Põhitööülesanded

kommunikatsiooni uuringute meetodite ja metodoloogiate õpetamine

lõputööde ja interdistsiplinaarsete projektide juhendamine

uuringuprojektid ülikoolis ja väljaspool

Uurimisvaldkonnad

Meediatarbimine

Reklaam

Sisuturundus

Organisatsiooni kommunikatsioon

Sotsiaalne kommunikatsioon, sh. riski-, tervise- ja keskkonnakommunikatsioon