Õppetöö kaasajastamise töörühm alustas tööd 2018. aasta sügisel. Selle eesmärgiks on õppetöö arendamine läbi erinevate meetodite ja praktikate ning õppejõudude kaasamine sellesse protsessi.

Töörühm soovib algatada interdistsiplinaarse õpikogukonna, kes üksteist toetab ja inspireerib. Usume meie kolleegide tahtesse areneda ja end täiendada, kuid teadvustame ka olukorda, et tavapärased koolitused ei suuda alati õppejõude piisavalt kõnetada. Oleme oma igapäevases töös kogenud, et tihti avab uue vaatenurga just vestlus kolleegiga, üheskoos õpetamine või juhendamine, vaidlus ja mõttevahetus. Proovime seetõttu pakkuda teistsugust lähenemisviisi, mis loob silla osalejate senise kogemuse ja kaasaegsete lähenemisviiside vahel humanitaarias.

Töörühm on avatud ettepanekutele, ideedele ja muudele algatustele, mis teenivad õppetöö kaasajastamise eesmärki ja aitavad õppetööd muuta huvitavamaks ja arendavamaks nii üliõpilasele kui õppejõule.

Töörühma liikmed