemiale, et edendada ettevõtlikku ja teaduslikku mõtteviisi.

Projekti veebileht

ETIS

Projekti rahastab Euroopa Komisjon.

e-DIPLOMA - Uute tehnoloogiate haridusse ja koolitustesse integreerimine

2022-2025

Täitjad: Kai PataTerje VäljatagaAndrea AnnusMairi MatrovHalliki PõldaKatrin Karu

Euroopa horisont projekt e-DIPLOMA piloteerib täiskasvanuhariduses uudseid innovaatilisi e-õppe lahendusi kogemusliku õppe õpipraktikates. Koostöös partneritega luuakse kolm e-õppe moodulit, milles uudse kombel rakendatakse e-õppes virtuaalreaalsust, laiendatud reaalsust ja tehisintellekti tuge.

Projekti veebileht

ETIS

Projekt on rahastatud Euroopa Horisont programmi (HORIZON-CL2-2021-TRANSFORMATIONS-01) raames.

GOT - Veebipõhise õppe suutlikkuse arendamine Ghanas

2023-2025

Täitjad:Terje VäljatagaKadri MettisLinda Helene SillatJames Sunnay Quaicoe

Töötatakse välja digitaalse hariduse arenduskava, mis hõlmab õppesüsteemi ja koolitusi, sellega aidatakse Ghana kõrgharidusmaastikul kaasa õpetajate arengule, luuakse ja viiakse ellu neile sobiv strateegia ning regulatsioonid.

Projekti veebileht

ETIS

Projekti rahastab Euroopa Komisjon Erasmus "Capacity building in the field of higher education" programm.

Tehisaru õpetajahariduses AITE

2023-2024

Täitjad: Priit ReiskaEve Eisenschmidt

Projektis kavandatakse Erasmus Munduse ühist magistriõppekava programmi, mis toetaks haridusspetsialiste selles, kuidas efektiivselt kasutada tehisintellekti nii hariduses, teaduses kui ka õpetamisel.

ETIS

Projekti rahastab Euroopa Komisjon Erasmus Mundus Design Measures (ERASMUS-EDU-2023-EMJM-DESIGN).

Digihariduse häkaton

2023-2025
Täitjad: Janika Leoste, Kristof Fenyvesi, Sirje Virkus, Katrin Männik, Sirly Väät

DigiEduHäkaton on digihariduse lipulaevaks, mis tõstab Euroopa digihariduse tuntust üldiselt ja sisaldab digihariduse tegevuskava aastateks 2023-2025.

Projekti veebileht

ETIS

Projekt on rahastatud Euroopa Komisjoni rahastusprogrammi raames.

Digitaalne kultuuripärand kui ühiskondlik ressurss

2024-2026

Täitjad: Pille RunnelPille Pruulmann-VengerfeldtKai PataAgnes AljasMahendra Mahey

Eesti muuseumide kogudest märkimisväärne osa on digitaalselt Eesti elanikele kättesaadav. Tegemist on hindamatu ühiskondliku ressursiga, millel on suur potentsiaal panustada jätkusuutlikkusse arengusse. Muuseumid aitavad muutustega toime tulla, kui nende ressursid leiavad ühiskonnas rakendust. Uurimistöö ülesandeks on arendada erinevate siht- ja sidusrühmade (loovsektor, koduloouurijad, seeniorid) ja muuseumide võimekust digitaalse kultuuripärandi kasutamisel. Projekti eesmärgiks on arendada koosloome meetodeid digitaalse kultuuripärandi mõtestamisel, kasutamisel erinevates valdkondades ja pärandiga seotud teadmussiirdes.

ETIS

Projekti rahastaja on Kultuuriministeerium. 

 

digiTED - Õpetajahariduse digiõppe arendamine

2022-2025

Täitjad: Terje VäljatagaKadri MettisLinda Helene Sillat

digiTED@EU projektis arendatakse õpetajaharidust toetades õpetajakoolituse õppejõudude professionaalset arengut digipädevuste ning digiõppekursuste loomise ja läbiviimise suunal. Projekti raames luuakse õppejõudude kutsealase arengu programm, mis edendab õpetajakoolitajate valmisolekut veebipõhiseks õpetamiseks ning digikursuste kujundamiseks, korraldamiseks ja hindamiseks, et toetada õpetajahariduse muutumist professionaalsemaks ja mainekamaks. Töötatakse välja konkreetsed soovitused poliitikakujundajatele digistrateegiate loomiseks Euroopa, riiklikul ja ka institunaalsel õpetajahariduse tasandil.

Projekti veebileht

ETIS

Projekt on rahastatud Euroopa Komisjon Erasmus+KA220-HED raames.

WINnovators - Säästva arengu ja innovatsiooni eesmärgil noorte naiste ettevõtluse ja STEM/STEAM-i suutlikkuse suurendamine kõrgharidusasutustes

2021-2024

Täitjad: 

Kai PataTerje VäljatagaIlona-Evelin RannalaKristi Jüristo

Projekti eesmärk on ettevõtluse ja STEM/STEAM võimekuse suurendamine kõrgkoolides, keskendudes säästlikule ja innovaatilisele arengule. Projektis luuakse uued võimekuste kasvatamise eesmärgiga kõrghariduspraktikad, mille käigus tõstetakse noorsootöö üliõpilaste agentsust kaasa tõmmata ettevõtlusesse maapiirkondade ja riskirühmade noori naisi. Kolme aastases projektis saavad noored naised ja noorsootöö üliõpilased kogemusi ettevõtlusest, MATIK-õppest, digioskustest ja jätkusuutlikke ümberkujundamise oskusi innovatsiooniks. Projekti partnermaad on Itaalia, Rumeenia, Serbia ja Sloveenia.

