Tutvustus

Tauri Tuvikene, PhD, on Tallinna Ülikooli humanitaarteaduste instituudi linnauuringute professor. Tema uurimissuundadeks on võrdlevad linnauuringud post-sotsialistlikest linnadest ja võrdlevatest meetoditest, millest ta on avaldanud rahvusvahelistes ajakirjades nagu IJURR, Current Sociology; ning linnaliikuvuse praktikad ja regulatsioonid (jalakäimine, autoliikuvus ja ühistransport) linnades, kasutades Tallinnat uurimisalana. Oma University College Londoni geograafia osakonnas 2015. a. kaitstud doktoritöös käsitles ta autostumist ja parkimise poliitilisust ning tegi järeldoktorit kõndimisest ja selle erinevatest seostest regulatsioonidega. Ta on raamatute Post-Socialist Urban Infrastructures (Routledge) ja If Cars Could Walk: Postsocialist streets in transformation (Berghahn) kaastoimetaja. Ta oli projektijuht HERA rahastatud PUTSPACE projektis ja juhib rahvusvahelist projekti CARIN-PT.

Täielik CV ja publikatsioonide nimekiri ETIS-s.

Põhitööülesanded

Uurimistöö läbiviimine linnauuringutes ja -kultuurides

BA-, MA- ja doktoritööde juhendamine linnakorralduse ja ruumiuuringute erialades

Õpetamine: linnad ja transport, linnauuringud

Projektijuht,

Kultuuriteooria akadeemilise suuna juht

Uurimisvaldkonnad

Linnauuringud

Liikuvuse ja transpordi uuringud

Post-sotsialistlikud linnad