Tutvustus

Janika Leoste, haridusteaduste doktor ja majandusteaduste magister, on õpperobootika vanemteadur Tallinna Ülikoolis ning järeldoktor Tallinna Tehnikaülikoolis.
Tema uurimistöö keskendub õpperobootikale, MATIK-haridusele, haridusinnovatsioonile ja hübriidõppemeetoditele. Ta on avaldanud 60 teadusartiklit, sh Frontiers'i ja Francis & Taylori ajakirjades.
Alates 2019. aastast õpetab ta ülikoolis, kaasates õppeprotsessi õpperoboteid ja nende lõimimist ning projektõpet. Ta on juhendanud 12 magistrandi lõputöid ning on juhendamas nelja doktoranti.
Janika varasem kogemus hõlmab raamatupidamistarkvara ja veebipõhiste mängude arendamist, multikate tootmist ning robootika õpetamist.
Janika on edukalt taotlenud uurimisrahastust mitmest riiklikust ja rahvusvahelisest allikast, sh Euroopa Horisont ja Erasmuse kõrgharidusvaldkond. Siiani suurim tema juhitav projekt on 3M eelarvega ERA Talentsi alla kuuluv EdTech Talents.