Projekti veebileht

ETIS

Avastusrada: digitaalse väliõppe vahendi süsteemne kasutamine

2021-2024

Täitjad: Elina Malleus-KotšegarovEsta KaalMihkel KangurGrete ArroJaanus TerasmaaArko Olesk

Projekti partnerid Eestist, Soomest, Kreekast ja Austriast koondavad hariduse, psühholoogia, ökoloogia ja haridustehnoloogia valdkondi ning uurivad võimalusi Avastusraja digilahenduse terviklikuks kasutamiseks loodushariduses.Projekti käigus tõlgitakse Avastusrada rakendus erinevatesse keeltesse, arendatakse tehnilisi lahendusi kasutajasõbralikumaks ning tutvustatakse kohalike ja rahvusvaheliste koolitustega rakendust ja loodud radu osalevate riikide õpetajatele ja loodushariduskeskustele. Lisaks luuakse elurikkuse valdkonna kohta mitmekeelsed rakenduse sisukat kasutamist toetavad näidised ning uuritakse nende võimalikku mõju õpilaste elurikkusega seotud arusaamade muutumisele.

Projekti veebileht

ETIS

Ukraina toetamine läbi kodanike kaasamise Balti riikide ülikoolides

2023-2025

Täitjad: Lianne TederKai PataLarissa JõgiTriin RoosaluDaniele Monticelli

Kaardistatakse Balti riikide ülikoolides toimuvad Ukraina humanitaarkriisi lahendamiseks suunatud kodanike kaasamistegevused. Viiakse läbi ja kirjeldatakse erinevaid kodanike kaasamise praktikaid ning arendatakse kõrghariduses säilenõtkuse saavutamise praktikaid kriisisituatsioonidega toimetulekuks.

Projekti veebileht

ETIS

Projekt on rahastatud Erasmus+ Cooperation partnerships in higher education (KA220-HED) raames.

Kaasava hariduse õppekava õpetamise kvaliteedi arendamine ja tõhustamine

2019-2024

Täitjad: Katrin Poom-ValickisTriin UllaTiia ÕunPiret SoodlaTiiu TammemäeLii LilleojaEne Varik-MaasikEliis Ait

Projekti tulemusena pakutakse nii tegutsevatele kui ka tulevastele õpetajatele teadmisi, oskusi ja pädevusi, mis on vajalikud kaasava õppe edendamiseks ja hariduslike erivajadustega õpilaste segregatsiooni vähendamiseks. Seda läbi kaasava hariduse tõhustamise ning innovatiivsete praktikate väljatöötamise ning nende katsetamise ja rakendamise õpetajakoolituse valdkonnas.

ETIS

Projekti rahastab SA Archimedes.

Kaasavate koolikogukondade koosloome

2021-2024

Täitjad: Eve EisenschmidtKätlin VanariPiret OppiKrista KeedusReet Sillavee, Berit Silvia Kondratiev

Projekt toetab koole kaasavate koolikogukondade tugevdamisel, kus iga osaleja on kaasatud ja austatud. Toetame koole, kes väärtustavad kultuuri, religiooni, soo, võimete või sotsiaalmajandusliku tausta mitmekesisust. Fookuses on sotsiaalne keskkond, kus antakse sõna kõigile kogukonna liikmetele. Kaasavate koolikogukondade koosloome kaudu saavad koolid suurendada seotust nii koolikogukonnas kui ka väljaspool ning tagada suurema tõenäosusega jätkusuutlikud edusammud parimate ja võrdsete võimaluste suunas kõigile õppijatele.

ETIS

Projekti rahastab Euroopa Komisjon.

Arengutugi õppeastustele

2022-2029

Täitjad: Krista KeedusEve EisenschmidtKätlin VanariPiret OppiBerit Silvia KondratjevJoosep Norma

Koos HAKAga luuakse kuni kolmeaastane arenguprogramm, mis edendab õppijakeskset kultuuri ja tõenduspõhist juhtimist. Lisaks töötatakse välja arenguprogrammis osalevate õppeasutuste valiku kriteeriumid ja põhimõtted arendusprogrammis osaleva õppeasutuse pidaja kaasamiseks.

ETIS

Projekti rahastab Haridus- ja Noortemaet. 

Alustava haridusjuhi arenguprogramm

2024

Täitjad: Eve EisenschmidtReet SillaveeKätlin VanariDaniel ReinaruRiina Stahl

Haridusvaldkonna strateegia sätestab, et aastaks 2035 toetavad õppekavad enam õppijast lähtumist; õppe maht ja sisu on paremas kooskõlas ühiskonna ja tööturu arenguvajadustega. Õppekavade arendamine ja rakendamine on tõenduspõhine ja kaasav. Teisisõnu peab koolijuhtide ja juhtõpetajate töö fookus veel enam koonduma õppimise eestvedamisele. Haridusasutuse juhi kompetentsimudel ning karjäärimudel eeldavad juhilt pidevat eneseanalüüsi, sellest lähtuvaid arengueesmärke ning realistlike strateegiate valikut sihtideni jõudmiseks. Selleks on vaja juba alustavate juhide ettevalmistuse rõhku panna andmete kasutamisele ja tõenduspõhiste juhtimisotsuste tegemise oskusele. Programm on suunatud koolijuhtidele, kelle senine ametiaeg on kuni kaks aastat.

ETIS

Projekti rahastab Haridus- ja Teadusministeerium. 

Keenia IKT spetsialistide oskuste arendamine läbi koolituse ja praktikaprogrammi Eestis

2023-2024

Täitjad: Hele-Leek AmburPeeter NormakIngrid Hinojosa

Tallinna Ülikool osaleb tihedas koostöös SA Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskusega (ESTDEV) ning võõrustab Digital Explorers 2 projekti raames 20 Keenia infotehnoloogia spetsialisti. Eesmärk on pakkuda neile võimalusi karjääri arendamiseks Euroopa juhtivates tehnoloogiakeskustes. Ülikooli osalemine rahvusvahelises akadeemilises elus on oluline kvaliteedi tagamiseks ja jätkusuutlikkuseks. Digitehnoloogiate instituut on välja töötanud ingliskeelse koolitusprogrammi, keskendudes rakenduste programmeerimisele ja kasutajakogemusele, ning püüab edendada digipööret toetavaid IKT-kursusi. Koolitus toimub peamiselt praktilises vormis, aidates süvendada osalejate teadmisi ja oskusi reaalsete tarkvaralahenduste väljatöötamise kaudu. Lisaks pakub ülikooli õppeosakond külalistudengitele tuge ja nõustamist ning projekti juhib haridusinnovatsiooni keskus. Eesmärk on toetada avatud ja kaasavat digivalitsemist Keenias, tuginedes Eesti kogemusele, ning projekt saab rahastust Euroopa Liidult ja Eesti Vabariigilt.

