Tutvustus

Triinu Jesmin on lõpetanud Tallinna Ülikoolis psühholoogia erialas nii BA kui MA. Andmenalüüsi õppejõuna täitub sel aastal 10 aastat õpetamist. Doktoritööd Digitehnoloogiate Instituudis kirjutab õpetajate mängukasutamise teemal. Peamine teadustöö on tõsimängude vallas. Lisaks erinevate andmeanalüüsi ainetele õpetab ta Teaduslikku mõtteviisi ja erinevaid mängudega seotud aineid. Huvi pakub avatud teadmus, jätkusuutlik areng ja keskkond.

Põhitööülesanded

Õpetamine: kirjeldav ja üldistav statistika, statistilised järeldused teadustöös, teaduslik mõtteviis, õpimängude sisu adaptatsiooni mõjutegurid ja muud Digitaalsete Õpimängude Magistriõppekava psühholoogia suuna ained. Juhendab nii bakalaureuse kui magistritöid, kaasjuhendajana ka teistes instituutides.

Uurimisvaldkonnad

Tõsimängud. Mängupõhine õpe. Õpetajate innovatsioon ja mängukasutus.