multikultuurilisus, mosaiik, abstrakt

Ingliskeelne kursus on sissejuhatus mitmekultuurilisusse globaalsest perspektiivist. Selle teemaga seotud mõisteid käsitleme laiemas teoreerilises ja ühiskondlikus plaanis ning samuti, kuidas need on seotud inimeste igapäevase eluga.

Kursus keskendub järjepidevustele ja vastuoludele, mis ilmnevad üleilmastumise kontekstis toimiva identiteedipoliitika paljususes ja enesesarnasuses. Kursus uurib neid muutusi antropoloogilisest vaatenurgast ning seda, kuidas globaalsed kontaktid avaldavad mõju üksikisikutele ja kogukondadele. Lisaks vaatleme, kuidas valitsused ja inimrühmad tulevad toime migratsiooni, ülemaailmsete kapitalistlike võrgustike ja multikultuursete ühiskondade marginaalsusega.

Kursuse esimeses pooles vaatleme koloniaalse ja postkoloniaalse Euroopa ja Aasia mitmekultuurilisusega seotud poliitikaid. Teises pooles keskendume kolonialismi pärandile Põhja- ja Lõuna-Ameerikas.

Sul on võimalus omandada intellektuaalselt ergutavas õpikeskkonnas iseseisva analüüsi ja uurimistöö oskused. Sa arendad oma arutlus- ja kirjutamisoskusi kriitilise mõtlemise vaimus.

Õppejõud

Carlo A. Cubero on sotsiaal- ja kultuuriantropoloogia dotsent ja antropoloogia eriala juht. Ta on saanud doktorikraadi Manchesteri ülikoolis visuaalantropoloogias, kus ta keskendus tänapäevasele Kariibi mere piirkonnale ja visuaalmeetodite kasutusele antropoloogias. Lisaks kirjalikule uurimistööle hõlmas tema doktoritöö ka etnograafilist filmi "Mangrove Music", mida on näidatud kümnel rahvusvahelisel filmifestivalil. 

Uurimishuvid ja piirkonnad: etnograafilise filmitegemise meetodid, erinevaid suhtlusvahendeid kasutav etnograafia, helietnograafia, film, kunst, muusika, postkoloniaalsed identiteedid, migratsioon, hargmaisus, Kariibi mere piirkond, Lääne-Euroopa.