Alustavad koolijuhid

Juhtimist võib mõista väga erinevalt, lähtudes hariduspoliitilisest (sh rahvuslikust, ajaloolisest) kontekstist ja ootusest haridusasutusele, aga ka haridusasutuse liikmete arusaamadest ja varasematest kogemustest. Arenguprogramm aitab neil, kes on viimase kahe aasta jooksul esmakordselt koolijuhi või huvikoolijuhi ametisse asunud, kasvatada oma ametipädevusi ja leida uude rolli sisseelamiseks mõttekaaslasi.

IX lend alustas!  

VAATA! Õppekava    

Programmi ülesehitus

Arenguprogramm koosneb kord kuus toimuvast kaheksast moodulist, kestusega kaks õppepäeva. Moodulite vahelpealsel ajal tuleb osalejatel sooritada iseseisvad tööd, milleks on erinevad arenguülesanded, lisalugemised ja eneseanalüüsid.

Igal osalejal on kogu arenguprogrammi kestel oma praktikust mentor, kellega koos arutatakse läbi programmi iseseisvad tööd. Mentor on eelkõige alustava juhi toetaja õpingute perioodil – kuulaja, peegeldaja, märkaja, suunaja. Temaga lepitakse kokku ka regulaarne omavaheliste arutelude aeg.

IX lend alustas!  


Kandideerimine X lendu

Kandideerimiseks esitada:

  • elulookirjeldus (CV),
  • motivatsioonikiri, kus rõhutatakse hetkel esilekerkivaid ametialaseid väljakutseid ja võimalusi (ca 250–350 sõna) ja
  • pidaja kinnituskiri, kus on pidaja kinnitab, et on nõus ja toetab kandidaadi osalemist kogu programmi vältel (sh sõiduskulud, kontaktõppes osalemise võimaldamine jm)

e-posti aadressile reet.sillavee@tlu.ee koos ühe. Tähtaeg: selgumisel.

Valitud kandidaatidega tehakse intervjuu ning alustava grupi koosseis kinnitatakse (kuupäev selgumisel).

Programmi läbiviimist toetavad Euroopa Liit Euroopa Sotsiaalfondist ja Eesti riik. Tegevuse nimetus:  „Haridus- ja noortevaldkonna töötajate esma- ja täiendusõpe ning järelkasv

 image-20240131092901-2