Õnnelikud tudengid

Siit leiad lõpetamisega seonduva info. 

Lõpueksami sooritamine

Lõpueksami sooritamist sätestab õppekorralduse eeskirja § 26 ja 28.
Lõpueksamile sooritamisele pääsemise tingimuste, lõpueksamile registreerimise ja lõpueksamite sooritamise ajakava kohta leiad infot SIIT.

 

Lõputöö kaitsmine

Lõputöö kaitsmist sätestab õppekorraldsuse eeskirja § 26 ja 27.
Lõputöö kaitsmisele pääsemise tingimuste, lõputöö esitamise tähtaja, lõputöö deklareerimise ja lõputööde kaitsmise ajakava kohta leiad infot SIIT.

Diplom kiitusega (cum laude)

Diplom kiitusega (cum laude) antakse välja rakenduskõrgharidusõppe, bakalaureuseõppe, bakalaureuse- ja magistriõppe integreeritud õppekavadel põhineva õppe või magistriõppe õppekava täies mahus läbinule, kes täitis järgmised tingimused:

 • kaitses lõputöö ja/või sooritas lõpueksami hindele “A”;
 • kaalutud keskmine hinne õpingute vältel oli 4,60 või kõrgem, kusjuures arvestatakse kõiki akadeemilisele õiendile kantavaid hindeid.

Lõpuaktused

Haridusteaduste instituudi 2021/2022 lõpuaktused toimuvad 13.06.2022.

Bakalaureuse- ja rakenduskõrgharidusõpe

Ajakava täpsustub

 • Alushariduse pedagoog
 • Andragoogika
 • Eripedagoogika
 • Kutsepedagoogika
 • Noorsootöö
 • Pedagoogika
 • Sotsiaalpedagoogika
Magistri- ja integreeritud õpe

Ajakava täpsustub

 • Alushariduse pedagoog
 • Andragoogika
 • Eripedagoog-nõustaja
 • Hariduse juhtimine
 • Haridusinnovatsiooni juhtimine
 • Kasvatusteadused
 • Klassiõpetaja
 • Kutseõpetaja
 • Mitme aine õpetaja
 • Noorsootöö korraldus

 

Lisainfo