Riigikaitseõpetuse arendusprogrammi ettevalmistamine ja läbiviimine 2024/25

2024-2025

Täitjad:Maret AasaMeidi Sirk

Projekt hõlmab riigikaitseõpetuse mikrokraadi õppekava arendust (sh uurimist) ja riigikaitseõpetajate jätkusuutlikku koolitamist Tallinna Ülikoolis lähtudes gümnaasiumi riikliku õppekava valikkursuse „Riigikaitseõpetus“ sisust. Uurimistegevuses keskendutakse riigikaitseõpetajate arusaamade kujunemisele õpetamise olemusest ja rollide mõistmisele riigikatiseõpetuse õpetamisel üld- ja kutsehariduses.

ETIS

 Projekti rahastab Kaitseresursside Amet. 

Abiõpetajate ettevalmistamine ja nende kasutamise kättesaadavamaks muutmine koolidele ja koolieelsetele õppeasutustele

2024

Täitjad: Tiia ÕunMari-Liis LindElina van der Toom

Seoses eestikeelsele õppele ülemineku tegevuskava elluviimise raames abiõpetajate ettevalmistamine, toetamine ning koolidele ja koolieelsetele õppeasutustele kättesaadavamaks muutmine.

ETIS

Projekti rahastab Haridus- ja Teadusministeerium.

Mäng "Rohelise ja targa linna" arendamiseks

2021-2024

Täitjad: Janika LeosteInge TimoštšukKaidi NurmikSirly VäätMihkel Kangur

CitiesGoGreen toob kokku keskkonnahariduse, mängustamise meetodi ja MATIK lähenemise. Projekti eesmärgid on: kasvatada õpilaste keskkonnateadlikkust koos teiste läbivate oskuste ja pädevustega; töötada välja teoreetiline raamistik, mille alusel võiks arendada 10-12-aastaste algkooliõpilaste keskkonnateadlikkust; kasutada MATIK- lähenemist õpilaste kaasamiseks ja õpilaste võtmeoskuste arendamiseks; kujundada välja mäng, mis ühendab keskkonnateadlikkust, kunstiõpetust ja mängustamist; töötada välja hindamisvahend, mida kasutatakse enne ja pärast mängu omandatud oskuste mõõtmiseks. Hindamisvahendi põhirõhk on keskkonnateadlikkuse hindamisel. Selle projekti eesmärk on harida 10-12 aastaseid õpilasi keskkonnahoidlikkuse olulisusest ja tõsta nende huvi keskkonnaküsimuste vastu.

Projekti veebileht

ETIS

Projekt on rahastatud Erasmus+ KA220-SCH-Cooperation partnership in school education raames.

Roheoskuste arendamine horisontaalselt

2023-2024

Täitjad: 

Katrin MännikMaarja LehtsaarGrete ArroJaanus TerasmaaKai Pata

Roheoskuste arendamine horisontaalselt teostatakse Haridus- ja Noorteameti ning Haridus- ja Teadusministeeriumi Roheoskuste programmi raames. Programmi abil toetatakse ettevõtete rohepöördeks vajalike oskuste arendamist, mis hõlmavad üldoskusi, kui ka erialaspetsiifilisi roheoskusi. Üheksanda konsortiumi “Roheoskuste arendamine horisontaalselt” tegevused hõlmavad: kontseptsiooni väljatöötamine, õppekavade analüüs ja arendus, õppejõudude koolitus. Projektis käsitletakse roheoskuste al tervikpädevusi, mis koosnevad teadmistest, hoiakutest ja oskustest.

ETIS

Projekti rahastab Haridus- ja Teadusministeerium.

 

EL 2030 kliimaeesmärkide saavutamise teaduspartnerlus ministeeriumitele II

2024-2026

Täitjad: Katrin MännikGrete ArroJaanus TerasmaaKai PataIndrek SaarTarmo PiknerArko OleskAnastassia ZabrodskajaTauri TuvikeneRando TuvikeneKatri-Liis LepikBianka Plüschke-Altof

Raamlepingu eesmärgiks on luua tugev ja paindlik partnerlus ministeeriumide ja teaduskonsortsiumide vahel, mis toetab Eesti kliimaeesmärkide saavutamist läbi teadmistepõhise poliitikakujundamise. Raamleping võimaldab integreerida teaduslikku ekspertiisi ja analüüsi poliitikakujundamisse, pakkudes terviklikku ja läbimõeldud lähenemist kliimaküsimustele. Partnerlus võimaldab paindlikult ja vajaduspõhiselt lahendada analüüsiküsimusi ning välja töötada uusi lähenemisi ja teadmisi.

ETIS

Projekti rahastab Rahandusministeerium.

Rae valla mentorlussüsteemi tulemuslikkuse uuring

2024

Täitjad: Katrin KaruHalliki PõldaCynne Põldäär

Rae valla mentorlussüsteemi (Mentorluse Hea Tava) tulemuslikkuse uuringu läbiviimine, ettepanekute tegemine Mentorluse Hea Tava täiustamiseks.

ETIS

Projekti rahastab Rae vallavalitsus. 

EduSpace teadmusteenuse leping TTS grupiga

2024

Täitjad: Janika LeosteMaire TuulElyna HeinmäeTiiu TammemäeMatti juhani Rossi

Tallinna Ülikool on kokku pannud neljaliikmelise teadusmeeskonna, et arendada kaheksa õppetegevust, mille eesmärk on õpetada tulevastele alushariduse ja algkooli õpetajatele digioskusi, kasutades selleks Oti robotit ja mitmesuguseid lisaseadmeid. Tulemused esitatakse 25-leheküljelise juhendamaterjalina. 

