ÕIS on Tallinna ülikooli ametlik õppinfo​süsteem, mida kasutavad ​õpingute planeerimiseks ja läbiviimiseks ​ühteaegu nii õppejõud kui mitteakadeemiline personal.

ois.tlu.ee

ÕIS-2 on uus üliõpilaste ja õppejõudude poolt kasutatav portaal, kus on võimalik teha kõiki seniseid toiminguid, mida vanas ÕISis​. ÕIS-2s on ajakohastatud portaali kasutusloogikat, kasutajamugavust ning ühilduvust uute seadmetega. 

> ois2.tlu.ee

Õppejõudude ÕIS-2 kasutusjuhendid

Õppejõududele on nüüdsest avatud kasutamiseks õppeinfosüsteemi uus versioon ÕIS-2. ÕISi uuendamise esimeses etapis sai valmis tudengite vaade, nüüd on kord õppejõudude käes. ÕIS-2te saavad kasutada ainult üliõpilased ja õppejõud, mitteakadeemilised töötajad sisenevad endiselt ÕISi nii, nagu seni (kas aadressilt ois.tlu.ee või TLÜ kodulehe paremal ülal asuvalt lingilt “OIS”).

 

> Sisene ÕIS-2te

 

ÕIS-2 töökoha juhend

> Kursuseprogrammi täitmise juhend

Mida on ÕIS-2s uut ja põnevat?

ÕIS-2s on ellu viidud kolm suuremat ja kaua oodatud muudatust:

  1. Muutus disain, funktsionaalsus jäi samaks. Võtsime vähemaks ülearuseid asju, paigutasime allesjäänud asju paremini ringi ja nimetasime menüüd arusaadavamalt. Kokkuvõttes peaks töökoht olema kergemini hoomatav ja vajalik info lähemal.
  2. ÕIS-2s on täiesti uus kursuseprogrammi sisestamise vorm. Wordi vormi täitmine asendub veebivormiga ÕIS-2s. Vana ÕISi jaoks seda välja ei arendatud, mistõttu saab uusi programme sisestada ainult ÕIS-2s. Oleme kokku pannud juhendi, mis tutvustab uut vormi ja aitab seda täita. Vorm on intuitiivne ja kindlasti ei valmista raskusi.
  3. ÕIS-2s saab kaasõppejõududele anda ainekursuse haldamise õiguseid võrdväärselt vastutava õppejõuga. Haldamise õiguseid saab vastutav õppejõud muuta kursuseprogrammi vormil kursusega seotud õppejõudude loetelu juures.
Kust saab ÕIS-2te sisse?

ÕIS-2 on võimalik siseneda aadressilt ois2.tlu.ee või TLÜ kodulehel olevalt lingilt "ÕIS-2". ÕIS-2te saab sisse logida samade kasutajatunnustega, kui vanasse ÕIS-i.

Kõik on nii teistmoodi - kuidas ÕIS-2s üldse orienteeruda?

Oleme koostanud ÕIS-2 õppejõu töökoha kasutusjuhendi, kus on iga tegevus detailselt ja ekraanipiltidega selgitatud. 

Kellelt ÕIS-2 abi saab?

Arendusmeeskond ootab õppejõududelt aktiivset tagasisidet uue programmi kohta. Kõik mured, tõrked töös ja ettepanekud edasiste arendusettepankute osas võib saata e-mailile ois@tlu.ee või edastada teade ÕISis lingi “ÕISi abi” vahendusel.