Tutvustus

Marika Mägi on Ajaloo, arheoloogia ja kunstiajaloo keskuse vanemteadur, arheoloog ja ajaloolane. Tema peamised uurimisvaldkonnad on sotsiaalarheoloogia ja esiajalooline kommunikatsioon Põhja-Euroopas. Marika Mägi on töötanud Rootsi teadusprojektides ja elanud aastaid Taanis ning tal on hea ülevaade Põhjamaade arheoloogiast, aga ka Baltimaade ja Soome esiajaloost. Senine uurimistöö on hõlmanud kaubateid, keskuste teket ja funktsiooni, merenduslikke kultuurmaastikke, matuseid, rituaale ja kultuskohti, sotsiaalseid ja sooga seotud aspekte varastes ühiskondades. Suurem osa uurimistööst keskendub perioodile alates eelviikingiajast kuni varakeskajani (7.-14. sajand), kuid seoses arheoloogiliste kaevamistega on ta tegelenud ka varasemate perioodidega.