Tulevikukool 2023Tulevikukooli programmi eesmärk on aidata luua õppija arengut toetav õppimis- ja õpetamiskultuur toetades programmis osalevate koolide tõenduspõhise ja koostöise muutuste juhtimise võimekust.

Tulevikukoolis osalenud kool suudab liikuda muutuse vajaduse määratlemisest selle jätkusuutliku rakendamiseni koolipere igapäevaellu.

Loe 2023/2024. õppeaastal programis osalenud koolide kogemusi

Vaata 2.05 infotundi järele

Tutvu 2.05 infotunni slaididega

Tutvu programmi 2024/2025. õ/a hooajaga


Tulevikukooli kontseptsioon

Tulevikukooli aluspõhimõteteks on

  • Teadlikkus kaasavast muutuste juhtimisest. Kogu programmi jooksul õpivad koolide meeskonnad teadlikult muutusi juhtima ja selleks soodsat keskkonda looma. Aitame õpetajatel võtta vastutust muutuste algatamisel ja juhtimisel.
  • Uute praktikate ja metoodikate koosloome. Koolid analüüsivad õpilaste õppeprotsessi, kavandavad kitsaskohtadest lähtudes arendustegevusi ning proovivad uusi lähenemisi, mida koostöös ülikooli spetsialistidega arendatakse ja mille mõju analüüsitakse. Koostööd tehakse kolmel tasandil – kooli sees, ülikooli ja kooli vahel ning koolidega omavahel.
  • Tõenduspõhisus. Koolid monitoorivad ja analüüsivad muutuste protsessi. Õpetaja kui oma tegevuse uurija.

Tulevikukooli varasemad lennud

Tulevikukoolist lähemalt

Mida me koolile pakume?

Programmis saab kool:

  • kogu õppeaasta vältel regulaarset ülikooli konsultandi nõustamist muutuse elluviimiseks; 
  • meeskonnaga osaleda igakuistel seminaridel tõenduspõhise muutuste juhtimise oskuste arendamiseks;
  • kooli muutusest lähtuva ja muutust toetava koolitusseminari kogu kooliperele;
  • koolikultuuri küsitlustulemuste raporti; 
  • õppekäigu varasemalt Tulevikukooli programmis osalenud kooli;
  • Tallinna Ülikooli täienduskoolituse läbimist tõendava tunnistuse või tõendi.

Programmis läbiviidud uuring

Programmis viime osalevate koolide õpetajate seas läbi õpetamis- ja juhtimiskultuuri uuringu. Iga kool saab endale tagasisideraamatu, mis annab ülevaate valimist, erinevatest kasutatud küsimustikest, tulemustest võrreldes teiste koolidega ning soovitustest tulemuste tõlgendamisel.

Tutvu uuringutulemustega tagasisideraamatu vormis:

Tutvu Tulevikukooli metoodikast lähtuvate arendusprogrammidega

Tulevikukooli meeskond

 

Publikatsioonid ja juhendmaterjalid

Tallinna Ülikooli haridusuuenduse kompetentsikeskus ning Tulevikukooli programm on ellu kutsutud Euroopa Liidu Sotsiaalfondi ning haridus- ja teadusministeeriumi toel.


EL_Sotsiaalfond

PostiaadressNarva mnt 25, 10120 Tallinn

Telefon+372 619 9857

E-posthik@tlu.ee