Kasvatusteaduste doktoriõppekava

Kasvatusteadused

Kasvatusteaduste doktoriõppekava loob tingimused professionaalsuse saavutamiseks kasvatusteaduste valdkonnas ning iseseisvaks teadustöö tegemiseks rahvusvaheliselt tunnustatud tasemel. Meie doktorantidest kujunevad kõrgelt kvalifitseeritud õppejõud, teadurid ja haridusvaldkonna asjatundjad.

Õppetase Doktoriõpe

Õppe kestus 4 aastat (8 semestrit)

Õppekeel Eesti keel Inglise keel

Õppekohtade arv 6

Maksumus semestris 0

Antav kraad filosoofiadoktor

Ootame õppima kasvatusteaduste või sellega seonduvas valdkonnas magistritaseme (või sellega võrdsustatud) haridust omavaid võimekaid üliõpilasi, kel on huvi omandada kõrgtaseme kvalifikatsioon haridusteaduste instituudi teadusvaldkonnas (vt nt projekte ja teemasid). Meie lõpetajad on võimelised juhtima haridusasutust, uurimisrühma või teadusprojekti, töötama teadurina, arendama haridusteooriaid või tegutsema õpetajakoolituses.

Õppekava

Õppekava läbinu:

 • suudab põhjendada kasvatusteaduslike probleemide lahendusi laiemast sotsiaalteaduslikust kontekstist lähtuvalt
 • suudab orienteeruda uurimistöö metodoloogia tänapäevastes käsitlustes
 • oskab planeerida uuringut ning kasutada uurimis- ja andmeanalüüsimeetodeid 
 • suudab efektiivselt töötada teadustekstidega ja oskab neid luua
 • on valmis teaduslikuks kommunikatsiooniks ja koostööks teiste uurijatega

Tutvu õppekavaga ÕIS-is

Vastuvõtutingimused

Tähtajad

Suvise vastuvõtu ajakava (saab kandideerida avatud teemaga õppekohale):
20.05-01.07.2024 kl 15.00 – avalduste esitamine SAIS-is 
02.07.2024 – vastuvõtueksam (täpne kellaaeg antakse igale kandidaadile eraldi teada)
26.08.2024 – õpingute algus

Dokumendid

Sisseastumiseks tuleb esitada järgmised dokumendid sisseastumise infosüsteemis SAIS:

 • avaldus;
 • elulookirjeldus;
 • doktoritöö kava, mis on heaks kiidetud doktoritöö juhendaja kvalifikatsioonile vastava akadeemilise soovitaja poolt. 

Vastuvõtueksam

Vastuvõtueksam toimub intervjuu vormis eelnevalt esitatud ning potentsiaalse juhendajaga kooskõlastatud doktoritöö kava teemadel. Lisaks doktoritöö kava kvaliteedile ja selle kaitsmise edukusele on olulisteks kandidaadi hindamise kriteeriumiteks ka inglise keele oskus, varasem edukas teadusartiklite publitseerimise ja/või konverentsidel esinemise kogemus ning lugemus uurimishuviga seotud valdkondades. Intervjuu hinne kujuneb kõigi komisjoni liikmete hinnete tulemusel.

Vaata ka sisseastumise ajakava ja üldiseid vastuvõtutingimusi siit.

Infotund doktoriõppe kandidaatidele 24.04.2024

24. aprillil kell 17–18 toimub Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituudis doktoriõppe infotund, kus teavet kasvatusteaduste doktoriõppekavale astumise kohta jagavad kasvatusteaduste doktoriõppekava kuraator Inge Timoštšuk ning doktorandid.

Registreeru infotundi

Avatud teemaga õppekohad (4 doktorant-nooremteaduri ja 1 doktorant-üliõpilase õppekoht)

Vastuvõtt avatud teemaga õppekohtadele toimub suvel 2024.

Avatud teemaga õppekohale saab kandideerida oma teemaga, pöördudes koostöö algatamiseks ja kinnituse saamiseks potentsiaalse juhendaja poole. Juhendajaid leiab instituudi akadeemiliste suundade järgi.

Teema valimiseks palume tutvuda meie instituudi professorite ja dotsentide teadustöö põhisuundadega ETISes.

Kui juhendaja uurimissuund ühtib teie eelistatud uurimishuviga, palun saatke potentsiaalsele juhendajale oma esialgne doktoritöö kavand tutvumiseks. Ärge jätke esimest kontakti võtmist viimasele hetkele, esialgne doktoritöö kava võiks olla saadetud juhendajale paar kuud enne dokumentide esitamise tähtaega. Siis on võimalik kava sisu juhendajaga läbi rääkida ning kooskõlastada. Kandideerida saab ainult juhendaja poolt kinnitatud kavandiga.

Doktorant-nooremteaduri õppekohad:

 • Doktorandiga sõlmitakse TLÜ nooremteaduri tööleping (1.0 koormus) ning temast saab TLÜ haridusteaduste instituudi töötaja.
 • Õppeaeg on 4 aastat.

Doktorant-üliõpilase õppekoht:

 • Ei sõlmita töölepingut, ei ole ravikindlustust ega doktoranditoetust.
 • Õppeaeg on 4-8 aastat.

Tehnoloogiaga toetatud eesti keele kui teise keele õpe lasteaedades ja algklassides - doktorant-üliõpilane (1 koht)

Kohale kandideerivate uurimisprojektide oodatav fookus: 
Eestikeelsele õppele ülemineku monitoorimisel koolieelsetes lasteasutustes ja koolides on üheks fookuseks ka tehnoloogia kasutamine eesti keele kui teise keele õppe toetamisel.

Uurimistöös võib keskenduda järgmistele suundadele: õpetajate ja/või juhtide arusaamad, hoiakud, senised praktikad ning nende kitsaskohad ja arendamisvõimalused seoses tehnoloogiaga toetatud eesti keele kui teise keele õppega (TTEKÕ) algõpetuses ja alushariduses, TTEKÕ rakendamise tulemuslikkus. Eriti oodatud on ideed teema käsitlemiseks longituudselt ja/või eksperimentaalselt, aga sobivad ka erinevad sekkumis- ja kaardistusuuringud. 
 

Praktiline info doktorantidele

Üldised dokumendid, juhendid, vormid jms on leitavad siin ja siin.

Eesti doktorikool

Eesti doktorikooli kaudu toetatakse ülikoolide koostööd doktoriõppes, et parandada selle kvaliteeti ja suurendada atraktiivsust. Muu hulgas saavad Eesti doktorandid sõlmida doktorikooli abil erialade- kui ka rahvusvahelisi teaduskontakte ning kasutada enesetäiendusvõimalusi. Eraldi üritustesari toetab juhendamispädevuse arengut.  

Doktorikooli raames on Eesti ülikoolide doktorantidel ja nende juhendajatel võimalik osaleda kõikidel neile huvipakkuvatel üritustel. Projekti käigus jagatakse välisekspertide toel erialadeüleseid teadmisi ja arendatakse tulevikuoskusi. Muu hulgas võimaldab doktorikool avardada doktorandi teadushaaret, laiendada tema erialast võrgustikku ja edasise koostöö võimalusi. 

Doktorikooli ürituste kohta saab lugeda siin.

Võta ühendust!

 

PostiaadressUus-Sadama 5, 10120 Tallinn

Telefon(+372) 640 9135

 

Info õppekava ja vastuvõtu kohta: doktoriõppe nõustaja ja -spetsialist haridusteaduste instituudis Elina van der Toorn, (+372) 619 9857, elinba@tlu.ee