Tallinna Ülikool peab oluliseks olla ühiskonnas nähtav ja selgitada teadmistepõhiselt meie ümber toimuvat. Selleks viime läbi mitmeid teadust populariseerivaid projekte erinevatele sihtrühmadele. 

Tuntuimaks projektiks võib pidada Tallinna Ülikooli minutiloengute sarja, mis 2017. aastast kannab nime „Teadlane Teab?“ . Selle eesmärk on tuua killuke teadust inimeste igapäevaellu, üritades selgitada meie ümber toimuvat ja vastata teadmistepõhiselt esile kerkinud küsimustele. Minutiloengutes vastavad ülikooli teadlased u ühe minuti jooksul teadushuviliste esitatud küsimustele, need avaldatakse teadusuudiste portaalis Novaator. Vaata ka varem valminud minutiloenguid.

Loodusteaduste instituudi eesvedamisel korraldatakse iga-aastaselt Looduse Akadeemiat, mis annab noortele teadushuvilistele aimu, mida tähendab teadus ja kuidas erinevaid looduses toimuvaid protsesse mõista, millised on nende seosed meie igapäevaeluga ning kuidas seda kõike uurida. Looduse Akadeemia pälvis 2017. aastal ka Eesti teaduse populariseerimise preemia. 

Tallinna Ülikooli doktorandid osalevad iga-aastaselt 3 minuti loengute konkursil, mida korraldavad ülikoolid koostöös Eesti Teaduste Akadeemiaga. Konkursil tutvustavad doktorandid oma uurimistööd lühiloengus, parimate ettekanded avaldatakse rahvusringhäälingu eetris.

Lisainfo:

Kertu Kula, teaduskommunikatsiooni spetsialist
Telefon: 6409 219
E-post: kertu.kula@tlu.ee