looduse akadeemia

Selleks, et anda ka pisut noorematele huvilistele aimu, mida tähendab teadus ja kuidas erinevaid looduses toimuvaid protsesse mõista ja millised on nende seosed meie igapäevaeluga ning kuidas seda kõike uurida, käib Tallinna Ülikoolis koos Looduse Akadeemia.

Looduse Akadeemia eesmärk on läbi praktiliste, loominguliste ning mänguliste tegevuste ja arutelude laiendada laste silmaringi, arendada loodustunnetust ja vaatlusoskusi, näidata seoseid looduses toimuvate protsessida ja meie igapäevaste otsuste ja tegevuste vahel.

Tegevused: keskkonnamängud; loodusvaatlused; eksperimendid ja katsed laborites; meisterdamine; protsesside jälgimine; õuesõpe jne.

Looduse Akadeemia ringi juhendavad ning noorte küsimustele vastavad Tallinna Ülikooli Loodus- ja terviseteaduste instituudi teadlased, doktorandid ning oma ala eksperdid.

  • Keda ootame osalema: 7-11aastased huvilised.
  • Toimumisaeg: Kevad semestri esimene kohtumine toimus 7. veebruaril 2019 ning viimane toimub 9. mail. Kohtutakse kord nädalas neljapäeviti kell 16.00-17.30 (va koolivaheaeg). Kokku 12 kohtumist.
  • Toimumiskoht: Tallinna Ülikooli (Narva mnt 25, Tallinn) - laborid ja auditooriumid. Olenevalt teemast – ka õues.
  • Osavõtumaks: 33 EUR kuu (sisaldab vähemalt 4 kohtumist kuus, vajaminevaid õppevahendeid). Võimalus maksta kõigi 12 kohtumise eest korraga 90 EUR.
  • Vaheaegadel kohtumisi ei toimu.

Täiendav info: Liisa Puusepp, liisa.puusepp@tlu.ee

Riiklik tunnustus

Vaata lisaks TLÜ Loodus- ja terviseteaduste instituudi Facebook´i lehte, kus on kajastatud fotod Looduse Akadeemia eelnevatest tegevustest.

Last updated 15.05.2019 kell 13:44