tudengiäpp

Siia lehele oleme koondanud nimekirja erinevatest tegevustest, mida pead kindlasti semestri esimeste nädalate jooksul tegema. Eelnädala olulisi sündmusi kajastab lisaks Stardipaugu leht!

Kui sul tekib küsimusi või kahtled milleski, on sinu esmaseks kontaktiks oma instituudi/kolledži õppenõustaja, aga võid ka pöörduda teiste ülikooli töötajate või kaasüliõpilaste poole.

Vaata ka videoõpetusi, kust leiad infot kasutajakonto loomise, õpingukava esitamise, teadete suunamise ja tunniplaani koostamise kohta.

Esimeste nädalate jooksul 

 • Tutvu õppekava ja selles olevate ainetega. 
 • Tutvu akadeemilise kalendriga, et teada, millal on olulised tähtajad.
 • Tee endale selgeks ülikoolilinnak, et vältida äraeksimist.
 • Uuri välja, kes on sinu instituudi/kolledži õppenõustaja.
 • Tee endale pärast immatrikuleerimist veebikeskkonnas TLÜ kasutajakonto ja tlu.ee e-posti aadress.
 • Kui sa ei plaani kasutada TLÜ e-posti aadressi, suuna kirjad kindlasti isiklikule aadressile. 
 • Tutvu ASIOs oma tunniplaaniga. Tunniplaani saad otsida ASIO-s mugavalt õppetöö ja üritused alt, valides õppeaste ja edasi enda eriala ja kursus. Kasulik on enne tunniplaaniga tutvumist vaadata üle ka oma instituudi kodulehelt õppekava nominaaljaotus (koostatud sisseastumise aasta alusel), mis annab ülevaate ainete toimumise aja kohta semestrite kaupa. Kui oled raskuses nominaaljaotuste üles leidmisega, siis küsi oma õppenõustaja käest. 
 • Registreeru õppeinfosüsteemi (ÕIS) kaudu sügissemestri kursustele ehk esita enda õpingukava (vt ka ÕISi kasutusjuhendeid).
 • Veendu, et oled oma kursuse postiloendi liige (küsi selle kohta lisa oma õppenõustajal).
 • Ole teadlik, milline on sinu keeleoskuse tase ning osale kindlasti eelnädalal võõrkeele testimisel. Lisainfot keeletestide kohta Stardipaugu lehel
 • Kui sinu pikaajalisest terviseseisundist sõltuvalt võib esineda vajadus õpikeskkonda muuta, siis tutvu erivajadusega õppija infoga.

Esimese kuu jooksul 

Üritused

Lisamaterjali lugemiseks:

 

 

Vii kurssi end TLÜ üliõpilaskonna tegemistega