Platvorm, kus saab teadusandmeid säilitada kasvõi igavesti

Alates 2020 aasta märtsikuust on kõikidel Tallinna Ülikooli teadlastel võimalik kasutada enda teadusandmete arhiveerimiseks Tartu Ülikooli repositooriumi DataDOI’d.

Data DOI

Mis platvorm on DataDOI?

DataDOI on Tartu Ülikooli repositoorium, see on platvorm teadusandmete arhiveerimiseks ehk pikaajaliseks säilitamiseks. Platvorm on loodud DSpace’i baasil ning seda haldab Tartu Ülikooli raamatukogu.  
DataDOI’sse üles laaditud andmed registreeritakse koos neid kirjeldavate metaandmetega rahvusvahelise organisatsiooni DataCite registris – see võimaldab otsingut, juurdepääsu ja andmete taaskasutamist.
DataDOI tagab platvormi uuendused, vastavuse standarditele, andmevahetuse toimimise jm. Repositooriumis olevaid andmeid võib leida ka Google Scholari ja Google kaudu. See tähendab, et enda teadusandmete arhiveerimine DataDOI’s aitab teadustööd üle maailma oluliselt nähtavamaks muuta. Tallinna Ülikoolil on DataDOIs eraldi valdkond.

Põige terminitesse

Kuigi tavakõnes tunduvad hoiustamine ja arhiveerimine üsna ühesugused mõisted olevat, on andmehalduses nende sisu erinev. Hoiustamine on andmete turvaline hoidmine projekti või uurimistöö ajal. Siia sisse mahub ka andmete varundamine (backup) ja varukoopiate turvaline hoidmine. Sel ajal ei ole andmetele juurdepääsu kellelgi peale nende, kes andmetega töötavad.

Arhiveeritakse andmed siis, kui töö nendega on lõppenud ja soovitakse andmed alles hoida. Siis pannakse andmed repositooriumi pikaajaliseks säilitamiseks ja kui on (projekti rahastaja) nõue või teadlase soov, ka nendele avatud juurdepääsu tagamiseks.

Kes on oodatud DataDOI platvormi kasutama?

DataDOI platvormi on oodatud kasutama kõik teadusega tegelevad inimesed Tallinna Ülikoolis, eriti aga need, kes ei ole seni leidnud oma andmete arhiveerimiseks sobivat repositooriumi. Kindlasti ei ole DataDOI kasutamine kohustus. Teadlased, kes seni on oma töid arhiveerinud mõnes teises repositooriumis, ei pea tingimata hakkama oma andmeid nüüd DataDOIsse panema. DataDOI on lisavõimalus.

Miks on hea, kui teadlase andmed saavad külge digitaalobjekti identifikaatori (DOI)?

Digitaalobjekti identifikaator (DOI) on standardile vastav sümbolite jada, mis omistatakse objektile (mis ise võib olla nii digitaalne kui füüsiline), et identifitseerida seda digitaalses keskkonnas.

DOI peamine mõte on selles, et see ei muutu. Kui veebiaadress võib muutuda (näiteks toimub keskkonnas uuendus või repositoorium kolib teisele platvormile), siis DOI number jääb alati samaks. DOI hõlbustab andmekogu (taas)leidmist.

Kui kaua saab DataDOI platvormil andmeid säilitada?

DataDOI platvormil saab andmeid säilitada repositooriumi eluea lõpuni (nii on sätestatud kohe-kohe avaldatavates DataDOI kasutustingimustes). Seal on kirjas ka, et „Juhul kui repositoorium suletakse, tehakse kõik võimalik, et leida asendushaldaja ja/või repositoorium. DataDOI pakub oma kollektsioonidele pikaajalist säilitamist kõikidel asjaoludel ning teeb kõikvõimaliku, et säilitada repositooriumi sisu muutumatul kujul“.
Põhimõtteliselt tähendab see seda, et andmete üleslaadija otsustab, kas soovib säilitada andmeid piiratud aja vältel (nt viis või kümme aastat) või suisa igavesti.

Soovin lisada oma andmed DataDOisse. Mis ma tegema pean?

Kõigepealt tuleb pöörduda oma instituudi teaduskoordinaatori poole ja luua endale DataDOI konto. Selleks tuleb kasutada TLÜ e-posti aadressi, et identifitseerida end Tallinna Ülikooli liikmena.
Seejärel tuleb korrastada andmed, lisada andmekogule metaandmed, valida endale sobiv litsents ning siis juba võibki andmed üles laadida.

Ääremärkus neile, kes ei ole varem andmeid arhiveerinud

Andmed arhiveeritakse repositooriumis andmekoguna. Andmekogu on ühe projekti või uurimistöö kõik andmed kokku, Näiteks uurimistöö käigus kogutud statistilised andmed, audio- ja tekstifailid ning fotod ja videod kokku. 

Lisainfo:
Sigrid Mandre
Akadeemilise Raamatukogu peareferent
+372 640 9184
sigrid.mandre@tlulib.ee