Tallinna Ülikool

Eesmärgid

 • Eesti keele kui teise keele õpetajakoolituse arendus (magistritasemel).
 • Õppejõududele enesetäienduse ja täiendkoolitusvõimaluste pakkumine.
 • Koostöö välismaa teise keele õpetajakoolituse keskuste ja teise keele õppe koordineerijatega.
 • Erialaspetsialistide külalisloengute korraldamine, sh välisspetsialistid.
 • Õpetajate täienduskoolituste väljatöötamine ja läbiviimine.
 • Mitmekeelses ja -kultuurilises klassis töötava õpetaja toetamine, koostöö LAK-õppe ja keelekümbluskoolitusega (keeletugi, mitmikkirjaoskus).
 • Eesti keele kui teise keele õppimise ja omandamisega seotud keelematerjali kogude loomine ja eesti keele kui teise keele alased uuringud.

Tegevused

17.-19.08.2022 Täienduskoolitus "Mitmekeelse õpilase toetamine"

üldhariduskoolide õpetajatele, kel on muukeelseid õpilasi.

Eesmärk: saada mitmekeelse õpilase toetamiseks vajalikud baasteadmised, jagada koolide kogemust.

Käsitletud teemad ja koolitajad:

 • Keeletasemed. Eesti keele struktuur muukeelse õppija vaates – Tiina Rüütmaa ja Kristiina Bernhardt;
 • Eesti keele õpetamise metoodikatest – Kristiina Bernhardt;
 • Eesti Keele Instituudi keeleportaal Sõnaveeb mitmekeelse õppe toetajana – Jelena Kallas ja Kristina Koppel;
 • Lilleküla kooli kogemus mitmekeelse õpilase toetamisel – Anu Luure;
 • Räägu ukraina laste kooli kogemus – Natalja Mjalitseva;
 • Õpilase oma keele ja kultuuri toetamine ja väärtustamine – Anette Ross;
 • Lõimitud aine- ja keeleõppe teooria ja põhimõisted – Aleksandra Ljalikova;
 • Tekstikeskne aineõpe – Merilin Aruvee.

22.–26.08.2022 õppekäik Soome haridusametisse ja Helsingi ning Vantaa koolidesse

Eesti keele kui teise keele keskuse õppevisiit Helsingisse
Eesti keele kui teise keele keskuse õppevisiit Soome

Eesmärk: näha, kuidas toimib Soome koolis mitmekeelse kooli idee, toetatakse muukeelseid lapsi ning nende oma keelt ja kultuuri.

Kohtusime Soome haridusameti nõuniku Katri Kuukkaga ning külastasime Helsingis Myllypuro põhikooli, Kallio algkooli ja Helsingi ülikooli Viikki praktikakooli ning Vantaa Kilteri põhikooli ja Kuusikko algkooli.

Loe Helin Puksandi visiidijärgset mõttekäiku Sirbist


Uus mikrokraad

09.09.2022 alustas mikrokraad "Õpetamine mitmekeelses klassis", kus asus õppima 12 üldhariduskoolide õpetajat.

Loe lähemalt SIIT


Loengukursus mitmikkirjaoskusest

12.–16.09.2022 pidas Mainzi Johannes Gutenbergi ülikooli professori Oliver Meyer loengukursuse mitmikkirjaoskusest.

Loe lähemalt SIIT


Loengukursus oma keele ja kultuuri toetamisest

26.09–30.09.2022 pidas Tampere ülikooli uurija Maija Yli-Jokipii loengukursuse muukeelse lapse oma keele ja kultuuri toetamisest ning keeleliselt ja kultuuriliselt vastutulelikust pedagoogikast.

Loe lähemalt SIIT


27.11–1.12.2022 Õppereis Luksemburgi

Eesmärk: tutvuda sealse mitmekesise keelekeskkonna ja koolisüsteemi, mitmekeelse õpilase toetamisega koolis ning mitmekeelsusega seotud reformiplaanidega.

Õppereisi kava koostasid Luksemburgi Haridus-, laste- ja noorteministeeriumi rahvusvaheliste suhete osakonna juhataja Claude Sevenigi ning Euroopa koolide, lasteaia ja algkooli inspektori Eric Cillien, lisaks kohtusime ministeeriumi integratisooni- ja õppekavaarendusosakonna töötajatega, samuti Luksemburgi ülikooli õpetajakoolituse õppejõududega. Koolidest oli meil võimalus külastada Clauseni algkooli, Kirschbergi tehnikalütseumi ja Gaston Thorni rahvusvahelist kooli ning näha Luksemburgi mitmekeelset kooli toimimas, sh uusisserändajate koolisüsteemi sisenemise toetamiseks loodud lahendusi (kirjaoskusklass, tervitusklass, sisestusklass).    


27.03.–21.04.2023 "Lõimitud aine- ja keeleõpe kutsehariduses" Mehaanikakoolis

Kursuse eesmärk on omandada mitmekeelses klassis õpetamiseks vajalikud teadmised ja oskused ning aine- ja keeleõppe lõimimiseks vajalikud põhiteadmised; mõista muukeelse õppija vajadusi ja osata teda toestada.


18.–19. mail 2023 toimub Tallinna ülikoolis konverents “Keel ja keeled. Õppimine ja õpetamine”

Konverentsi kavas on keeleteaduslikud sektsioonid mitmekeelsusest, keeleõppest, ja -omandamisest, töötoad tulevastele ja tegevõpetajatele. Lisaks toimub vestlusring keeleteadlastele, poliitikakujundajatele ja õpetajatele, et lahata eestikeelsele õppele üleminekuga seotut.

Ilmunud

Keskusega seotud inimesed