Õnnelikud tudengid

Siit leiad lõpetamisega seonduva info. 

Lõpueksami sooritamine

Lõpueksami sooritamisele pääsemise tingimused

Lõpueksami sooritamisele lubamise eelduseks on õppekavaga sätestatud õppeainete (sh praktika) positiivne sooritamine, lõpetamistingimuste täitmine ja finantskohustuste puudumine ülikooli ees.

Tutvu täiendava infoga!

Lõpueksamile registreerumine

 • Sügissemestril on lõpueksami sooritamisele registreerumise tähtaeg hiljemalt 09.12.2019 kell 15.00.
 • Kevadsemestril on lõpueksami sooritamisele registreerumise tähtaeg hiljemalt  06.05.2020 kell 15.00.

Lõpueksami sooritaja esitab ÕIS-is avalduse (ÕIS → Dokumendid → Avaldused → Muud avaldused, vt ÕIS-i kasutusjuhend) sooviga registreeruda lõpueksamile. Avalduse alusel lisatakse lõpueksam üliõpilase õpingukavasse ja registreeritakse lõpueksamile.

Lõpueksamite sooritamise ajakava

 • Sügissemestril toimub lõpueksamite sooritamine: 20.-31.01.2020
 • Kevadsemestril toimub lõpueksamite sooritamine: 25.05.-07.06.2020

Täpsem ajakava siin

Lõputöö kaitsmine

Lõputöö kaitsmisele pääsemise tingimused

Lõputöö kaitsmisele lubamise eelduseks on õppekavaga sätestatud õppeainete (sh praktika) positiivne sooritamine, lõpetamistingimuste täitmine ja finantskohustuste puudumine ülikooli ees.

Tutvu täiendava infoga!

Lõputöö esitamise tähtaeg

•    Sügissemestril on lõputöö esitamise tähtaeg hiljemalt 09.12.2019 kell 15.00.
•    Kevadsemestril on lõputöö esitamise tähtaeg hiljemalt 06.05.2020 kell 15.00.

Tutvu täiendava infoga!

Lõputöö teema deklareerimine

Lõputöö kaitsja peab ÕISi sisestama andmed lõputöö kohta: teema eesti ja inglise keeles ning juhendaja(d).

 • Bakalaureuse- ja rakenduskõrgharidusõppe üliõpilased deklareerivad lõputöö teema: ÕIS → Minu õppeinfo → Lõputöö teema deklareerimine.
 • Magistri- ja integreeritud õppe üliõpilased esitavad avalduse: ÕIS → Dokumendid → Avaldused → Lõputöö kaitsmine.

Vaata ka ÕISi kasutusjuhendit.

Lõputöö andmete sisestamisel tuleb arvestada, et sisestatud andmed lähevad üliõpilase akadeemilisele õiendile, mistõttu tuleb kindlasti:

 • kontrollida õigekirja (ja vastavust lõputööl oleva pealkirjaga)
 • ingliskeelse pealkirja puhul pöörata tähelepanu kirjapildile (nimisõnad suure algustähega, artiklid ja eessõnad väikese algustähega);
 • mitte panna pealkirja jutumärkidesse, v.a pealkirja osa, mis nõuab jutumärke;
 • mitte kasutada LÄBIVALT SUURI TÄHTI.

Lõputööde kaitsmiste ajakava

 • Sügissemestril toimub lõputööde kaitsmine: 20.-31.01.2020
 • Kevadsemestril toimub lõputööde kaitsmine: 25.05.-07.06.2020

Täpsem ajakava siin.

Diplom kiitusega (cum laude)

Diplom kiitusega (cum laude) antakse välja rakenduskõrgharidusõppe, bakalaureuseõppe, bakalaureuse- ja magistriõppe integreeritud õppekavadel põhineva õppe või magistriõppe õppekava täies mahus läbinule, kes täitis järgmised tingimused:

 • kaitses lõputöö ja/või sooritas lõpueksami hindele “A”;
 • kaalutud keskmine hinne õpingute vältel oli 4,60 või kõrgem, kusjuures arvestatakse kõiki akadeemilisele õiendile kantavaid hindeid.

Lõpuaktused

Haridusteaduste instituudi lõpuaktused toimuvad: 

Bakalaureuse- ja rakenduskõrgharidusõpe

17. juuni 2020 kell 10.00

 • Alushariduse pedagoog
 • Andragoogika

17. juuni 2020 kell 12.00

 • Eripedagoogika
 • Kutsepedagoogika
 • Noorsootöö
 • Pedagoogika
 • Sotsiaalpedagoogika
Magistri- ja integreeritud õpe

18. juuni 2020 kell 16.00

 • Alushariduse pedagoog
 • Andragoogika
 • Eripedagoog-nõustaja
 • Hariduse juhtimine
 • Haridusinnovatsiooni juhtimine
 • Kasvatusteadused
 • Klassiõpetaja
 • Kutseõpetaja
 • Mitme aine õpetaja
 • Noorsootöö korraldus