Eesti keele ja kultuuri akadeemilise suuna juures asub uurimiskeskus "Eesti kirjandus- ja kultuuriuuringute keskus" (EKKUK), mis asutati 20. juunil 2014 endise TLÜ eesti keele ja kultuuri instituudi direktori korraldusega.

Keskus keskendub uuema eesti kirjanduse, teatri ja visuaalkultuuri võrdlevale uurimisele. EKKUK ühendab nii Tallinna Ülikooli kui ka teiste ülikoolide ja uurimisasutuste uuema eesti kirjanduse, teatri ja visuaalkultuuri uurijaid, uurimisrühmi ja vastavat erialateavet; algatab ja viib läbi eesti kultuuri puudutavaid interdistsiplinaarseid uuringuid; korraldab teadusüritusi ja koordineerib teemakohaste teaduspublikatsioonde väljaandmist. Keskuse olemasolu võimaldab kompaktselt analüüsida eesti kultuuri ilminguid (kirjandust, visuaalkultuuri, teatrit jms) ja nende vastastikuseid suhteid ning mõju eri ajaperioodidel. Keskuse oluline eesmärk on kaasata uurimistulemusi eritasandilisse pedagoogilisse tegevusse. Keskusest kujuneb loodetavasti tulevikus eesti kultuuri ekspertkeskus, mis edastab vajaduse korral ühiskonnale teaduslikult põhjendatud ja läbianalüüsitud teavet.

EKKUK koordineerib konverentside- ja publikatsioonidesarja "Etüüde nüüdiskultuurist", monograafiasarja "Heuremata" väljaandmist, kõrgkooliõpiku "Sissejuhatus kirjanduse uurimise teooriasse ja praktikasse" kirjutamist, korraldab teadusseminare.

Keskuse tegevusi finantseerivad ja on finantseerinud Eesti Kultuuriministeeriumi programm "Eesti kirjandus", riiklik programm "Eesti keel ja kultuurimälu II", Tallinna Ülikooli uuringufond, riiklik programm "Eestikeelsed kõrgkooliõpikud 2013–2017".