ETIS

Projekti rahastab RM Educational Resources Limited.

Valik varasemaid projekte (2020-2023)

Valik varasemaid projekte

ETIS Projekti liikmed

Kestus

 

Tulevaste ja tegevõpetajate digipädevuste arendamine käed-külge tegevusi pakkuva MATIK digiõppevara abil

Tulemiteks on digipädevuste hindamise mudel MATIK õppe jaoks; õppemoodulid STEAM-pädevuste arendamiseks alus-, põhi- ja keskhariduse õpetajate hulgas; avatud õppevara repositoorium ja virtuaalne MATIK labor õppematerjalide esitamiseks ning juhend materjalide kasutamiseks. Partnerülikoolid rakendavad loodud materjale laialdaselt ka oma taseme ja täiendõppes ning MATIK kogukondades. Projektis valmisid digiõppematerjalid õpetajate digipädevuste arendamiseks.

TKA20199 Janika Leoste
Külli Kori
Sirly Väät
Yagmur Cisem Yilmaz
Maire Tuul
Tiiu Tammemäe
2020–2023  

Tehnoloogiaga rikastatud mängude loomine lasteaedadele eesti keele õppeks 

Luuakse tehnoloogiaga rikastatud mängud 
eesti keele õpetamiseks lasteaia venekeelsetele ja 
keelekümblusrühmadele. Diiõppevara toetab 
eesti keelest erineva emakeelega laste eesti keele 
ja kultuuri omandamist, lõimides 
erinevaid koolieelse lasteasutuse riiklikus õppekavas 
kehtestatud üldoskuste ja õppe-kasvatuse valdkondi. 
Õppevara kasutamiseks korraldatakse koolitusi ja 
koostatakse juhendmaterjal
TKA23032 Anne-Mai Meesak
Kaire Kollom
Maire Tuul
Linda Helene Sillat
Elyna Heinmäe
Tiiu Tammemäe
Eve Kikas
Tiia Õun
2023  

1. ja 2. klassi üldpädevustestide arendus.

Koostatakse eesti keele- ja matemaatikapädevuse 
testipakett 2. klassi õpilaste hindamiseks.
TKA23033 Piret SoodlaEve KikasMairi MännamaaAnu Palu 2023  

Professionaalne eestikeelne õpetaja vene õppekeelega rühmas

Viiakse läbi koolitused lasteaiaõpetajatele ja meeskondadele ning pilootprojekti rakendusuuring

TKA23017 Tiia Õun     Kerstin Kööp Maire TuulKülli Rauk Evelyn Neudorf Mari-Liis LindPiia Varik  2022–2023  

IEA rahvusvaheline kodanikuhariduse uuring ICCS 2022

IEA rahvusvahelise kodanikuhariduse uuringu ICCS 2022 selgitab, kuidas ja mil määral on noored valmis võtma kodanikurolli ning milline osa on selles õpetajatel ja koolil.

TRU19056 Meril ÜmarikTõnu IdnurmLianne TederTanja DibouKarolin MäeMaarja Tinn 2019–2023  

Kutseõpetajate kaasav ja uuenduslik pedagoogika

Luuakse koolitusressursside kogum, mis annab õpetajatele teadmised, oskused ja enesekindluse, et luua õpilastele huvitavaid õppimiskogemusi kolmes põhivaldkonnas: mitmekesisus ja kaasatus, innovatsioon 21. sajandi oskuste jaoks ja digitaalne tehnoloogia.

TKA20197 Meidi SirkReeli LiivikSirje RekkorMeril ÜmarikInna Bentsalo 2020–2022  

Kutseharidus ja töökohapõhine õpe toetamas riskinoorte sotsiaalset kaasatust

Koostöös partneritega Leedu, Läti ja Norra ülikoolidest uuritakse EMP ja Norra finantsmehhanismide Balti teaduskoostöö programm toel noorte hariduslikke üleminekuid mõjutavaid kompleksseid tegureid ning kutsehariduse rolli riskinoorte kaasamisel, et ennetada koolist väljalangemist ning toetada kooli ja tööturu üleminekuid. Koostöös uurijate, kutseõpetajate ja õpilastega rakendatakse TLÜ haridusuuenduse tippkeskuse väljatöötatud EDULAB mudelit, mis põhineb koosloome metoodikal. 

TAU20189 Meril ÜmarikKrista LoogmaTerje Väljataga 2021–2023  

Sotsiaalne kaasamine läbi õpilaste osaluse

Uuritakse ja arendatakse erialast tööd, mis põhineb õpilaste vaadetel ja kogemustel, luuakse didaktiline õppematerjal ning hinnatakse strateegiaid, milles arendatakse õppimisvõimalusi eesmärgiga toetada õpilaste sotsiaalset kuuluvust.

TKA20172 Rain MikserTiiu TammemäeMari-Liis LindEgle Hollman 2020–2023  

Noortevaldkonna digihüpe 

Projekti  eesmärk on aastaks 2024 suurendada 
noortevaldkonna digivõimekust, sh luua eeldused 
noorsootöötajate ning noortevaldkonna organisatsioonide 
teadlikuks digihüppeks vastavate digiraamistike 
ja hindamistööriistade/hindamisvahendite kaudu. Projekti 
rahastatakse Norra Finantsmehhanismist rahastavast 
programmist 
„Nutikad lahendused noorsootöös“
TKA22121  Tanja DibouIlona-Evelyn RannalaLinda Helene Sillat 2022–2023  

Eesti keelest erineva emakeelega laste eesti keele õpet toetava alushariduse e-käsiraamatu konseptsiooni ja struktuuri loomine 

Eesti keelest erineva emakeelega laste eesti keele
õpet toetava alushariduse e-käsiraamatu kontseptsiooni
ja tegevuskava koostamine. Koostatakse e-käsiraamatu 
esialgne kontseptsioon, mis sätestab e-käsiraamatu 
loomise alused ning e-käsiraamatu loomise
 tegevuskava aastateks 2024-2026.
TKA23060  Anne-Mai Meesak
Tiia Õun
Rain Mikser
Eve Kikas
Reili Argus
Andra Kütt
Natalja Tshuikina
2023  

Piire ületav haridusuuendus tehnoloogiapõhiste teadusuuringute toel (CEITER)

Horisont 2020 projekti CEITER toel on TLÜ-s loodud rahvusvaheline uurimisrühm, kuhu on kaasatud teadlased nii digitehnoloogiate, kognitiivpsühholoogia kui ka hariduse valdkondadest. Projekti tegevuste põhifookuses on tõenduspõhise haridusinnovatsiooni teostamine, järgmise põlvkonna digitaalsete õpikeskkondade, -vahendite ja meetodite loomine, õpianalüütika ja haridusele suunatud teadustöö edendamine.

