Tutvustus

Tauri Tuvikene, PhD, on linnageograaf, kes töötab maastiku ja kultuuri keskuses teadurina. Tal on kaks uurimissuunda: 1) võrdlevad linnauuringud post-sotsialistlikest linnadest ja võrdlevatest meetoditest, millest ta on avaldanud ajakirjades International Journal of Urban and Regional Research, Current Sociology ja Eurasian Geography and Economics; 2) linnaliikuvuse praktikad ja regulatsioonid (post)sotsialistlikes linnades, kasutades Tallinnat uurimisalana. Oma University College Londoni geograafia osakonnas 2015. a. kaitstud doktoritöös käsitles ta autostumist ja parkimise poliitilisust ning 2016 – 2018 tegi järeldoktorit kõndimisest ja selle erinevatest seostest seaduse ja regulatsioonidega (“Kõnnitud linnamaastikud: sotsiaalmateriaalsed aspektid jalgsiliikumisest ning selle regulatsioonidest Tallinnas” – rahastas Eesti Teadusagentuur). Praegu töötab ta kahe toimetatud kogumikuga postsotsialistlikest infrastruktuuridest ja tänavatest.

Põhitööülesanded

Uurimistöö läbiviimine linnauuringutes ja -kultuurides

BA-, MA- ja doktoritööde juhendamine linnakorralduse ja ruumiuuringute erialades

Õpetamine: linnad ja transport, linnauuringud

Uurimisvaldkonnad

Linnauuringud

Liikuvuse ja transpordi uuringud

Post-sotsialistlikud linnad