Tallinna Ülikooli humanitaarteaduste instituut (TÜHI) tegeleb teaduse ja õppetööga humanitaaria valdkonnas. Instituudi kahemõtteline akronüüm* viitab nii asutusele Tallinna Ülikoolis kui ka siin aset leidva võimalikkusele. Selleks, et millegi loomine või avastamine saaks toimuda, peab kõigepealt olema koht, kus mõttel on ruumi, et liikuma hakata.

TÜHI on koht, kus mõte liigub.

Humanitaaria ülesanne on õpetada meid loovalt ja kriitiliselt mõtlema, kontseptuaalselt arutlema ja loogiliselt õigesti järeldama. Selleks on vaja tunda kultuuriliste traditsioonide lähteid ning keelte ja kultuuride isesugusust. Humanitaaria ülesanne on mõista, kuidas keel ja kultuur inimeste elu ja kogemust vormivad ning maailma inimeste jaoks tähenduslikuks teevad. Alles siis, kui me oleme tundma õppinud seda, mis on olnud ja kuidas on mõeldud, oleme me võimelised ette kujutama seda, mis tuleb.

Steve Jobs on öelnud: "[T]echnology alone is not enough— it’s technology married with liberal arts, married with the humanities, that yields us the results that make our heart sing."
Kuigi 21. sajandi tehnoloogia teeb enneolematuid edusamme, juhitakse maailma endiselt sõna abil.

Paljud organisatsioonid (pangad, ministeeriumid jne) paluvad meie abi  oma sõnumi edastamisel ja kirjaliku kommunikatsiooni parendamisel. Tänapäeva maailm vajab inimesi, kellel oleks lisaks eriala tundmisele ka enesepeegeldamise võime ja kriitilise lugemise oskus; suure pildi nägemise võime ja tõlkimisoskus erinevate keelte ja kultuuride vahel.

Humanitaaralane haridus on üks parimaid viise nende oskuste omandamiseks.

*Loe ka artikleid tühjusest Vikerkaares (1-2/2016)