TAU15034

Tobias Ley
Katrin Poom-Valickis
Terje Väljataga
Mart Laanpere
Maria Jesus Rodríguez-Triana
Luis Pablo Prieto Santos
Paul Seitlinger
Katrin Niglas
Õnne Uus
Janika Leoste
Maarja Hallik 
Tanel Toova
Pjotr Savitski
Gerti Pishtari
Anu Tammeleht
Kati Aus
Kairit Tammets

2015–2020  

Horisont 2020 projekt "Haridusuuenduste parendamine koolides" 

Projekti eesmärk on märkimisväärselt tugevdada haridusinnovatsiooni uuringuid mitte ainult Eestis, vaid ka Baltimaades ja laiemalt Euroopas, viies haridusuuringud ja innovatsiooni järgmisele tasemele. Projektis luuakse rahvusvaheline virtuaalne uurimislabor, mis hõlbustab valdkonna uute osalejate kaasamist ja võimekuse suurendamist ning soodustab teadmiste ja kogemuste vahetamist valdkonna eri uurimisrühmade vahel. 

TKA19154

Terje VäljatagaKairit TammetsTimo Tobias Ley

2020–2022  

Ettevõtlikkuspädevuse e-hindamisvahendite väljatöötamine põhikooli II ja III kooliastmele

Töötatakse välja ettevõtlikkuspädevuse hindamise ülesanded ja skaala II ja III kooliastmele

TKA21092A

Grete Arro Pirko TõuguKati AusKaja MädamürkEve Kikas Elina Malleus-KotšegarovKati LehtroosEliis Härma

2021–2022  

Koolimeeskondade arenguprogrammi ettevalmistamiseks õpilaste vaimse tervise edendamist toetavate sekkumiste läbiviimiseks koolides

Valmistatakse ette metoodika ja tegevuskava sekkumisele, mille tulemusel koolimeeskond: mõistab, kuidas ja miks tekivad õppijate vaimse tervise probleemid, milliseid riski- ja kaitsetegureid mõjutades on võimalik neid ära hoida või vähendada ning milliseid ennetusmeetmeid ja kuidas ellu viia;  kavandab koostöistelt kogu õpetajaskonnaga tegevuskava, alustades vajaduste hindamisest ja eesmärkide seadmisest ja liikudes tõenduspõhise ennetustegevuse jätkusuutliku rakendamise ja tulemuste hindamiseni.

TKA21031A

Eve EisenschmidtKätlin VanariBerit Silvia KondratjevOtt Oja

2021  

Riigikaitseõpetuse mooduli arendamine ja koolitus 2021/2022

Riigikaitseõpetuse arendusprogrammi ettevalmistamine ja läbiviimine 2021/2022 õppeaastal, mis hõlmab riigikaitseõpetuse õppekava arendust ja riigikaitseõpetajate koolitamist Tallinna Ülikoolis.

TÕA21039A Meidi Sirk 2021–2022  

Tõhustatud õppimine ja õpetamine rahvusvahelistes virtuaalsetes keskkondades

Projekti tulemusel luuakse progressiivsed kursusemoodulid digitaalsete pädevuste arendamiseks õppijatele ja õppejõududele. Samuti luuakse avalikult kättesaadavad juhised uuenduslike ja kaasavate rahvusvaheliste õpikeskkondade loomiseks virtuaalsetes, põimõppe või tehnoloogiliselt täiustatud õpikontekstides

TÕA21067

Janika LeosteMart LaanpereMaire TuulTiiu TammemäeSirly VäätEgle HollmanMarika KutškovaJaagup Kippar 

2021–2023  

Õppija agentsuse kontseptsioon eesti- ja venekeelsete õppijate hulgas: Eesti gümnaasiumiõpilaste kogemused ja suhtumised agentsusesse

Personaalse uurimistoetuse järeldoktori uurimisprojekt on sündinud vajadusest paremini mõista eesti- ja venekeelsete gümnaasiumite kultuurilisi erinevusi, mis puudutavad õppijate agentsust soodustavaid praktikaid ja suhtumisi agentsusse õpilaste pilgu läbi. Õppija agentsust kui võimekust ise juhtida oma elu on siin kontseptualiseeritud läbi evolutsioonilise emantsipatsiooni teooria ja ökoloogilise agentsuse teooria vaatenurga. Tulemused aitavad disainida pedagoogilisi sekkumisi ja õpetajate koolitusi õppija agentsuse toetamiseks.

PUTJD1031 Maria Erss 2021–2023  

Tulevikukooli metoodikal põhineva sekkumise "Vaimset tervist väärtustav kool" testimiseks 2021/2022õa jooksul viies Eesti koolis

Arenguprogrammi käigus püstitab koolis moodustatud juhtmeeskond vaimse tervisega seotud muudatuse eesmärgi ning koostab selle saavutamiseks pidevalt täieneva eduplaani koos vajalike analüüsi- ning uurimisvahenditega.

