Kasvatusteaduste doktoriõppekava

Kasvatusteadused

Kasvatusteaduste doktoriõppekava loob tingimused professionaalsuse saavutamiseks kasvatusteaduste valdkonnas ning iseseisvaks teadustöö tegemiseks rahvusvaheliselt tunnustatud tasemel. Meie doktorantidest kujunevad kõrgelt kvalifitseeritud õppejõud, teadurid ja haridusvaldkonna asjatundjad.

Õppetase Doktoriõpe

Õppe kestus 4 aastat (8 semestrit)

Õppekeel Eesti keel Inglise keel

Õppekohtade arv 7

Ootame õppima kasvatusteaduste või sellega seonduvas valdkonnas magistritaseme (või sellega võrdsustatud) haridust omavaid võimekaid üliõpilasi, kel on huvi ja motivatsioon omandada kõrgtaseme kvalifikatsioon haridusteaduste instituudi viljeldavast teadustemaatikast. Meie lõpetajad on võimalised juhtima haridusasutust, uurimisrühma või teadusprojekti, töötama teadurina, arendama haridusteooriaid või tegutsema õpetajakoolituses, tuginedes oma professionaalse karjääri kujundamisel kriitilisele mõtlemisele ja visioonile.

Õppekava

Õppekava läbinu:

 • on oma valitud teemavaldkonnas rahvusvaheliselt tunnustatud spetsialist;
 • oskab kasutada teaduslikke meetodeid ja tänapäevaseid teooraid haridusalaste probleemide analüüsimisel ja lahendamisel;
 • oskab koostada heatasemelisi teaduslikke ja populaarteaduslikke inglisekeelseid publikatsioone ning esitlusi; 
 • oskab töötada eesti- ja ingliskeelses meeskonnas ja meeskonnajuhina kaasata erinevaid partnereid; omab selleks vajalikke suhtlemisoskuseid ning kirjaliku ja suulise eneseväljendamise oskuseid;
 • tuleb toime mitmekesiste menetlusviiside valdamist eeldavate tööülesannetega muutuvates ja ootamatutes olukordades;
 • on iseseisev ja algatusvõimeline, võtab vastutuse analüüsimise, diagnoosimise ning otsuste tegemise ja nende elluviimise eest;
 • on valmis järgima professionaalseid, eetilisi ja autorikaitsealaseid nõudeid ning aktiivselt osalema kodanikuühiskonnas, on salliv hoiakute ja väärtuste mitmekesisuse suhtes;
 • on valmis analüüsima enda kutsealast tegevust ja kavandama edasist arengut; valdab iseseisvaks õppimiseks vajalikke efektiivseid meetodeid;
 • suudab põhjendada kasvatusteaduslike probleemide lahendusi laiemast sotsiaalteaduslikust kontekstist lähtuvalt;
 • suudab orienteeruda uurimistöö metodoloogia tänapäevastes käsitlustes;
 • oskab planeerida uuringut ning kasutada uurimis- ja andmeanalüüsimeetodeid;
 • suudab efektiivselt töötada teadustekstidega ja oskab neid luua;
 • on valmis teaduslikuks kommunikatsiooniks ja koostööks teiste uurijatega.

Tutvu õppekavaga ÕIS-is

Vastuvõtutingimused

Sügissemestril 2019 avatakse vastuvõtt järgmistele projektipõhistele õppekohtadele:

 • Competence Identity Replaces Professional Identity - The Development of the Competence Identity of a Vocational Special Needs Teacher  (juhendaja professor Krista Loogma). NB! Kandidaadilt oodatakse head inglise ja soome keele oskust.
 • The Development of Clinical Skills of Nursing Students in E-learning (juhendaja vanemteadur Kairit Tammets). NB! Kandidaadilt oodatakse head inglise ja soome keele oskust.

Lisaks projektipõhisele õppekohtadele saab kandideerida ka avatud teemadele (2 õppekohta). Infot Haridusteaduste instituudi akadeemiliste suundade kohta leiate siit.

Tähtajad

Sügisese vastuvõtu kuupäevad:

 • 02.09-01.11.2019 – kandideerimine SAIS-is 
 • 07.11.2019 – vastuvõtueksam (täpne aeg lepitakse kandidaadiga kokku)
 • 28.01.2020 – õpingute algus 

Dokumendid

Sisseastumiseks tuleb esitada järgmised dokumendid sisseastumise infosüsteemis SAIS:

 • avaldus;
 • elulookirjeldus;
 • doktoritöö kava, mis on heaks kiidetud doktoritöö juhendaja kvalifikatsioonile vastava akadeemilise soovitaja poolt. Kandidaadid peavad oma doktoritöö kava siduma vastava temaatikaga. 

Eksam

Vastuvõtueksam toimub intervjuu vormis eelnevalt esitatud ning potentsiaalse juhendajaga kooskõlastatud doktoritöö kava teemadel. Lisaks doktoritöö kava kvaliteedile ja selle kaitsmise edukusele on olulisteks kandidaadi hindamise kriteeriumiteks ka inglise keele oskus, varasem edukas teadusartiklite publitseerimise ja/või konverentsidel esinemise kogemus ning lugemus antud temaatikaga seotud valdkondades.

Vaata ka sisseastumise ajakava ja üldiseid kandideerimistingimusi siit.

Uuri ka doktoriõppe eelkooli kohta siit

Projektipõhiste teemade lühikirjeldused

 • Competence Identity Replaces Professional Identity - The Development of the Competence Identity of a Vocational Special Needs Teacher (juhendaja professor Krista Loogma)

The aim of the study is to describe the development process of a vocational special needs teacher’s competence identity. The competence identity is observed during education as well as at work as a special needs teacher. The aim is to explore the development process of competence identity during the transition from the old professional identity to the new competence identity, and to find out what possible formula the development process of competence identity follows in such a case. The study also searches for answers to how competence identity is built.
Requirements
The ideal candidate has a sound background and experience in special pedagogy and vocational special needs teacher’s education. The applicant is required to have a formal special need teacher qualification and graduate degree in education. Work experience in vocational special needs teachers training at University of Applied Sciences level is considered to be an advantage for the applicant. The applicant is expected to have experience of special needs teacher’s work requirements and competence. Good command of English is prerequisite. Finnish language skills are required because of the field studies and research material. The research is implemented in Häme University of Applied Sciences in Hämeenlinna Finland.

 • The Development of Clinical Skills of Nursing Students in E-learning (juhendaja vanemateadur Kairit Tammets)

The aim of the study is to evaluate the clinical competence of nursing students and related factors when an e-learning platform is used to provide the method of learning. The purpose of the study is to provide information about the suitability of e-learning in nursing and subsequent potential for development of e-learning in this area. 
The ideal candidate has a sound background and experience in nursing, nursing education and nursing students’ clinical competence development. The applicant is required to have a registered nurse qualification and a formal teacher qualification. Work experience in nursing and experience in teaching clinical skills at university level is considered to be an advantage for the applicant. The applicant is expected to have experience on the use of e-learning methods and integration of e-learning into the curriculum in nursing education. Good command of English is a prerequisite. The research is implemented in Häme University of Applied Sciences in Hämeenlinna Finland. Finnish language skills are required for successful management of the research process.
Besides the preparation of the doctoral dissertation, doctoral candidate is expected to finish relevant courses for 60 ECTS credits, participate in teaching and collaboration with the project team and the research group.