Põhitööülesanded

Instituudi õppeprotsessi juhtimine ja õppekavade arendamine

Õppetegevuse kvaliteeti kindlustavate tegevuste koordineerimine

Õppetööalane koostöö ülikooli sees ja väljaspool

Instituudi töötajate õppekorraldusealane nõustamine