ÕIS-2 on Tallinna ülikooli ametlik õppinfo​süsteem, mida kasutavad ​õpingute planeerimiseks, õppeöö läbiviimiseks ja selles osalemiseks ​ühteaegu nii üliõpilased, õppejõud kui mitteakadeemiline personal.

> ois2.tlu.ee