Bänner - kaasav haridus

Kaasav haridus

Vajadus kvalifitseeritud ja värskete ideedega õpetajate järele on püsiv. Kvaliteetne üldharidus järgib kaasava hariduse põhimõtteid ning on võrdväärselt kättesaadav kõigile, sõltumata nende erivajadusest. Kui töötad juba õpetajana, aga soovid omandada rohkem teadmisi ja oskusi, kuidas kaasava hariduse tingimustes otstarbekamalt korraldada õppetööd nii kooli kui klassi tasandil ja kuidas aidata kaasa iga lapse tõhusale õppimisele, siis on see õppekava just sulle.

Õppetase Magistriõpe

Õppe kestus 3 semestrit

Õppekeel Eesti keel

Õppekohtade arv 25

Õppevorm Sessioonõpe

Kaasava hariduse õppekavale ootame töötavaid kooliõpetajaid, kes on huvitatud tuge vajavate
õppijate keskkonna ja materjalide kohandamisest, kes on aktiivsed ja avatud uutele ideedele.
Magistriõpe aitab kaasa õpetaja professionaalsuse kujunemisele, keskendutakse kompetentsidele, et
toetada hariduslike erivajadustega õppijat õppeprotsessis.

Vastuvõtt avatakse sügisel 2021.

Miks tulla meile õppima?

  • Sinust saab spetsialist, kes oskab kaasata õppetöösse kõiki õppijaid, sõltumata nende erivajadusest.
  • Kaasava hariduse õppekaval õppija saab juba õpingute vältel praktiliste ülesannete kaudu kohandada enda tööd ja nõustada kolleege.
  • Õppe käigus kujunevad teadmised ja oskused, kuidas õppija arenguvajadustest lähtuvalt kujundada õppekeskkonda, õppeprotsessi ja töökorraldust.
  • Meie õppejõud on nii rahvusvaheliselt tunnustatud teadlased kui ka Eesti parimad praktikud.
  • Sa saad kasutada iga võimalust, et inimesena ning professionaalina kogeda ja õppida.

Tutvu õppekavaga

Õppekava ja -ained

Õppevormi kirjeldus

Õppetöö magistriõppes toimub neljapäeviti ja reedeti, valik- ja vabaained võivad vastavalt
tunniplaanile olla ka teistel päevadel.

Õppekava ülesehitus

Õppekava koosneb järgnevatest moodulitest:

  • Kaasava hariduse õpetaja 30 EAP
  • Teadustöö alused 9 EAP
  • Vabaained 6 EAP
  • Magistritöö 15 EAP

Kaasava hariduse õpetaja moodul toetab valmiduse kujunemist kaasava hariduskorralduse
mõistmiseks ja rakendamiseks. Ained toetavad õpetaja professionaalsuse kujunemist ja kompetentsust
praktilises töös õppe diferentseerimisel.

Teadustöö alused aitavad mõista uurimistöö põhimõtteid – kuidas kavandada, viia läbi, koostada ja
kaitsta oma lõputöö edukalt. Suurt tähelepanu pööratakse ka magistrandi kui iseseisva ja eetilise
uurija arengule.

Vabaainete moodul lubab valida huvipakkuvaid ained erinevatest Tallinna Ülikooli instituutidest.

Magistritöö võtab kokku õppe käigus omandatud teadmised ja oskused.

Võta ühendust!

PostiaadressUus-Sadama 5, 10120 Tallinn

Telefon(+372) 6199 700

Sarnased erialad

Eripedagoogika

Haridusteaduste instituut

Eripedagoogika aitab arendada igaühe potentsiaali olemaks iseseisev, vastutav, paindlik ja leidlik!

Magistriõpe
Eesti keel
40
Sessioonõpe
Vaata eriala

Alushariduse pedagoog

Haridusteaduste instituut

Kui soovid teada, kuidas juhtida lasteaias õppekasvatustegevust, pakkuda pedagoogilist ja kvaliteedihindamise-alast nõustamist ja viia end kurssi eelkoolipedagoogikat ja alushariduse uuenduslikkust käsitlevate teemadega, on alushariduse pedagoogi magistriõppekava just sulle. Olgu sinu unistuste amet milline tahes – koolieelse lasteasutuse õpetaja, õppealajuhataja, direktor, haridusvaldkonna spetsialist – meie magistriõppekava loob võimaluse valida endale huvipakkuv karjäär, mis toetab terve ühiskonna heaolu ja arengut.

Magistriõpe
Eesti keel
20
Sessioonõpe
Vaata eriala

Noorsootöö korraldus

Haridusteaduste instituut

Kuidas noorsootöö juhina kavandada oma professionaalset arengut? Kuidas mõtestada noorsootöötaja rolli ühiskonnas ja viia ellu muutuseid? Noorsootöö korralduse magistriõpe aitab neile küsimustele vastused leida ning toetab vajalike teadmiste ja oskuste omandamist, et juhtida ning arendada valdkonda. Õppekava lõpetanutele antakse alates 2020. aastast noorsootöötaja 7. taseme kutse. Magistriõpe pakub integreeritud lähenemist sotsiaal- ja haridusteaduste kontekstis elukestva- ja mitteformaalõppe suunal. Tegemist on ainulaadse õppekavaga nii Eestis kui ka rahvusvahelisel tasandil.

Magistriõpe
Eesti keel
15
Sessioonõpe
Vaata eriala