Praktika

Tallinna Ülikooli õpetajakoolituse praktikad on kohustuslik õppetöö osa. Praktikad toimuvad praktikaasutustes (vastavalt õppekavale koolides või lasteaedades), kellega ülikoolil on koostöölepingud. 

Praktikal on üliõpilasel juhendaja nii ülikooli (õppejõud) kui ka praktikaasutuse poolt. Haridusteaduste instituudis on õpetajapraktikatega tegelev koordinaator (Sandra Kaljumäe), kelle vastutusala on praktikaasutuste partnerlussuhete loomine ja hoidmine. Praktika sisulise poolega tegeleb vastutav õppejõud, kes toetab üliõpilasi praktika eesmärkide täitmisel.  

Päevaõppe tudengid teevad praktika koostöölepingulistes praktikaasutustes. Sessioonõppe tudengid peavad otsima endale praktikaasutuse iseseisvalt ning leppima kokku asutusega praktika toimumisaja. 

Tudeng on kohustatud esitama praktikaasutusele enne praktika algust tervisetõendi ning lähtuma riiklikest COVID-19 regulatsiooni nõuetest. 

Mitme aine õpetajatele on täpsem info siin.

Praktikaasutuste nimekiri

Praktika koordinaator

Sandra Kaljumäe: sandra.kaljumae@tlu.ee (kõik suhtlus käib läbi meilide)

Tudengite vastuvõtt: kolmapäeviti 14:00-16:00 (eelregistreerimine meili teel)