Kõrvaleriala omandamiseks valib üliõpilane kõrvaleriala peaerialaga samalt või mõnelt teiselt õppesuunalt ning omandab täiendavaid teadmisi ja oskusi kõrvalerialal tööle asumiseks ja õpingute jätkamiseks järgmisel õppeastmel. Kõrvaleriala maht on 48 EAP, olenemata sellest, kas kõrvaleriala omandatakse ühe või mitme õppeastme läbimise jooksul.

2023/2024  õppeaasta
 
Kõrvaleriala  48 EAP
(magistriõppes lisandub ainedidaktika/praktika)
Õppekava
Humanitaarteaduste instituut (päevaõpe)  
Ajalugu AIAJB/23
Eesti keel ja kirjandus EKEB/23
Inglise keel ja kultuur GRENB/23
Prantsuse keel ja kultuur GRENB/23
Saksa keel ja kultuur GRENB/23
Soome keel ja kultuur  
Vene keel ja kirjandus SKVB/23
Ühiskonnaõpetus AIAJB/23
 
Loodus- ja terviseteaduste instituut (päevaõpe)  
Bioloogia MLLB/23
Füüsika MLLB/23
Geograafia MLLB/23
Keemia MLLB/23
Inimeseõpetus PSPSB/23
Lõimitud loodusteadused  
Käsitöö ja kodundus  
   
Kõrvaleriala 48 EAP
(magistriõppes ei lisandu ainedidaktikat/praktikat)
 
Humanitaarteaduste instituut (päevaõpe)  
Antropoloogia HIANB/23
Digihumanitaaria AIAJB/23
Filosoofia HIFIB/23
Hiina keel ja kultuur HILAB/23
Hispaania keel ja kultuur GRENB/23
Itaalia keel ja kultuur GRENB/23
Jaapani keel ja kultuur HILAB/23
Kultuuri- ja keskkonnaajalugu AIAJB/23
Kultuuriteadus HIKTB/23
Lähis-Ida keeled ja kultuurid HILAB/23
Referent-toimetaja EKEB/23
Keskkond ja inimene  
Haridusteaduste instituut (päevaõpe)  
Pedagoogika alused KAPB/23