ÕIS on Tallinna ülikooli ametlik õppinfo​süsteem, mida kasutavad ​õpingute planeerimiseks ja läbiviimiseks ​ühteaegu nii õppejõud kui mitteakadeemiline personal.

ois.tlu.ee

ÕIS-2 on uus üliõpilaste ja õppejõudude poolt kasutatav portaal, kus on võimalik teha kõiki seniseid toiminguid, mida vanas ÕISis​. ÕIS-2s on ajakohastatud portaali kasutusloogikat, kasutajamugavust ning ühilduvust uute seadmetega. 

> ois2.tlu.ee

Õppejõudude ÕIS-2 kasutusjuhendid

Õppejõududele on nüüdsest avatud kasutamiseks õppeinfosüsteemi uus versioon ÕIS-2. ÕISi uuendamise esimeses etapis sai valmis tudengite vaade, nüüd on kord õppejõudude käes. ÕIS-2te saavad kasutada ainult üliõpilased ja õppejõud, mitteakadeemilised töötajad sisenevad endiselt ÕISi nii, nagu seni (kas aadressilt ois.tlu.ee või TLÜ kodulehe paremal ülal asuvalt lingilt “OIS”).

 

> Sisene ÕIS-2te

 

ÕIS-2 töökoha juhend

> Kursuseprogrammi täitmise juhend

Mida on ÕIS-2s uut ja põnevat?

ÕIS-2s on ellu viidud kolm suuremat ja kaua oodatud muudatust:

  1. Muutus disain, funktsionaalsus jäi samaks. Võtsime vähemaks ülearuseid asju, paigutasime allesjäänud asju paremini ringi ja nimetasime menüüd arusaadavamalt. Kokkuvõttes peaks töökoht olema kergemini hoomatav ja vajalik info lähemal.
  2. ÕIS-2s on täiesti uus kursuseprogrammi sisestamise vorm. Wordi vormi täitmine asendub veebivormiga ÕIS-2s. Vana ÕISi jaoks seda välja ei arendatud, mistõttu saab uusi programme sisestada ainult ÕIS-2s. Oleme kokku pannud juhendi, mis tutvustab uut vormi ja aitab seda täita. Vorm on intuitiivne ja kindlasti ei valmista raskusi.
  3. ÕIS-2s saab kaasõppejõududele anda ainekursuse haldamise õiguseid võrdväärselt vastutava õppejõuga. Haldamise õiguseid saab vastutav õppejõud muuta kursuseprogrammi vormil kursusega seotud õppejõudude loetelu juures.
Kust saab ÕIS-2te sisse?

ÕIS-2 on võimalik siseneda aadressilt ois2.tlu.ee või TLÜ kodulehel olevalt lingilt "ÕIS-2". ÕIS-2te saab sisse logida samade kasutajatunnustega, kui vanasse ÕIS-i.

Kõik on nii teistmoodi - kuidas ÕIS-2s üldse orienteeruda?

Oleme koostanud ÕIS-2 õppejõu töökoha kasutusjuhendi, kus on iga tegevus detailselt ja ekraanipiltidega selgitatud. Vastavalt heale akadeemilisele tavale palume ÕIS-2ga tutvuda kodus iseseisva töö tundide arvelt. Jaanuaris viime läbi ka seminarid vastamaks küsimustele, mis õppejõu ÕIS-2 töökoha kasutajatel on tekkinud või ei ole vahepeal vastuseid saanud. Seminar on osalemiseks vabatahtlik, kuid tuleb registreeruda. Täpsemat infot jagame selle kohta siis, kui aeg lähemal.

Mis vanast ÕISist saab?

ÕIS ja ÕIS-2 jäävad esialgu paralleelselt kasutusse. Õppejõudude töökoht vanas ÕIS-is on plaanis sulgeda alles kevadsemestri vahenädala lõpuks. Siit sinnani jääb piisavalt aega uue keskkonnaga harjumiseks ja on aeg edasi liikuda. Soovitame eelistada ÕIS-2 kasutamist, kuid selle perioodi jooksul saab alati taanduda turvalise ja tuttava vana ÕISi juurde. Nii on võimalik rahulikult omas tempos ÕIS2-ga harjuda.

Kellelt ÕIS-2 abi saab?

Arendusmeeskond ootab õppejõududelt aktiivset tagasisidet uue programmi kohta. Kõik mured, tõrked töös ja ettepanekud edasiste arendusettepankute osas võib saata e-mailile ois@tlu.ee või edastada teade ÕISis lingi “ÕISi abi” vahendusel.