Eesti keele õppe keskus

Keskusel on kolm peamist tegevussuunda

 • eesti keele kui emakeele õppimine ja õpetamine
 • eesti keele kui teise keele õppimine ja õpetamine, sh keeleõppetehnoloogia, nt tehisaru rakendamise keeleõppes
 • eesti teaduskeel

Tegevused

Keskus

 • taotleb eesti keele kui emakeele ja kui teise keele ning teaduskeele alaseid arendus- ja
  uurimisprojekte;
 • koordineerib eesti keele kui emakeele ja kui teise keele ning teaduskeele alaseid arendus- ja uurimisprojekte;
 • arendab eesti keele õppe metoodikat;
 • korraldab eesti keele kui emakeele ja kui teise keele ning teaduskeele alaseid koolitusi;
 • koostab eesti keele õppega seotud ekspertarvamusti ja analüüse;
 • tutvustab keskuse tööd ja projektide uurimistulemusi teadus- ja muudel üritustel.

Inimesed

 • Reili Argus, keskuse juht (eesti keele kui esimese ja teise keele omandamine)

 • Tiina Rüütmaa, eesti keele kui teise keele dotsent (eesti keele kui teise keele didaktika,
  keeletundlik aineõpe)

 • Helin Puksand, emakeele ja eriõpetuse dotsent ((teismeliste/laste) lugemisharjumused ja -motivatsioon, kirjutamisoskuse areng, laste- ja noortekirjandus, õpitekstide keerukus/analüüs)

 • Merilin Aruvee, eesti keele didaktika lektor (emakeele didaktika, tekstikeskne
  emakeeleõpetus)

 • Kristiina Bernhardt, eesti keele kui teise keele didaktika nooremlektor (keeleõppetegevused,
  keeleõppemotivatsioon)

 • Ele Arder, eesti keele kui teise keele õpetaja (häälduse õpetamine)

 • Annika Bauer, eesti keele kui teise keele õpetaja (teise keele omandamine, teise keele
  õpetamise metoodika)

 • Hiie Rüütel, eesti keele kui teise keele õpetaja (keeleoskuse/taseme testimine ja hindamine)

Koolitused

02.02.–24.05.2024 Keeleteadlik aineõpetus