Uurimisvaldkonnad

Ehitusarheoloogia: kesk- ja varauusaegne sakraalarhitektuur, kindlusehitised, mõisahooned, linnakindlustused, linnaehituse ajalugu, linnaelamud, ajalooline topograafia