Tööpaketid

Tööpakettide nimekiri

Tööpaketi number

Tööpaketi nimi

Vastutav partner

Algus kuu

Lõpp
kuu

Väljundid

WP1

Projektijuhtimine

1 - TLU

1

36

D1.1 – Kvaliteedi kriteeriumid
D1.2 – Riskihaldusplaan
D1.3 – Andmehaldusplaan
D1.4 – Vahearuanne

WP2

Teadusjuhtimise võimekuse tugevdamine

1 - TLU

3

34

D2.1 – Teadus- ja arendusstrateegia ja HTI tegevusplaan

D2.2 – HTI uurimisrühmade tabel koos nende tugevuste, võimaluste, vajaduste ja eelistega

D2.3 – Tulevaste õppekülastuste, personalivahetuste, teaduskoordinaatorite kohtumiste ja seminaride ning teadusadminstratsiooni tugitöötajate koolituste plaan

WP3

Noorteadlaste toetamine

3 - UPB

4

36

D3.1 – Kolme noorteadlaste koolituse programmid

D3.2 – Konverentsi ettekanded D3.3 – Ajakirjadele esitatud publikatsioonid

WP4

Teadusvõimekuse ja avaliku mõjukuse tõstmine

2 - JYU

3

36

D4.1 – Kõrgetasemelisi teoreetilisi ja metodoloogilisi lähenemisi sisaldav uuringutaotluse kava

D4.2 – Lõplik uuringu- ja rahastustaotlus esitatud

WP5

Kommunikatsioon, teadmuse levitamine, uuringutulemuste rakendamine

1 - TLU

1

36

D5.1 – Tulemuste levitamise ja rakendamise plaan

D5.2 – Projekti koduleht

D5.3 – Täiendatud tulemuste levitamise ja rakendamise plaan

WP6 Formaalhariduse ja töökohal õppimise lõimimise uurimine 1-TLU 3 34

D6.1 Tööversioon formaalhariduse ja töökohalõppe lõimimise uurimise kaasaegsetest teoreetilisest alustest ja metodoloogiast.

D6.2 Empiirilistel andmetel põhinev tööversioon isiklikest ja institutsionaalsetest faktoritest, mis mõjutavad formaalhariduse ja töökohal õppimise lõimimist õppija tegevusvõimekuse arendamiseks.