abstract art

Kriitilise mõtlemise kursusel õpid loogilist mõtlemist, kuidas keelt veenmiseks kasutada ning millist rolli mängib selles retoorika. Õpid defineerima, erinevaid mõisteid ära tundma ja neid hindama.

Kuna argumendid ümbritsevad meid kõikjal, siis pöörab kursus erilist tähelepanu nende äratundmisele, analüüsimisele ja hindamisele. Tutvud deduktiivse ja induktiivse loogika, analoogiate ning levinumate arutlusvigadega. Kursusel saad teada, kuidas ratsionaalselt vastata isiklikele rünnakutele, millal on vastuvõetav toetuda ekspertide arvamusele, kuidas oma seisukohti debattides kaitsta ning argumente kritiseerida.

Tegemist on praktilise kursusega, mille läbimiseks tuleb teha harjutusi nii loengutes kui ka Moodle’i keskkonnas.

Õppejõud

Oliver Laas on filosoofia külalislektor Tallinna Ülikoolis, dotsent ja nooremteadur Eesti Kunstiakadeemias ning külalislektor EBS-is ja Eesti Ettevõtluskõrgkoolis Mainor. Tema uurimisvaldkondadeks on metafüüsika, loogika, tehnikafilosoofia, informatsioonifilosoofia, mängu-uuringud ja semiootika.