STEAM4EDU (STEAM for Education) klaster toetab teadlasi rahvusvaheliste ja kohalike haridusinnovatsiooniprojektide esitamisel ja aitab leida Eestist strateegilisi projektipartnereid ettevõtlusest, avalikust sektorist ja kodanikeühendustest, samuti rahvusvahelisi partnereid projektitaotluste konsortsiumite moodustamiseks.

Klastri tegevusse on kaasatud nelikheeliksi erinevad osapooled:

  • kuue instituudi teadlased;
  • Eesti ja rahvusvahelised haridustehnoloogiaettevõtted;
  • õpetajad ja erialaliidud;
  • Eesti hariduspoliitikud ja hariduseksperdid.

Klastri lisaeesmärk on arendada täidetavate teadusprojektide tulemusi edasi ning levitada neid tulemusi ühiskonnas.

Klastri tegevus on jaotatud kolme tööpaketi vahel:

  1. STEAM õppe didaktika ja seostamine üldkompetentside arendamisega, koordinaator prof. Priit Reiska
  2. Distants- ja hajaõppe innovaatilised praktikad ja hindamismeetodid, koordinaator vanemteadur Janika Leoste
  3. Töökohapõhised personaliseeritud õppevahendid ja metoodika, koordinaator prof. Sirje Virkus

Klastri liikmed kogunevad igakuistele infovahetus-seminaridele. Kaks korda aastas toimuvad võrgustumisüritused nelikheeliksi teiste osapooltega. Täiendavalt töötavad 3–5-liikmelised missioonirühmad uute projektitaotluste esitamiseks või projektivõimekuse ürituste läbiviimiseks. Klastrit koordineerib Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituut.