Õnnelikud tudengid

Siit leiad lõpetamisega seonduva info. 

Lõpueksami sooritamine

Lõpueksami sooritamist sätestab õppekorralduse eeskirja § 26 ja 28.
Lõpueksamile sooritamisele pääsemise tingimuste, lõpueksamile registreerimise ja lõpueksamite sooritamise ajakava kohta vaata infot siit

 

Lõputöö kaitsmine

Lõputöö kaitsmist sätestab õppekorralduse eeskirja § 26 ja 27.
Lõputöö kaitsmisele pääsemise tingimuste, lõputöö esitamise tähtaja, lõputöö deklareerimise ja lõputööde kaitsmise ajakava kohta vaata infot siit

Diplom kiitusega (cum laude)

Diplom kiitusega (cum laude) antakse välja rakenduskõrgharidusõppe, bakalaureuseõppe, bakalaureuse- ja magistriõppe integreeritud õppekavadel põhineva õppe või magistriõppe õppekava täies mahus läbinule, kes täitis järgmised tingimused:

  • kaitses lõputöö ja/või sooritas lõpueksami hindele “A”;
  • kaalutud keskmine hinne õpingute vältel oli 4,60 või kõrgem, kusjuures arvestatakse kõiki akadeemilisele õiendile kantavaid hindeid.

Lõpuaktused

Haridusteaduste instituudi lõpuaktused 2022/23 toimuvad 14. juunil.

Kell 10.00
Alushariduse pedagoog BA
Eripedagoogika BA

Kell 12.00
Alushariduse pedagoog MA
Eripedagoogika MA
Kaasav haridus MA
Klassiõpetaja INT
Mitme aine õpetaja MA

Kell 14.00
Andragoogika BA
Kutsepedagoogika BA
Noorsootöö RKH
Pedagoogika BA

Kell 16.00
Andragoogika MA
Hariduse juhtimine MA
Haridusinnovatsiooni juhtimine MA
Kasvatusteadused MA
Kutseõpetaja MA
Noorsootöö korraldus MA

Lisainfo