Üritused
  • Seminarid

Haridusfoorum "Kooli ja kogukonna koostöö eestikeelsele haridusele üleminekul"
17.–18. novembril 2023 toimus Narvas Haridusfoorumi eestvedamisel foorum "Kooli ja kogukonna koostöö eestikeelsele haridusele üleminekul", mille eesmärk oli tutvustada eestikeelsele haridusele ülemineku hetkeseisu ning arutleda koostöös hariduskogukonnaga reformiga kaasnevate probleemide ning võimalike lahenduste üle. Foorumile andsid hariduspoliitilise mõõtme haridus- ja teadusminister Kristina Kallase, Narva riigigümnaasiumi direktori Irene Käosaare ja Haridusfoorumi asutajaliikme ja Tartu Ülikooli emeriitprofessori Marju Lauristini ettekanded.
 
Lisaks tutvustas oma uuringuid õppija tegevusvõimekusest ja selle seostest koolikultuuri ja töökogemusega ka projekti FEWL teadur Maria Erss. Tema ja Liudmila Zaichenko ühisettekanne kandis pealkirja „Mida teame eesti- ja venekeelsete koolide kultuurierinevustest? Õpilaste ja õpetajate kogemused ja venekeelsete õpetajate kultuuriline identiteet“. Ettekannet saab järele vaadata Haridusfoorumi Facebooki lehelt alates 1. tunnist ja 41. minutist. Loe lähemalt kajastust Põhjarannikust.

FEWL projekti seminar Paderborni Ülikoolis 12.–15. juunil 2023

12.–15. juunini toimus Saksamaal Paderborni ülikoolis paralleelselt seminar doktorantidele ja projektikohtumine FEWL projekti juhtrühmale. Doktorantide seminaril osales doktorante kolmest riigist: Saksamaalt, Soomest ja Eestist.

Esimesel päeval tutvuti üksteise uurimisteemadega ja kaardistati ühiseid uurimishuvisid ja haakumiskohti FEWL projektiga.

Teisel päeval toimus töötuba, kus räägiti publitseerimisest akadeemilistes ajakirjades, õpiti tundma uusi uurimismeetodeid, näiteks silmaliigutuste kaardistamise meetodit õppimise uurimisel ning ajaloolist analüüsi.

Viimasel päeval toimus doktorantidele akadeemilise kirjutamise töötuba. Doktorantide tagasiside üritusele oli väga positiivne.

Samal ajal arutas FEWL projekti juhtgrupp juunikuus valmivaid projekti väljundeid, näiteks, nagu kommunikatsiooniplaan ja andmehaldusplaan, ning tegi plaane edasiseks teaduskoostööks. Ühiselt osalesid kõik kohalviibijad projekti pidulikul õhtusöögil restoranis Bobberts. Aega jäi veidi ka Paderborni vanalinnaga tutvumiseks. Täname Paderborni Ülikooli tiimi ürituse väga hea ettevalmistamise ja läbiviimise eest!

FEWL

FEWL

FEWL


26. aprill 2023. Twinning konverents: “Teaduskoostöö Euroopa tippudega”. 

Eesti Teadusagentuur korraldas TÜ raamatukogus konverentsi, kus esinesid hiljutiste edukate Twinning-projektide juhid, sh tutvustas TLÜ professor Inge Timoštšuk Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituudi, Jyvasküla ja Paderborni ülikooli ühist Euroopa Komisjoni Twinning programmist rahastatud projekti "Formaalhariduse ja töökohal õppe lõimimise teadusuuringute edendamine". 

Konverentsil esinesid:

  • Alvo Aabloo, Kairi Põldsaar, Laurits Leedjärv, Liina Lindström, Mari Tõrv, Miia Rannikmäe ja Ülo Mander Tartu Ülikoolist
  • Aaro Hazak, Jaan Raik ja Tarmo Kalvet Tallinna Tehnikaülikoolist
  • Ellu Saar, Inge Timoštšuk ja Raivo Vetik Tallinna Ülikoolist
  • Lea Tuvikene ja Signe Parts Eesti Maaülikoolist

Lisainfo


  • Veebiseminarid


  • Projektikohtumised 

19. jaanuaril 2023 toimus FEWL projekti avakohtumine, kus tutvustati partnerorganisatsioone ja projektis osalejaid, räägiti iga tööpaketi visioonist ja ajakavast ning lepiti kokku järgmised kohtumised ning tegevused. Projekti kommunikatsioonijuht Maria Erss tegi välispartneritega (Christian Harteis ja Päivi Tynjälä) ka intervjuu, kus käsitles partnerite emotsioone ja ootusi projektile, aga ka projektiga seotud väljakutseid. Intervjuud saab lugeda siit.