1.mai 2019 – 30. aprill 2022, Humanities in the European Research Area (HERA) rahastusmeede ‘Public Spaces: Culture and Integration in Europe’

inimesed

Ühistranspordi uuringud on tavaliselt pigem inseneriteaduste kesksed. Humanitaarteadustele jääb aga ühistransport (ÜT) paraku perifeerseks huviks. Samas on ÜT tihe ja kompaktne avalik ruum, kus kohtutakse ühiskonna mitmekesisusega. ÜT on koht, kus lisaks igapäevase multikultuursuse kogemusele võivad toimuda erinevad, ka agressiivsed, kohtumised ja kokkupõrked. Projektis „Ühistransport kui avalik ruum Euroopa linnades: narratiivid, kogemused ja vastuolud (PUTSPACE)“ on meie eesmärk inimlikustada transpordiuuringuid, uurides erinevaid narratiive, kogemusi ja vastuolusid, mis ÜT’ga seostuvad. Vaatleme trammiliinide kujunemist ja hääbumist Londonis ja Turus, tasuta ühistranspordi mõju avaliku ruumi tähendusele ja kvaliteedile Tallinnas ja Dunkirkis Prantsusmaal, praktikaid multikultuurses ja uue aja rändest mõjutatud Euroopa keskuslinnas Brüsselis ning Euroopalikuks saamise soove ja praktikaid endises Nõukogude Liidus. Läbi ajaloolise ja etnoloogilise uuringu otsib PUTSPACE vastust küsimusele, missugune ja mis võimalustega avalik ruum on ühistransport: missugust ühiskonda ja kultuuri ühistransport toetab ja aitab luua? 

 

Ühistranspordi uuringud on tavaliselt pigem inseneriteaduste kesksed. Humanitaarteadustele jääb aga ühistransport (ÜT) paraku perifeerseks huviks. Samas on ÜT tihe ja kompaktne avalik ruum, kus kohtutakse ühiskonna mitmekesisusega. ÜT on koht, kus lisaks igapäevase multikultuursuse kogemusele võivad toimuda erinevad, ka agressiivsed, kohtumised ja kokkupõrked. Projektis „Ühistransport kui avalik ruum Euroopa linnades: narratiivid, kogemused ja vastuolud (PUTSPACE)“ on meie eesmärk inimlikustada transpordiuuringuid, uurides erinevaid narratiive, kogemusi ja vastuolusid, mis ÜT’ga seostuvad. Vaatleme trammiliinide kujunemist ja hääbumist Londonis ja Turus, tasuta ühistranspordi mõju avaliku ruumi tähendusele ja kvaliteedile Tallinnas ja Dunkirkis Prantsusmaal, praktikaid multikultuurses ja uue aja rändest mõjutatud Euroopa keskuslinnas Brüsselis ning Euroopalikuks saamise soove ja praktikaid endises Nõukogude Liidus. Läbi ajaloolise ja etnoloogilise uuringu otsib PUTSPACE vastust küsimusele, missugune ja mis võimalustega avalik ruum on ühistransport: missugust ühiskonda ja kultuuri ühistransport toetab ja aitab luua? 

See humanitaarteaduslik projekt käsitleb ühistransporti (ÜT) kui avalikku ruumi: sellist, kus inimesed kohtuvad sotsiaalse mitmekesisusega, mis puudutab erinevaid omandiliike, distsiplineerimist ja jälgimist, ühiskondlike normidega suhestumist, nende ümbertegemist ja vastandumist. Selline käsitlus viib nelja eesmärgini:

  1. kriitiliselt analüüsida, missugune avalik ruum ÜT on;
  2. mõista linna muutumisi, nagu suurenev sotsiaalne mitmekesisus ja polariseerumine ning kaasnevad privatiseerimine, liberaliseerimine aga ka turvalisuse rõhutamine Euroopa linnades;
  3. pakkuda ajalooliselt ja geograafiliselt laia perspektiivi linnaruumide muutustele, analüüsides ÜT narratiive, kogemusi ja vastustamist erinevates Euroopa linnades;
  4. panustada ÜT teemalisse uurimistöösse, aga ka tsiviilühiskonna sekkumisse, kasutades humanitaarteaduslikku lähenemist ÜT’st.

PUTSPACE toob uurijad üle Euroopa kokku praktikute ja entusiastidega, kes osalevad selles projektis ka assotsieerunud partneritena. Sellise lähenemise abil püüab projekt saavutada akadeemilist ja ühiskondlikku mõju: humaniseerida ühistranspordi uuringuid ja korraldamise praktikat.

Projekti tiim

Põhitäitjad: 

Projekti täitjad:

Doktorant-nooremteadurid:

Teaduskoordinaator: 

logo logo

Teisi HERA rahastatud projekte teema ‘Public Spaces: Culture and Integration in Europe’ alt vaata siit.