building blocks

Humanitaarteaduste metodoloogia seminaril õpid tundma humanitaarteadustes levinumaid uurimismeetodeid. Teiste seas tutvud diskursuseanalüüsi, fenomenoloogia, etnograafia, hermeneutika, psühhoanalüüsi ja semiootikaga.

Vaatleme 20. sajandi teisel poolel toimunud metodoloogilisi pöördeid humanitaarteadustes. Kursuse käigus õpid kasutama erinevaid meetodeid kultuurinähtuste uurimisel, hindad meetodite eeliseid ja puudusi alternatiivsete uurimisviisidega võrreldes ning suudad põhjendada oma uurimistöös tehtud metoodilisi valikuid uurimisküsimusest lähtuvalt.

Seminarides loeme ja analüüsime enamlevinud humanitaarteaduslike meetodite baastekste ning neid rakendavaid uurimusi. Lisaks loetud tekstide põhjal kirjutatud analüütilistele kokkuvõtetele tuleb kursuse lõpuks kirjutada metodoloogiline essee, milles põhjendad oma uurimistöös kasutatava meetodi valikut. Kõik tekstid on saadaval Moodle’i keskkonnas, kuhu tuleb üles laadida nii kokkuvõtted kui ka essee.

Õppejõud

Oliver Laas on filosoofia külalislektor Tallinna Ülikoolis, dotsent ja nooremteadur Eesti Kunstiakadeemias ning külalislektor EBS-is ja Eesti Ettevõtluskõrgkoolis Mainor. Tema uurimisvaldkondadeks on metafüüsika, loogika, tehnikafilosoofia, informatsioonifilosoofia, mängu-uuringud ja semiootika.

  • Vaata tema ühe minuti loengut siit.