Ajaloo eriala bakalaureuse eksam koosneb kahest osast: kirjalik uurimistöö ja selle avalik kaitsmine.

 

Kirjalik uurimistöö

Uurimustöö üldmaht on 12 EAP, millest 6 EAP on üliõpilane saanud aine AIG6331 Uurimistöö alused ja akadeemiline kirjutamine sooritamise eest ning ülejäänud 6 EAP-d on bakalaureuseeksami osa (n-ö empiirilise osa kirjutamine, avalik kaitsmine).

Töö pikkus vähemalt 35 lk. 

Õpiväljundid

Üliõpilane

  • oskab koguda andmeid ja töötada allikatega;
  • suudab kirjutada analüütilisel teemakäsitlusel põhineva uurimistöö;
  • tunneb formaalseid uurimistöö vormistamise reegleid;
  • oskab koostada loogilise ülesehitusega ja heas keeles teksti;
  • suudab kaitsta uurimistöös püstitatud seisukohti.

Eksami korraldus

Bakalaureuseeksam viiakse läbi ühel päeval. Kirjaliku uurimitöö tulemused kuulutatakse välja samal päeval pärast avalikku kaitsmist.

Uurimistöö teema valib üliõpilane 5. õppesemestri esimesel poolel, kooskõlastab selle juhendajaga ning teavitab bakalaureuseõppekava juhti.  

Uurimistööd vormistatakse vastavalt TLÜ lõputööde vormistamise korrale ning saadetakse koos juhendaja allkirjaga elektroonilises vormis (PDF- formaadis) 07.05.2020 oma õppespetsialistile eva-maria.kinkar@tlu.ee. Töö õigel ajal esitamine on avalikule kaitsmisele lubamise alus.

 

 

 

Tutvu hindamiskriteeriumite ja eksami eesti- ja ingliskeelse ainekaardiga

SIIN