Õnnelikud tudengid

Siit leiad lõpetamisega seonduva info. 

Lõpueksami sooritamine

Lõpueksami sooritamist sätestab õppekorralduse eeskirja § 26 ja 28.
Lõpueksamile sooritamisele pääsemise tingimuste, lõpueksamile registreerimise ja lõpueksamite sooritamise ajakava kohta leiad infot SIIT.

 

Lõputöö kaitsmine

Lõputöö kaitsmist sätestab õppekorraldsuse eeskirja § 26 ja 27.
Lõputöö kaitsmisele pääsemise tingimuste, lõputöö esitamise tähtaja, lõputöö deklareerimise ja lõputööde kaitsmise ajakava kohta leiad infot SIIT.

Diplom kiitusega (cum laude)

Diplom kiitusega (cum laude) antakse välja rakenduskõrgharidusõppe, bakalaureuseõppe, bakalaureuse- ja magistriõppe integreeritud õppekavadel põhineva õppe või magistriõppe õppekava täies mahus läbinule, kes täitis järgmised tingimused:

 • kaitses lõputöö ja/või sooritas lõpueksami hindele “A”;
 • kaalutud keskmine hinne õpingute vältel oli 4,60 või kõrgem, kusjuures arvestatakse kõiki akadeemilisele õiendile kantavaid hindeid.

Lõpuaktused

Haridusteaduste instituudi 2021/2022 lõpuaktused toimuvad 13. juunil ülikooli sisehoovis.

MA kell 10

 • andragoogika
 • eripedagoogika
 • kasvatusteadused
 • noorsootöö korraldus

MA kell 12

 • alushariduse pedagoog
 • klassiõpetaja
 • kutseõpetaja
 • mitme aine õpetaja
 • hariduse juhtimine
 • haridusinnovatsiooni juhtimine

BA/RKH kell 14

 • eripedagoogika
 • noorsootöö
 • sotsiaalpedagoogika

BA kell 16

 • alushariduse pedagoog
 • andragoogika
 • kutsepedagoogika
 • pedagoogika

Lisainfo