2008. a sügissemestrist alates TLÜ uuringufondi toetusel rajatud keskuse põhieesmärk on uurida, arendada ja korraldada eesti teaduskeelt, vältimaks mistahes teadusala võõrkeelestumist ja valdkonnakaotust ning edendamaks Eesti siirdumist teadmusühiskonda.

Keskus aitab ellu viia eesti keele arendamise strateegia ning Eesti kõrgharidus­strateegia eesmärke: tagada eestikeelse haridus- ja kultuuriruumi areng ja kindlustada eestikeelse kõrghariduse jätkumine avatud Euroopas.

Nende eesmärkide saavutamiseks on äärmiselt oluline kujundada eesti teaduskeelt kui tunnetus- ja mõtlemisvahendit, seda järjekindlalt uurides, õpetades ja korraldades. Selgelt ja täpselt oma ideid esitav haritlaskond suudab kõige tõhusamalt kaasa aidata ühiskonna jätkusuutlikule teaduspõhisele arengule.

Keskuses luuakse eestikeelsete teadustekstide korpus, mille põhjal uuritakse kõikide teadusvaldkondade eesti keelt: sõnavara, lauseehitust, tekstimoodustust.

Keskus kutsub kõikide erialade õpetlasi koostööle analüüsima olemasolevate erialasõnastike ja terminiloendite kasutatavust, korrastama ja uuendama terminivara ning edendama eestikeelset teadus- ja õppetööd.

Keskus pakub eesti teaduskeele täiendusõpet eelkõige ülikoolide ja teadusasutuste akadeemilistele töötajatele, rakenduskõrgkoolide ja kutsekoolide õppejõududele.

Keskus asub arendama ja koordineerima akadeemilise eesti keele õpet kõikide erialade üliõpilastele. See loob eeldused nii eesti kui ka muu emakeelega ülikoolilõpetajate ladusaks eestikeelseks väljendusoskuseks.

Teadmusühiskond on võimalik üksnes juhul, kui teadmisi osatakse tekstiks vormida täppiskeeles – muidu varitseb oht uppuda infomürasse, tekitades vaid sõnavahtu ja näivlauseid.

Keskust toetab ka riiklik "Eestikeelse terminoloogia" programm.

Teaduskeelekeskuse võrgukodu

Võta ühendust!

Peep Nemvalts, Ph.D., TLÜ teaduskeelekeskuse juhataja

PostiaadressNarva mnt 29, 10120 Tallinn

Telefon(+372) 640 9337