Sessioonõppe õppesessioonid

Magistriõppe nominaaljaotused

Eriala

Tunniplaan

Nominaaljaotus

Alushariduse pedagoog

Tunniplaan on ASIOs

Õppekava versioon KAALM/24.HR

Õppekava versioon KAALM/23.HR

Andragoogika Tunniplaan on ASIOs

Õppekava versioon KAANM/24.HR

Õppekava versioon KAANM/23.HR

Eripedagoogika Tunniplaan on ASIOs

Õppekava versioon KAEPM/24.HR

Õppekava versioon KAEPM/23.HR

Hariduse juhtimine Tunniplaan on ASIOs

Õppekava versioon KAHJM/24.HR

Õppekava versioon KAHJM/23.HR

Haridusinnovatsiooni juhtimine Tunniplaan on ASIOs

Õppekava versioon KAEIM/24.HR

Kaasav haridus Tunniplaan on ASIOs

Õppekava versioon KAKHM/24.HR

Õppekava versioon KAKHM/23.HR

Kasvatusteadused Tunniplaan on ASIOs

Õppekava versioon KAKTM/22.HR

Kutseõpetaja Tunniplaan on ASIOs

Õppekava versioon KAKPM/24.HR

Õppekava versioon KAKPM/23.HR

Õppekava versioon KAKPM/22.HR

Mitme aine õpetaja Tunniplaan on ASIOs

Õppekava versioon KAMOM/24.HR

Õppekava versioon KAMOM/23.HR

Õppekava versioon KAMOM/22.HR

Noorsootöö korraldus Tunniplaan on ASIOs

Õppekava versioon TPNM/24.HR

Vaata bakalaureuse-, rakenduskõrghariduse ja integreeritud õppe nominaaljaotusi siin.

Kuidas tunniplaani (õpingukava) koostada?

  1. Tunniplaani (õpingukava) koostamist alusta akadeemilises kalendris ettenähtud ajal õppeinfosüsteemi kaudu.
  2. ÕIS-i tuleb sisse logida. Selleks kasuta Tallinna Ülikooli kasutajakontot. Registreerumisel on abiks ÕIS-i kasutusjuhend.
  3. Tunniplaani (õpingukava) koostamisel võta aluseks õppekava nominaalne jaotus, mille koostab instituut. Õppekava nominaalse jaotuse leiad õppeinfosüsteemist, otselingid vt eespool.
  4. Akadeemiline üksus sisestab kohustuslikud ained ja valikained ASIO-sse õpperühma tunnuse järgi (nt: KAALM-1 - alushariduse pedagoog 1. õppeaasta. Vabaained valib üliõpilane lähtuvalt õppekava eesmärgist ja oma huvist.
  5. Õppeainete nimekirja, toimumise aja ja kohaga on eelnevalt võimalik tutvuda ASIO-s. Seal saab andmeid vaadata ja otsida erinevate tunnuste (sh õpperühma, aine koodi, aine nime, õppejõu nime jm) järgi. 

Õppekavaga määratletud ained jagunevad:

  • kohustuslikeks, mida tuleb õpingute jooksul kindlasti läbida;
  • valikaineteks, mida üliõpilane valib õppekavaga määratud õppeainete loetelust;
  • vabaaineteks, mida võib üliõpilane vabalt valida erinevate ülikoolide sama astme õppekavade õppeainete loetelust.

Näiteks: kui õppeakava näeb ette, et üliõpilane läbib üleülikoolilise aine kohustuslikus korras, siis kohustusliku aine sisestab akadeemiline üksus ASIO-sse rühma tähist kasutades. Kui õppekava näeb ette, et üliõpilane läbib vabaaine, siis seda ainet tunniplaani (ASIO-sse) rühmatähisega ei sisestata, üliõpilane valib aine vabal valikul ning peab aine toimumisaega ise ASIO-st vaatama.