Tutvustus

Andmeanalüüsi lektor ning tõsimängude nooremteadur

Põhitööülesanded

Õpetamine: kirjeldav ja üldistav statistika, statistilised järeldused uurimustöös, teaduslik mõtteviis, õpimängude sisu adaptatsiooni mõjutegurid ja muud Digitaalsete Õpimängude magistriõppekava psühholoogia suuna ained.

Juhendab nii bakalaureuse kui magistritöid, kaasjuhendajana ka teistes instituutides.

Uurimisvaldkonnad

Tõsimängud. Mängupõhine õpe. Õpetajate mängukasutus.