Tutvustus

Merike Sisask, PhD sotsioloogias 2011, Tallinna Ülikooli Ühiskonnateaduste instituudi sotsiaaltervishoiu professor. Ta on Eesti-Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituudi (ERSI) juhatuse liige, Eesti Vaimse Tervise ja Heaolu Koalitsiooni (VATEK) nõukogu liige, Eesti Bioeetika ja Inimuuringute Nõukogu (EBIN) liige. Tema peamised uurimisvaldkonnad on vaimse tervise ja heaolu sotsiaalsed mõjutegurid, suitsiidikäitumise ennetamine ning kogukonnas vaimse tervise heaks rakendatavate ennetusprogrammide hindamine. Ta oli H2020 projekti DigiGen (Tehnoloogiliste muutuste mõju digitaalsele põlvkonnale, 2019-2022) Eesti koordinaator ja Eesti inimarengu aruande 2023 “Vaimne tervis ja heaolu” peatoimetaja.