Pakume 2022. aastal Aasia ühiskondade peaeriala õppima asuvatele magistrantidele võimalust kandideerida aastasesse Hiina erimoodulisse (läbitakse õppekava ainete raames).

Moodul on mõeldud hiina keelt oskavatele üliõpilastele, kellele pakub huvi globaalsete ambitsioonidega Hiina areng, kes soovivad mõista Hiina tõusuga kaasnevaid sügavamaid aspekte ja võimalikke tagajärgi ning kes tahavad osata teha Hiina ettevõtete taustakontrolli.

Tallinna Ülikool pakub võimalust konkursi korras osa võtta 2022/2023. õppeaastal toimuvast Hiina erimoodulist, mis on integreeritud Aasia ühiskondade magistrikavasse. Erimoodul teeb rõhuasetusega julgeolekul sügavama sissevaate Hiina majandusse, ideoloogiasse, kaitse- ja välispoliitikasse. Programm eeldab teatud tasemel hiina keele oskust, et töötada materjalidega ja suuta hiinakeelses keskkonnas teha ettevõtetele taustakontrolli. Õppekeeleks on eesti ja inglise keel.

Erimoodul koosneb kahest ainekursusest Tallinna Ülikoolis ja ühest praktikakursusest Eesti Välispoliitika Instituudis, kuhu on võimalik kandideerida kahel erimoodulist osa võtval üliõpilasel. Erimooduli sügissemestri osa korraldab Tallinna Ülikool koostöös Hiina uuringutes maailma ühe autoriteetseima mõttekojaga, Tšehhis asuva Sinopsisega. Sinopsise läbiviidav ainekursus leiab aset ajavahemikul 29.08.-07.09.2022. Kevadsemestri programmi on loengusarjana üles ehitanud Hiina uuringute Eesti eksperdid.

Erimooduli läbides ei saa magistrant mitte ainult teoreetilisi teadmisi Hiina tõusuga kaasnevatest julgeolekuaspektidest eri valdkondades, vaid suudab hiinakeelses keskkonnas teha ka Hiina ettevõtte taustakontrolli. Viimane on oskus, mille järele on Eesti ettevõtetel ja riigiasutustel tegelik vajadus. Erimooduli eesmärk on pakkuda sügavamat sissevaadet Hiina arengu eri valdkondadesse ning siduda need Eestit mõjutavate otseste ja kaudsete arengutega ning anda praktilisi teadmisi ja oskusi Hiina äriregistri info töötlemisel.

Erimooduli raames vaatluse alla võetud teemad on tänu oma aktuaalsusele heaks sisendiks lõputöö teema valikul.

Erimoodulile kvalifitseerunud magistrandid saavad aastase programmi jooksul stipendiumi. Lõplik valik kandideerijate vahel tehakse pärast vestlusi 5. juulil 2022. Vestlusi viivad läbi nii Eesti kui ka Sinopsise eksperdid ja need toimuvad paralleelselt Aasia ühiskondade MA sisseastumisvestlustega. Kindlasti tuleb arvestada sellega, et erimoodulile kvalifitseerumise üks aluseid on sissesaamine Aasia ühiskondade magistriõppesse.

Kandideerimise tähtaeg on 03.07.2022. Palun andke vabas vormis oma soovist teada meiliaadressidele:

gejia@tlu.ee

lesliel83@hotmail.com

Jääme ootame teie aktiivseid sooviavaldusi!