TKA21180

Eve EisenschmidtKätlin VanariKrista KeedusBerit Silvia KondratjevPiret OppiJüri Käosaar

2021–2022  

VEPA Käitumisoskuste Mängu metoodika kohandamine ja edasiarendamine vastavalt Eesti lasteaedade kontekstile

VEPA Käitumisoskuste Mängu metoodika kohandamisprotsessis Eesti lasteaedade kontekstile ja vajadustele sh soovituste koostamine VEPA metoodika ja VEPA õpetajate väljaõppe kohandamiseks ning VEPA metoodika hindamiseks lasteaedades.

TKA21178 Maire Tuul  2021–2022  

Tõhusa ja kaasava hübriidhariduse raamistik põhikoolidele

“FreeEd” projekt esitab hübriidhariduse (kaugõppega kombineeritud õpe koolis) raamistiku. Raamistik kaasab projektiriikide (neist mitmeid peetakse haridustehnoloogia lõimimise Euroopa pioneerideks – näiteks Austria, Eesti ja Soome) parimat praktikat. Raamistiku eesmärk on aidata põhikoole ja nende õpetajaid tulla toime väljakutsetega, mis kaasnevad järsu üleminekuga klassiruumi põhiselt hariduselt veebi-, kaug- ja hübriidõppele.

TKA21023

Janika LeosteSirly VäätKadri MettisMaire TuulLarissa JõgiTarmo LehariMihkel Kangur

2021–2023  

Õpetajate pädevuste toetamine õpilaste kliimakirjaoskuse arendamiseks Euroopa koolides

Tõstetakse Euroopa õpetajate pädevust põhikooli õpilaste kliimakirjaoskuse toetamiseks, arendades välja järgmised vahendid:
- kliimakirjaoskuse õppekava sisu
- avatud veebikursus, mis võimaldab õpetajatel koolides kliimakirjaoskust edendada
- platvorm veebipõhisele õpetajate kogukonnale, mis pakub toetavaid pedagoogilisi tegevusi kliimamuutuste teema klassiruumidesse viimiseks.

TKA20198

Grete ArroLiisa PuuseppMihkel KangurMaarja HallikEgle Hollman 

2020–2022  

 Euroopa Jäätmeteta Majandamise Akadeemia

Luuakse Euroopa Jäätmeteta Majandamise Akadeemia, (European Zero Waste Academy), millel on kaks peamist sihti: 
- luua tugev õppekava edendamaks jäätmeteta majandavate linnade liikumist Euroopas;
- käima lükata Euroopa jäätmeteta majandamise treenerite võrgustik, kes saaksid seda raamistikku oma kohalikes kogukondades rakendada ning ZWA töö ulatust ja mõju suurendada.

TKA20150

Grete ArroLiisa Puusepp Mihkel Kangur

2020–2022  

Terviklik lähenemine koolijuhtimisele

Projekti eesmärk on analüüsida koolijuhtimise praktikaid erinevate riikide haridussüsteemides ja leida uusi lähenemisi haridusasutuse juhtimisele.

TKA19149

Katrin Poom-ValickisEve EisenschmidtKätlin VanariBerit Silvia KondratjevJüri Käosaar

2019–2022  

1. ja 2. klassi õpilaste pädevustestid (II etapp)

Töötatakse välja testide prototüübid 1. klassi õpilaste keele-, matemaatika- ja õpipädevuse ja 2. klassi õpilaste keele- ja matemaatikapädevuse hindamiseks.

TKA21038A

Piret SoodlaEve KikasMairi Männamaa

2021  

Professionaalne eestikeelne õpetaja 

Lasteaia- ja põhikooliõpetajatele ja meeskondadele koolituste väljatöötamine ja läbiviimine, pilootgruppide seireuuringute väljatöötamine ja läbiviimine, varajase keeleõppe, keeleõppe metoodika ja mitmekeelsuse alase pädevuse arendamine.

TKA21073

Tiia Õun
Maire Tuul
Inge Timoštšuk
Aino Ugaste
Kerstin Kööp
Külli Rauk
Ene Hiiepuu
Evelyn Neudorf
Piia Varik
Anne Uusen
Mari-Liis Lind

2021  

Professionaalne eestikeelne õpetaja vene õppekeelega rühmas

Töötakase välja ja viiakse läbi koolitused lasteaia- ja põhikooliõpetajatele, luuakse ja viiakse ellu tegevuste pilootuuringud ning arendatakse varajase keeleõppe ja mitmekeelsuse alast pädevust.

TRU20124

Tiia Õun
Maire Tuul
Kerstin Kööp
Külli Rauk
Reili Argus
Ene Hiiepuu
Evelyn Neudorf

2020  

Koolieelsete lasteasutuste pedagoogide ja lastevanemate hinnangud ning kogemused COVID -19 haiguse põhjustatud eriolukorras toimetulekul

Selgitatakse välja koolieelsete lasteasutuste pedagoogide kogemused õppe- ja kasvatustöö läbiviimisel eriolukorras, kirjeldatakse lastevanemate ja lasteasutuse töötajate koostööd eriolukorra tingimustes, analüüsitakse pedagoogide infotehenoloogia vahendite kasutamist laste distantsõppes ja võrreldakse Eesti, Saksa, Soome ja Islandi uurimuse tulemusi ning töötatakse välja soovitused õpetajatele, lastevanematele jne.

TA/5320

Aino UgasteMaire TuulKaire KollomKerstin KööpSilvi SuurEvelyn Neudorf

2020–2021  

Õpetajate ja koolijuhtide täiendusõppe süsteemi arendamine

Õpetaja ja haridusasutuse juhi professionaalse arengu terviklik toetamine tuginedes kutsestandarditele ja kompetentsimudelitele.

TKA20214A

Grete Arro
Kati Aus
Kätlin Vanari
Eve Eisenschmidt

2020–2021  

Kõrgete õpitulemustega riikide haridussüsteemide võrdlev analüüs

Juhtumiuuringutes vaadatakse võtmeküsimusi ja dilemmasid, millega iga riik oma süsteemide kujundamisel kokku puutub, analüüsitakse seda, kuidas neid lahendatakse ja uuritakse, mil määral on need lahendused praegu või tulevikus edukad või mitte.

TRU19184A

Eve EisenschmidtKätlin VanariMati Heidmets

2019–2021  

Strateegiline partnerlus klassiõpetaja hariduse arendamiseks koolipõhiste uurimuste kaudu

Strateegilise partnerluse eesmärk on toetada eetilist ja uurimuslikku lähenemist klassiõpetajate hariduses ühistegevuste ja akadeemilise personali ning õpetajaks õppivate üliõpilaste professionaalse arengu kaudu. Eetiline ja uurimuslik lähenemine hõlmab õppeaineid lõimivat üldõpetust ja õppimist avatud õppekeskkondades.

TÕA19135

Inge TimoštšukAnne UusenHelene UppinAnne-Mai NäkkMari-Liis LindTähti Siinmaa

2019–2022  

1. ja 2. klassi õpilaste pädevustestid

Projektis töötatatakse välja testide prototüübid 1. klassi õpilaste keele-, matemaatika- ja õpipädevuse ja 2. klassi õpilaste keele- ja matemaatikapädevuse hindamiseks.

TKA20071A Piret Soodla
Eve Kikas
Mairi Männamaa
2020  

Haridustehnoloogilise innovatsiooni koosloome programmi läbiviimine

Programmi koordineerib Tallinna Ülikool koostöös Startup Estonia, EdTech Estonia ja Haridus- ja Noorteametiga. Programmi käigus kohtuvad ettevõtted regulaarselt koolidega, kaasates arendusse ka õppijad. Harno on toeks programmis osalevatele haridusasutustele, Startup Estonia ja EdTech Estonia iduettevõtetele ning Tallinna Ülikool pakub osapooltele metoodilist ja didaktilist tuge ning toetab tõenduspõhisust koosloome protsessis. Iga meeskonda toetab ülikoolist mentor, kes aitab meeskondi kiirendada oma teenuse loomise protsessis.

TKA21047A

Janika LeosteKairit TammetsMeril ÜmarikPirgit SillaotsElyna HeinmäeLinda Helene SillatKatrin Männik

2021  

ALPA Kids digiõppemängudest andmekogumise nõustamine personaliseeritud õpiraja prototüübi ettevalmistamiseks, esimene etapp

ALPA Kids digiõppemängudest andmekogumise nõustamine personaliseeritud õpiraja prototüübi ettevalmistamiseks.

TKA21032A Janika Leoste
Aino Ugaste
Tiia Õun
Maire Tuul
Elyna Heinmäe
2021  

Minu tulevikukolleeg robot

TLÜ EDUSPACE laborile luuakse 2021. aastaks võimekus pakkuda mitte-IKT õppekavadel õppivatele üliõpilastele tehisintellekti (AI) kasutamist tutvustavaid praktikume. Lihtsatele AI-robotitele luuakse käitumismudelid, mis aitavad mõista seda tüüpi robotite rakendamist klassiruumis.

Projekti kokkuvõtteks valmis IT Akadeemia toel visioonivihik selle kohta, millist rolli hakkavad (või võiksid hakata) robotid tuleviku hariduses mängima. Projekt andis sisendi järgmisele uurimisprojektile “ÕPPESTECH-METH Õppimine ja õpetamine ülikoolis. Uute tehnoloogiate ja meetodite integreerimine ülikooli õppes”.

TÕA20075 Janika Leoste
Tõnu Viik
Luis Pastor
Indrek Grauberg
Larissa Jõgi
Mart Susi
Maire Tuul
Mihkel Kangur
Tiiu Tammemäe
Meidi Sirk
Liina Keevallik
Aleksandra Ljalikova
Veiko Vunder
Jaagup Kippar
Farshad Farahnakian
Yoan Mollard
Renno Raudmäe
Mari-Liis Lind
Henri Tammo
Kristian Paekivi
2020–2021  

EDUSPACE interdistsiplinaarse uurimisrühma loomine tehnoloogiaga toetatud õppimise ja õpetamise uurimismeetodite ja -instrumentide väljatöötamiseks

Projekt toetab TLÜ haridusuuenduse fookusvaldkonna tegevust, kus õppimine ja õpetamine igal haridustasemel peaks toetama muutunud õpikäsituse rakendamist ning kohanemist uuenenud ja kiirelt muutuva infokeskkonnaga. Loodav interdistsiplinaarne uurimisgrupp toetab tõenduspõhise tehnoloogiaga rikastatud haridusuuenduse haridusasutusse jõudmist ja selle jätkusuutlikku rakendamist. 

TF520 Timo Tobias Ley
Tiia Õun
Maire Tuul
Janika Leoste
Linda Helene Sillat
Kaire Kollom
Kairit Tammets
2020–2021  

Distantsõppe õppijale sobivuse hindamine ja kohandamine ülikoolides elukestva õppe kontekstis

Seoses COVID-19 leviku ja eriolukorraga seotud massilisele distantsõppele üleminekuga kõrghariduses on tekkinud suurepärane olukord hinnata distantsõppe tõhusust ja sobivust erinevatele õppijatele ning leida lahendused õppe tõhustamiseks ning õppijate kaasamist toetavate meetmete väljatöötamiseks.

TA/4120 Katrin Poom-Valickis
Kairit Tammets
Kati Aus
Terje Väljataga
2019–2021  

Tehnoloogiaga toetatud distantsõppe praktikad, tõhusus ja väljakutsed Eesti üldhariduskoolides

Uuringu eesmärk on kaardistada Eesti üldhariduskoolides 2020. aasta kevadel aset leidnud distantsõppe korraldus, selle tõhusus ja väljakutsed organisatsioonis juhtide, õpetajate ja õppijate tasandil. 

TA/4020 Piret Soodla
Kairit Tammets
Eve Eisenschmidt
Timo Tobias Ley
Terje Väljataga
Mart Laanpere
Elina Malleus-Kotšegarov
Mari-Liis Kaldoja
2020  

Eesti täiskasvanute koolitajate kompetentside avaldumine digikeskkonnas toimuvatel koolitustel ja nende koolitusvajadus

Uuring tulemusena on välja selgitatud Eesti täiskasvanute koolitajate kompetentsid ja tegevusnäitajate avaldumine koolituste läbiviimisel digikeskkonnas;  loodud terviklik ettekujutus koolitajate koolitusvajadusest, lähtudes riiklikust täiskasvanute koolitaja kutsestandardis 6. taseme kompetentsidest ja digipädevusmudelist DigCompEdu ning välja selgitatud koolitusasutuse pidajate ja koolitajate teadlikkus ning ootused EPALEle kui professionaalse arengu keskkonnale.

TRU20084A Katrin Karu
Linda Helene Sillat
Esta Kaal
Sigrid Aruväli
2020  

Digiõppevara kogumik STEAM K12

Eesmärk on anda õpetajakoolituse eriala üliõpilastele oskus kasutada erinevaid STEAM-õppe lähenemisi (robootika, sensorid, virtuaal- ja liitreaalsus, elektroonika, statistika aine rikastamiseks tehnoloogiaga). Üliõpilased õpivad kasutama vahendeid kaasaegsete õpimeetodite rakendamiseks ja õpitulemuse mõjutamiseks.

TRU20003 Janika Leoste
Mihkel Kangur
Mari-Liis Lind
Maire Tuul 
Külli Kori
Tiia Õun
Kätlin Vanari
Grete Arro
Inge Timoštšuk
Kadri Mettis
Elyna Heinmäe
2020  

Kogemusõpe avatud õpikeskkonnas

Projektis koostati ülevaade avatud õppekeskkondades aktiivset õppimist toetavatest tegevustest ning nende juhtimisest. Ülevaade sisaldas teoreetilist analüüsi ja praktilisi lahendusi, mille väljatöötamiseks rakendatakse juhtumiuuringu formaati.

TKA19096A

Inge TimoštšukHelene UppinAnne-Mai Näkk

2019–2020  

1. ja 2. klassi õpilaste pädevustestid

Töötatakse välja testide prototüübid 1. klassi õpilaste keele-, matemaatika- ja õpipädevuse ja 2. klassi õpilaste keele- ja matemaatikapädevuse hindamiseks.

TKA20071A

Piret SoodlaEve KikasMairi Männamaa

2020  

Ettevõtliku kooli standardi parendamise eksperthinnang ja analüüs

Ettevõtliku kooli standardi parendamise eksperthinnang ja analüüs.

TKA20112A

Eve EisenschmidtKätlin VanariMarika Kutškova

2020  

Eesti täiskasvanute koolitajate kompetentside avaldumine digikeskkonnas toimuvatel koolitustel ja nende koolitusvajadus

Uuringu tulemusena on välja selgitatud Eesti täiskasvanute koolitajate kompetentsid ja tegevusnäitajate avaldumine koolituste läbiviimisel digikeskkonnas;  loodud terviklik ettekujutus koolitajate koolitusvajadusest, lähtudes riiklikust täiskasvanute koolitaja kutsestandardis tase 6 kompetentsidest ja digipädevusmudelist DigCompEdu ning välja selgitatud koolitusasutuse pidajate ja koolitajate teadlikkus ning ootused EPALEle kui professionaalse arengu keskkonnale.

TRU20084A

Katrin Karu
Linda Helene SillatEsta KaalSigrid Aruväli

2020–2021  

Kujundades noorsootöötajaid formaalse hariduse kaudu

Analüüsitakse noorsootöötajaks õppimise võimalusi koos õppekavadega Eestis, Iirimaal, Walesis ja Makedoonias ning koostatakse juhised aja- ja asjakohase noorsootöö õppe korraldamiseks. Projekti laiem eesmärk on suurendada noorte ligipääsu kvaliteetsele noorsootööle Euroopas.

TRU19205

Lianne TederTanja Dibou

2019–2021  

Tehnoloogiaga toetatud distantsõppe praktikad, tõhusus ja väljakutsed Eesti üldhariduskoolides

Kaardistatakse Eesti üldhariduskoolides 2020. aasta kevadel aset leidva distantsõppe korraldus, selle tõhusus ja väljakutsed organisatsioonis juhtide, õpetajate ja õppijate tasandil. 

TA/4020

Piret SoodlaKairit TammetsEve EisenschmidtTimo Tobias LeyTerje VäljatagaMart LaanpereElina Malleus-KotšegarovMari-Liis Kaldoja

2020  

Õpperoboti Bee-Bot võimalused autismispektrihäirega laste sotsiaalsete oskuste arendamisel

Uuring viiakse läbi 5-aastaste autismispektrihäirega lastega, kelle on raskusi sotsiaalse suhtlemise ning verbaalse ja mitteverbaalse kommunikatsiooniga. Uuringu eesmärgiks on teada saada, kuidas roboti kaasamine õppetöösse aitab kaasa sotsiaalsete suhete arengule.

TA/5620

Tiiu Tammemäe
Janika Leoste
Getter Eskla

2020–2021  

Digiõppevara kogumik STEAM K12

Õpetajakoolituse eriala üliõpilastele antakse oskus kasutada erinevaid STEAM lähenemisi: robootika, sensorid, virtuaal- ja liitreaalsus, elektroonika, statistika aine rikastamiseks tehnoloogiaga. Üliõpilased õpivad vahendeid kasutama kaasaegsete õpimeetodite rakendamiseks ja õpitulemuse mõjutamiseks.

TRU20003

Janika Leoste
Mihkel Kangur
Mari-Liis Lind
Maire Tuul
Külli Kori
Tiia Õun
Kätlin Vanari
Grete Arro
Inge Timoštšuk
Kadri Mettis
Elyna Heinmäe
Anastassia Skiperskaja

2020  

EDUSPACE haridusteenuse prototüübi arendamine

Haridusteenuse prototüübi loomine, mis aitab liitreaalsuse vahendusel Eesti loodust alus- ja alghariduse tasemel õppijatele paremini tutvustada.

TA/5120

Janika Leoste
Maire Tuul
Tiia Õun

2020